Itsenäistymisen tuki

Itsenäistymisen tuki

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Autamme nuoria ja nuoria aikuisia itsenäiseen elämään siirtymisessä ja pärjäämisessä sekä asumisen kysymyksissä. 

Itsenäistymisen tuessa tapaamme nuorta säännöllisesti. Tarjoamme keskusteluapua sekä vahvistusta itsenäisen elämän ja asumisen taitoihin.

Tuemme itsenäistymistä nuoren omista lähtökohdista. Teemme yhteistyötä nuoren ja hänen läheistensä sekä muiden nuorta tukevien tahojen kanssa.

Itsenäistyvällä nuorella on mahdollisuus saada Punaisen Ristin vapaaehtoinen tukikummiksi. Osa itsenäistymisen tukea saaneista nuorista on päätynyt myös itse vapaaehtoisiksi Nuorten turvataloon. 

Eteenpäin-hanke tukee 18-25 -vuotiaita itsenäistyviä nuoria valtakunnallisesti digitaalisin ja kasvokkaisin keinoin.

Lisää toiminnoistamme ja materiaaleja alempana.

Itsenäistymisen tuki tarkemmin

Eteenpäin -hankkeessa autamme 18-25-vuotialle nuoria aikuisia itsenäisen elämän aloittamisessa ja omaan kotiin muuttamisessa. Tarjoamme tukea ja neuvontaa nuorille, jotka pohtivat esimerkiksi itsenäisenä pärjäämistä, omaan kotiin muuttoa, raha-asioiden hoitamista ja omien asioiden järjestämistä. Autamme vahvistamaan itsenäisen elämän taitoja ja löytämään lisäapua.

Voimme järjestää tarpeen mukaan 1-10 tapaamista. Tarvittaessa etsimme yhdessä lisäapua nuoren tilanteeseen. Tapaamisille voi osallistua yksin tai yhdessä perheen- tai muun lähiyhteisön jäsenen kanssa.

Varaa aika verkkoajanvarauksen itsenäistymisen tukeen tästä.

Itsenäistyvän nuoren käsikirjassa käydään läpi muutamia keskeisiä asioita, joita lähes jokainen itsenäistyvä henkilö kohtaa. Käsikirja on kirjoitettu nuorelta nuorelle ja se käsittelee itsenäistymisen teemoja huumorilla ja hyvällä fiiliksellä. 

Itsenäistyvän nuoren käsikirjaan pääset käsiksi tästä.

Itsenäistyvän nuoren opas on yksi Eteenpäin -hankkeen tuotoksista, joka on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston avustuksella.

Eteenpäin-hankkeen tehtävänä on vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjen taitoja ja eritystä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja. Sekä vähentää nuorten aikuisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Eteenpäin-hankkeen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat  18-25 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Kohtaamme nuoria ja lähiyhteisöjä kasvokkain ja digitaalisesti. Verkossa annettavaan itsenäistymisen tukeen ajan voi varata ajanvarauksen kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä.

Oletko alan ammattilainen ja kiinnostunut Nuorten turvatalojen toiminnasta? Lue lisää tietoa ammattilaisille -sivulta tästä.

Yhteisöllistä tukea itsenäistyvälle nuorelle aikuiselle - itsenäistymisen tuen opas

Itsenäistymisen tuen opas on yksi Eteenpäin- hankkeen tuotoksista, joka on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston avustuksella. Opas esittelee hankkeen aikana kehitettyä itsenäistymisen tuen mallia. Oppaassa tarjoamme syventävää tietoa itsenäistyvien nuorten tukemisesta. Oppaan loppupuolelta löytyy myös hyviä vinkkejä, kysymyksiä puheeksi oton tueksi ja materiaaleja, joiden avulla voi käsitellä itsenäistymisen teemoja nuorten kanssa. 

Katso ja lataa opas tästä.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Autamme ottamaan askeleita itsenäistymisen polulla. Yksilöllinen itsenäistymisen polku suunnitellaan nuoren omien tarpeiden mukaan.
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Tuemme erilaisissa huolissa keskustelun keinoin, kasvotusten ja videovälitteisesti. Etsitään yhdessä ratkaisu tilanteeseen!