19.01.2024

Suomen Punaisen Ristin keräysluvat

Poliisihallituksen keräyslupa RA/2020/1407/9.11.2020 on voimassa toistaiseksi, koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus, lupa nro ÅLR 2023/9568/20.12.2023, on voimassa ajalla 1.1.2024 - 31.12.2024.