10.10.2023

Eteenpäin - itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

Kaksi nuorta kävelee syksyisessä säässä suojatien yli.
Kuva: Joonas Brandt / Nuorten turvatalo

Päättyneessä Eteenpäin-hankkeessa tuetiin nuoria aikuisia itsenäistymisen ja asumisen haasteissa.

Eteenpäin-hankkeen tehtävänä on vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjen taitoja ja eritystä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja. Sekä vähentää nuorten aikuisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Yhdenvertaisuutta ja kestävää tukea itsenäistymiseen

Eteenpäin-hankkeen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat  18-25 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Kohtaamme nuoria ja lähiyhteisöjä kasvokkain ja digitaalisesti. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan kautta osaksi yhteiskuntaa

Koulutamme ja tuemme vapaaehtoisia auttamaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjään. Kehitämme yhdessä nuorten aikuisten kanssa erilaisia vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön keinoja. Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön kautta nuorten aikuisten yhteiskunnallinen osallisuus ja oma toimijuus vahvistuvat

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonnissalaitoksen Vamos Jyväskylän sekä Vamos Rovaniemen nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteystiedot:

Kirsti Viinikka, kirsti.viinikka@redcross.fi, 0406601108

 Päättäjä, haluatko tietää mitä nuoret ajattelevat itsenäistymisestä?
Päättäjä, haluatko tietää mitä nuoret ajattelevat itsenäistymisestä?
Nuorelle apua arjen ongelmiin -  Punainen Risti
Nuorelle apua arjen ongelmiin - Punainen Risti
Vapaaehtoistoiminta Nuorten turvatalossa auttaa nuoria - Punainen Risti
Vapaaehtoistoiminta Nuorten turvatalossa auttaa nuoria - Punainen Risti