Koulutukset omaishoitajille

Jarkko Mikkonen
Johannes Wiehn

Järjestämme omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista tukevia koulutuksia ympäri Suomen.

Hoito- ja huolenpito kotona
Kurssilla saat tietoa kotihoidossa tarvittavista käytännön taidoista, muun muassa terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Kurssilla luodaan katsaus myös hätäensiapuun, kotitapaturmiin ja niiden ehkäisyyn sekä tutustutaan yhteiskunnan tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kurssi räätälöidään kohderyhmäkohtaisesti.

Hyvinvointia arkeen
Kurssikokonaisuus koostuu useammasta muutaman tunnin mittaisesta tapaamiskerrasta. Kurssi sisältää muun muassa fyysisen kunnon alkumittauksen osallistujien kunnon kartoittamiseksi, tutustumista eri liikuntamuotoihin sekä keskustelua ja ohjausta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja terveydestä. Kurssi räätälöidään kohderyhmäkohtaisesti.

Omaishoitaja/omainen terveydenhuollon asiakkaana
Lääkärissä asiointi voi tuntua joskus vaikealta. Koulutuksessa käydään läpi, miten lääkärikäyntiin voi valmistautua ja minkälaisia asioita terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioidessa kannattaa ottaa esille.

Hyvinvointipäivät
Jokainen tarvitsee joskus aikaa virkistäytymiseen ja itsensä hemmotteluun. Punaisen Ristin omaishoitajien hyvinvointipäivät tarjoavat virkistäytymisen lisäksi mahdollisuuden tavata muita omaishoitajia ja pohtia omaa jaksamistaan omaishoitajana asiantuntija-kouluttajien johdolla.