Isä kantaa reppuselässä pientä poikaa, ja heitä vastapäätä seisoo nainen kasvot kameraan päin.

Omaishoito ja jaksaminen

Kuva: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti tekee päivittäin työtä ihmisten auttamiseksi ja inhimillisyyden puolesta. Tätä työtä tekevät myös tuhannet omaishoitajat, jotka voimiaan säästämättä pitävät huolta läheisistään. Arvostamme omaishoitajien työtä suuresti, ja haluamme tukea heidän tärkeää työtään.

Omaishoitajien tukitoiminnalla vahvistamme ja edistämme omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa.

Palvelut on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään kotona hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea.

Järjestämme omaishoitajien tukitoimintaa kymmenillä paikkakunnilla.
Tervetuloa!

Toiminta ja koulutukset omaishoitajille
Toimintaa omaishoitajille
Vapaaehtoiseksi auttamaan omaishoitajia
Tule omaishoitoperheiden tueksi
Punaisen Ristin omaishoitaja­toiminnan historiikki
Omaishoitajan 5 vinkkiä arjessa jaksamiseen
”Omaishoitaja, älä työnnä itseäsi syrjään”