01.08.2023

Punainen Risti ja koronavirus

Kolme Punaisen Ristin liiveihin varustautunutta henkilöä koronaneuvontapisteellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Kuva: Anna Koponen / Suomen Punainen Risti

Punaisella Ristillä on erityinen rooli kriisitilanteisiin varautumisessa. Seurasimme koronaepidemian kehittymistä sen ensihetkistä lähtien maailmalla ja kotimaassa, ja reagoimme avun tarpeeseen.

Punainen Risti auttoi koronakriisissä kansainvälisesti ja ympäri Suomen. Kotimaassa koulutetut vapaaehtoisemme auttoivat ihmisiä selviämään uudessa tilanteessa.

Kehitimme toimintaa avun tarpeen muuttuessa. Avustustyömme tuki ja täydensi viranomaisten toimintaa, ja vapaaehtoisten tukena olivat Suomen Punaisen Ristin piirien ja keskustoimiston työntekijät.

Koronarokotuksissa tukeminen

Koronapandemian seurauksena Suomessa oli käsillä poikkeuksellinen tilanne, jossa tavoitteena oli rokottaa mahdollisimman nopeasti suuri osa ihmisistä. Rokotukset olivat viranomaisten vastuulla, mutta Punainen Risti pystyi tukemaan rokotusten antamisessa.

Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveihin pukeutuneet kaksi ihmistä neuvoo ikääntynyttä henkilöä tämän tullessa rokotuspisteelle.
Punaisen Ristin vapaaehtoiset Laura Laine ja Inkeri Metsäpelto vastaanottivat rokotettavaksi tulevia asiakkaita Vantaan Sanomalassa. Kuva: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Sadat vapaaehtoisemme kymmenillä paikkakunnilla avustivat viranomaisia ohjaamalla rokotettavaksi saapuvia oikeisiin tiloihin ja antamalla rokotettavilla henkistä tukea ja keskusteluapua. Ensiaputaitoiset vapaaehtoiset myös osallistuivat rokotettujen jälkitarkkailuun.

Lue verkkouutinen aiheesta

Ruoka-apu ja asiointiapu

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat ruoka-apua sekä auttoivat ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia käymällä heidän puolestaan kaupassa ja apteekissa.

Sekä apua saavien että auttajien turvallisuus on meille ehdottoman tärkeää. Turvallisuuden varmistamiseksi vapaaehtoiset toimivat aina Punaisen Ristin yhteisten ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveihin pukeutunut henkilö näyttää kännykältä tietoa ikääntyneelle henkilölle.
Punaisen Ristin vapaaehtoinen Niko Lavikainen teki Seija Sirenin ruokaostokset Helsingin Siltamäessä. Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Lue, miltä vapaaehtoiseksi lähteminen tuntui koronatilanteessa

Apua sairaaloille ja potilaille

Punainen Risti auttoi sairaaloita varautumaan epidemiaan toimittamalla niille triage-yksiköitä. Yksiköiden avulla sairaalat saivat lisätilaa potilaiden hoidon kiireellisyyden arviointiin.

Sairaanhoitopiirit vastasivat tilaamansa triage-yksikön kustannuksista. Punainen Risti avusti sairaaloita kuljettamalla teltat kohteeseen logistiikkakeskuksestaan Tampereelta ja pystyttämällä ne työntekijöiden sekä koulutettujen vapaaehtoisten avulla. Lisäksi järjestö perehdytti tilaajan teltan käyttöön.

Vapaaehtoiset auttoivat sairaaloita näiden pyynnöstä myös muun muassa potilaiden opastuksessa sairaaloiden sisäänkäynnillä, jos sairaalan omaa henkilökuntaa ei ollut riittävästi.

Verenluovuttajia tarvittiin myös epidemian aikana. Punaisen Ristin Veripalvelu järjesti toiminnan niin, että verenluovutukset onnistuivat myös poikkeustilanteessa.

Läsnäoloa verkkoon ja puhelimeen

Tuimme haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä vaarantamatta avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä.

Punaisen Ristin auttavassa puhelimessa ylläpidimme keskusteluapua koronavirusepidemian aiheuttamista huolista ja murheista. Soittajille vastasi yli sata koulutettua henkisen tuen vapaaehtoista ympäri Suomen. Palvelua tuki LähiTapiola.

Mies pöydän ääressä. Pöydällä on puhelin ja tietokone sekä muita tarvikkeita.
Rovaniemeläinen vapaaehtoinen Esko Palovaara, 67, vastasi auttavaan puhelimeen Rovaniemellä. Palovaara on ollut mukana Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmässä ja henkisessä tuessa kymmenkunta vuotta. Kuva: Nina Susi / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin tuhannet koulutetut ystävätoiminnan vapaaehtoiset olivat yhteydessä ystäväpareihinsa ympäri Suomea entistä aktiivisemmin puhelimitse ja muiden etäyhteyksien välityksellä. Lisäsimme myös valtakunnallista verkkokoulutusta, ja tarjosimme verkossa tukea myös omaishoitajille.

Lisäksi Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tukivat nuoria puhelimitse ja verkossa. Myös tilapäinen majoitus Nuorten turvatalossa oli auki oireettomille nuorille tarpeen mukaan. Tarjosimme nuorille tukea myös Sekasin-chatin kautta, jossa yhteydenottojen määrä kasvoi koronakriisin aikana.

Oikean tiedon jakaminen

Punainen Risti jakoi kanavillaan aktiivisesti viranomaisten tuottamaa tietoa koronatartuntojen ehkäisemisestä. Koronakeväänä 2020 tuotimme myös verkkosivuston koronavirus.punainenristi.fi, joka palveli tiedonhakijoita, avuntarvitsijoita ja vapaaehtoisia.

Tuotimme myös muun muassa henkisen tuen ohjeita kaikkien käytettäväksi verkkoon. Koulutetut vapaaehtoiset toimivat neuvojina viranomaisten koronapuhelimissa ja -chateissa.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat Suomeen palaaville matkustajille tietoa koronaviruksesta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Toiminnan tarkoituksena oli varmistaa, että jokainen saa palatessaan tiedon karanteenista ja muista toimista tartuntojen ehkäisemiseksi.

Koska suurin osa kouluista oli kiinni, tarjosimme myös etäläksyhelppiä sekä ilmaisia oppimateriaaleja etäopiskelun tueksi verkossa.

Monikielinen koronahanke

Vuoteen 2022 jatkuvan Suomen Punaisen Ristin Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohankkeen tavoite on yhteistyössä järjestökumppanien kanssa kehittää ja tukea järjestöjen koronaviestintää, saavuttaa niiden kautta mahdollisemman paljon monikielisiä kohderyhmiä ja vaikuttaa viestinnällä ihmisten terveyskäyttäytymiseen.

Hanke tuottaa mahdollisemman saavutettavaa koronaviestintää mahdollisemman monille, heidän ymmärtämällään kielellä.

Hankkeessa on mukana toistakymmentä järjestöä, seitsemän Suomen Punaisen Ristin piiriä ja lukuisia muita yhteistyökumppaneita. Se toimii myös väylänä viranomaisviestinnän (ensisijaisesti THL) välittäjänä järjestöille ja monikielisille kohderyhmille.

Yhteistyöhön perustuva yhtenäinen viestintä vahvistaa kaikkien toimijoiden asemaa ja työtä koronaviestinnässä.

Kansainvälinen apu

Jo ennen koronapandemiaa tiesimme, että epidemiat aiheuttaisivat valtavaa tuhoa erityisesti maissa, joiden terveyspalvelut ovat heikot tai riittämättömät.

Usein samat maat kärsivät jo ennestään köyhyyden, turvattomuuden, konfliktien tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Koronan alettua levitä kiireellistä apua tarvitsivat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden vaara sairastua on suurempi esimerkiksi tiedon puutteen, huonon hygienian ja rajoitetun terveydenhuoltoon pääsyn vuoksi.

Paikallisella Punaisella Ristillä on tärkeä rooli taistelussa koronavirusta vastaan viranomaisten tukena. Suomen Punaisen Ristin tuella on koulutettu tuhansia vapaaehtoisia terveydestä, hygieniasta ja epidemioiden ehkäisystä Afrikassa ja Aasiassa. Koronapandemian aikana tämä varautuminen on ollut kullanarvoista.

Koronatietoa ja -toimia Afrikassa ja Aasiassa

Ohjasimme vuonna 2020 ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista yhteensä kaksi miljoonaa euroa koronaviruksen torjuntaan 12 maassa: Afganistanissa, Burundissa, Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Myanmarissa, Nepalissa, Nigerissä, Sierra Leonessa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Zimbabwessa sekä Sahelin alueen maissa.

Varoilla tuettiin paikallisten Punaisten Ristien työtä. Apu on tavoittanut miljoonia ihmisiä.

Vuonna 2021 olemme suunnanneet koronatukea  Malawiin, Keniaan ja Nepaliin yhteensä 325 000 eurolla.

Vapaaehtoiset ovat jakaneet ihmisille tietoa, tukeneet tautitapausten seulonnassa, avustaneet kotihoidossa ja karanteenissa olevia ihmisiä sekä tarjonneet psykososiaalista tukea sairastuneille, altistuneille ja vapaaehtoisille.

Tuellamme on myös parannettu hygieniatuotteiden saatavuutta ja tuotettu viestintämateriaalia koronaviruksesta.

Humanitaarista apua Libanoniin, Kreikkaan ja Turkkiin

Olemme tukeneet myös kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuoperaatioita ulkoministeriön tuella sekä katastrofirahastomme kautta. Apua on myönnetty muun muassa Keniaan, Libanoniin, Kreikkaan ja Turkkiin.

Henkilö Punaisen Ristin suoja-asussa mittaa lämpömittarilla lämpötilaa toiselta henkilöltä.
Kreikan Punainen Risti mittasi lämpöä maahantulijoilta. Kuva: Kreikan Punainen Risti

Esimerkiksi Libanonissa minimoitiin koronaviruksen aiheuttamia tuhoja, autettiin sairaita pääsemään hoitoon, jaettiin terveystietoa sekä parannettiin vedensaantia, sanitaatiota ja hygieniaa. Lisäksi Punainen Risti lähetti myös materiaaliapua Libanoniin.

Vuonna 2021 tuemme EU:n rahoituksella kansainvälisen Punaisen Ristin koronarokoteoperaatiota Keniassa. Hankkeessa tuetaan koronarokotteiden antamista kaikkein haavoittuvimmissa yhteisöissä ja parannetaan mahdollisuuksia varautua uuteen tautiaaltoon.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt pandemian aikana myös omia avustustyöntekijöitään kansainvälisen avustusoperaation koordinointitehtäviin.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Punainen Risti auttaa kotimaassa katastrofi- ja onnettomuustilanteissa, kuten korona-epidemian aikana. Video: Suomen Punainen Risti
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Vapaaehtoisten ja lahjoittajien avulla Punainen Risti on voinut auttaa tuhansia ihmisiä koronakriisissä. Lämmin kiitos avusta. Video: Suomen Punainen Risti
Monikielinen koronaviestintä
Monikielinen koronaviestintä
Mitä Punainen Risti tekee?
Mitä Punainen Risti tekee?