Suomen Punaisen Ristin keräysluvat

Suomen Punainen Risti

Poliisihallituksen keräyslupa RA/2020/1407/9.11.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2020/9246/7.12.2020.

Hyvä Joulumieli -keräys

Luvan saajat: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 
Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016 ja POL-2016-12293/7.9.2016 sekä POL-2019-25503/11.6.2019. Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.
 
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2018/8366/9.10.2018. Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.