Sotien uhrit -keräys on käynnistynyt

Punainen Risti auttaa Afganistanin, Pakistanin, Sri Lankan ja Tšadin sotien uhreja. Näissä maissa asuu sodista kärsiviä ihmisiä enemmän kuin Suomessa on asukkaita.

Suomen Punainen Risti on käynnistänyt keräyksen, jolla hankitaan varoja näistä konflikteista kärsivien ihmisten auttamiseksi ja suojelemiseksi.

Afganistanissa sodasta kärsii miljoonia ihmisiä

Afganistanin aseellinen konflikti kiihtyy ja vaikuttaa yhä suurempaan osaan maan siviiliväestöstä. Etelä- ja Kaakkois-Afganistanin lisäksi turvallisuustilanne on heikentynyt itäisessä Afganistanissa. Aseistautuneet ryhmät käyvät jatkuvasti taisteluja hallituksen sekä kansainvälisten joukkojen kanssa. Monilla alueilla, joilla ei avoimesti taistella, tapahtuu lisäksi säännöllisesti pommi-iskuja. Siviilit joutuvat taistelujen vuoksi pakenemaan kodeistaan. Lisäksi siviilejä menehtyy ja haavoittuu aseellisissa yhteenotoissa.

Punaisella Ristillä on Afganistanissa kuusi kuntoutuskeskusta sodassa loukkaantuneille. Niissä autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä mm. asentamalla proteeseja raajansa menettäneille.

Punainen Risti muistuttaa kaikkia sodan osapuolia sodan oikeussäännöistä ja niiden velvoittavuudesta ja osallistuu NATO/ISAF-joukkojen ja muiden sodan osapuolten humanitaarisen oikeuden koulutukseen. Lisäksi Punainen Risti tukee Afganistanin vankilaviranomaisia Geneven sopimusten mukaisessa vankeinhoidossa.

Pakistanissa sodasta kärsii yli miljoona ihmistä

Pakistanin armeija käynnisti 6.toukokuuta hyökkäyksen Luoteis-Pakistanissa aseistautuneita ryhmiä vastaan. Taisteluja käydään tiheästi asutuilla alueilla, mikä on johtanut humanitaariseen kriisiin. Siviilejä kuolee ja haavoittuu taisteluissa jatkuvasti ja jopa sadat tuhannet ihmiset ovat paenneet kodeistaan. Jopa miljoona ihmistä on jättänyt kotinsa. Swatin alueen pääsairaala ei ole toiminnassa, mikä vaikeuttaa pakolaisten tilannetta entisestään.

Tällä hetkellä Punainen Risti vastaa 120 000 pakolaisen majoituksesta, ruuasta ja vedestä. Avustustyötä laajennetaan jatkuvasti, koska tarve kasvaa päivä päivältä.

Lisäksi kansainvälisellä Punaisella Ristillä on Peshawarissa Suomesta tuotettu sotakirurginen sairaala. Sairaalassa työskentelee suomalainen kirurgi ja sairaanhoitaja.

Punainen Risti kartoittaa alueen kunnostuskelpoisia sairaaloita ja terveysasemia, jotta nekin saataisiin mahdollisimman nopeasti avustuskäyttöön.

Sri Lankassa sodasta kärsii noin 250 000 ihmistä

Sri Lankan sisällissota alkoi hallituksen ja LTTE-ryhmän välillä jo 1980-luvulla. Vuonna 2008 taistelut kiihtyivät LTTE:n hallitsemilla alueilla Pohjois-Sri Lankassa, Vannin alueella. Vuoden 2009 alussa hallituksen joukot saivat haltuunsa suurimman osan LTTE:n hallitsemista alueista. Jatkuvasti pienenevällä LTTE:n hallitsemalla alueella on edelleen kymmeniä tuhansia siviilejä, jotka eivät pääse pakenemaan rintamalinjojen läpi. Taistelujen puristuksessa oleva rantakaistale on vain muutaman neliökilometrin kokoinen. Ihmisiä kuolee ja haavoittuu ammuksiin jatkuvasti.

Viimeksi tiistaina 12.5. Sri Lankan sotatoimialueen ainoaa toimivaa kenttäsairaalaa tulitettiin. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 49 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Tulituksessa on kuollut myös kansainvälisen Punaisen Ristin paikallinen työntekijä.

Ruokaa, lääkkeitä tai hoitoa ei alueella riitä. Ne, jotka ovat päässeet pakenemaan taisteluja, ovat pakolaisleireillä vaikeissa oloissa.

Punainen Risti evakuoi ihmisiä Vannin alueelta, tarjoaa pakolaisille suojaa ja terveyspalveluita, jakaa juomavettä, lääkkeitä, hygienia- ja kotitaloustarvikkeita. Alueella työskentelee suomalaisia Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä.

Tšadissa sodasta kärsii yli 400 000 ihmistä

Toukokuun alussa taistelut hallituksen joukkojen ja URF-ryhmän välilllä ovat kiihtyneet Itä-Tšadissa. Taistelujen myötä alueen turvallisuustilanne on kiristynyt niin, että useat avustusjärjestöt ovat evakuoineet henkilökuntansa. Punainen Risti toimii edelleen Tšadissa ja osallistuu mm. Itä-Tšadissa taisteluissa haavoittuneiden hoitoon.

Tšadissa asuu noin 280 000 pakolaista, jotka ovat tulleet pääosin Sudanista ja Keski-Afrikan tasavallasta. Heidän lisäkseen maassa on noin 167 000 sisäistä pakolaista.

Punainen Risti auttaa pakolaisia Bredginen ja Tréguinen pakolaisleireissä, joissa asuu yhteensä noin 45 000 sudanilaista pakolaista. Leireillä ihmisille jaetaan vettä, pressuja, huopia, vesikanistereita ja ruoanvalmistusvälineitä. Lisäksi ihmisille annetaan terveysvalistusta ja pakolaisille on järjestetty terveyshuoltoa auttamalla esimerkiksi synnytyksissä.

Sotien uhrit –keräykseen voi lahjoittaa monin tavoin

Sodan uhrit -keräykseen voi osallistua netissä osoitteessa lahjoita.fi
tai soittamalla lahjoitusnumeroon 0600 122 20 (20 euroa/puhelu + pvm)
tai lahjoittamalla suoraan Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille

Nordea 221918-68000
Sampo 800019-225005
Okopankki 578007-111649
Aktia 405511-11397
Suupohjan Osuuspankki 473047-230189
Handelsbanken 313130-1199025
Tapiola 363630-1970110