Eteenpäin - itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

Kuva: Joonas Brandt / Nuorten turvatalo

Eteenpäin-hankkeessa tuetaan nuoria aikuisia itsenäistymisen ja asumisen haasteissa.

Eteenpäin-hankkeen tehtävänä on vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjen taitoja ja eritystä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja. Sekä vähentää nuorten aikuisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Yhdenvertaisuutta ja kestävää tukea itsenäistymiseen

Eteenpäin-hankkeen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat  18-25 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Kohtaamme nuoria ja lähiyhteisöjä kasvokkain ja digitaalisesti. Verkossa annettavaan itsenäistymisen tukeen ajan voi varata ajanvarauksen kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan kautta osaksi yhteiskuntaa

Koulutamme ja tuemme vapaaehtoisia auttamaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjään. Kehitämme yhdessä nuorten aikuisten kanssa erilaisia vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön keinoja. Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön kautta nuorten aikuisten yhteiskunnallinen osallisuus ja oma toimijuus vahvistuvat

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonnissalaitoksen Vamos Jyväskylän sekä Vamos Rovaniemen nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteystiedot:

Kirsti Viinikka, projektipäällikkö, kirsti.viinikka@redcross.fi, 0406601108

Johanna, kriisi- ja perhetyöntekijä (asiakastyö), 0407091735 

Elina, kriisi- ja perhetyöntekijä (asiakastyö), 0401824072

Heidi, kriisi- ja perhetyöntekijä (asiakastyö), 0405951006

 Päättäjä, haluatko tietää mitä nuoret ajattelevat itsenäistymisestä?
Itsenäistyvät nuoret osaksi yhteiskuntaa
Nuorelle apua arjen ongelmiin -  Punainen Risti
Apua Nuorten turvatalosta
Vapaaehtoistoiminta Nuorten turvatalossa auttaa nuoria - Punainen Risti
Vapaaehtoiseksi Nuorten turvataloon