Satakunnan vapaaehtoiset

Monikielinen koronaviestintä

Kuva: Ellinoora Söderman

Suomen Punaisen Ristin Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohanke (MMKV) oli 5/2021-4/2023 kestävä STEA-rahoitteinen hanke.

Hankkeessa yhteistyössä järjestökumppanien kanssa kehitettiin ja tuettiin järjestöjen koronaviestintää ja saavutettiin niiden kautta mahdollisemman paljon muunkielisiä kohderyhmiä. Kohdennetulla monikanavaisella viestinnällä vaikutettiin ihmisten tiedonsaantiin ja terveyskäyttäytymiseen. Hankkeen viestinnässä oli keskeistä tiivis yhteistyö, avoin tiedonkulku ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen.

Hankkeessa oli mukana toistakymmentä järjestöä, viisi Suomen Punaisen Ristin piiriä ja lukuisia muita yhteistyökumppaneita. Se toimi myös viranomaisviestinnän (ensisijaisesti THL) välittäjänä järjestöille ja muunkielisille kohderyhmille.

Hanke julkaisi yhteistyössä kahden vuoden aikana yli seitsemänkymmentä videoita, järjesti yli 60 tapahtumaa ja koulutti järjestö- ja yhteistyökumppaneita säännöllisesti.

Monikielisen koronaviestinnän koordinaatiohanke auttoi ja tuki olemassa olevien ja uusien koronaan liittyvien materiaalien tuottamista ja levittämistä. Siinä koulutettiin, annetiin ja välitettiin tietoa järjestökumppaneiden tarpeiden mukaan. Hanke kannusti järjestöjä myös keskinäiseen yhteistyöhön. Yhteistyöhön perustuva yhtenäinen viestintä vahvistaa kaikkien toimijoiden asemaa ja työtä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Hankkeessa työskentelivät hankekoordinaattori Marian Ismail ja viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen (ee.eisen@redcross.fi).

 

Tutustu hankkeessa luotuun Monikielinen viestintä haltuun! -oppaaseen:

Lataa opas suomeksi
Lataa opas englanniksi
Lataa opas ruotsiksi

Oppaassa oleva käytännönläheinen muistilista löytyy myös seuraavilla kielillä:

Lataa muistilista suomeksi
Lataa muistilista selkosuomeksi
Lataa musitilista ruotsiksi
Lataa muistilista englanniksi
Lataa muistilista viroksi
Lataa muistilista venäjäksi
Lataa muistilista arabiaksi
Lataa muistilista somaliksi
Lataa muistilista kiinaksi

Oppaasta on myös rajattu suomenkielinen painos. Tilaa opas laittamalla sähköpostia ee.eisen(@)redcross.fi tai sanna.saarto(@)redcross.fi

 

Mitä olemme oppineet koronasta? -hankeseminaari 17.11.2022 Helsingissä

Katso seminaarin puheenvuorot YouTubessa tästä.

 

Hankkeessa kerättyjä oppeja on julkaistu tutkimuksissa:

Outreach and dissemination of public information to immigrants during the COVID-19 pandemic

Monikielinen viestintä ja kääntäminen koronapandemian aikana Suomessa: haasteet ja hyvät käytännöt Suomeksi Englanniksi

 

Hankkeessa julkaistut disinformaatio- ja medialukutaitokortit

Testaa medialukutaitosi
suomi
viro
venäjä
englanti
kurdi/sorani
arabia
somali

Tunnista valheelliset sisällöt ja valeuutiset
suomi
viro
venäjä
englanti
kurdi/sorani
arabia
somali


Hankkeen muita materiaaleja on esillä Työ- ja elinkeinoministeriön Kumppanusalustalla Monikielisen ja monikavaisen koronaviestinnän työtilassa. Alusta vaatiin rekisteröitymisen. 

Kiitokset

Haluamme kiittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskusta rahoituksesta ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitosta tiiviistä yhteistyöstä.
Suuri kiitos myös järjestökumppaneillemme hankkeeseen
osallistumisesta ja monikielisen viestinnän kehittämisestä.
Kiitos siis Afrofinns, Daisy Ladies, HEED Association Finland, Jade-yhteisö,
Kide-säätiö, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Mieli ry:n MIELI without Borders,
Mirsal, Monaliiku, Moniheli, Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä,
Pakolaisnuorten tuki Kölvi-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat,
SAMHA, Satakunnan monikulttuurisuusyhdistys, Sonpet, Suomi-Somalia
Seura, Suomi-Syyria Ystävyysseura, Suomi-Venäjä Seura, Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö, Vantaan Venäläinen Klubi, Varsinais-Suomen
Galmudug, Varsinais-Suomen Viro-keskus, Vuolle Setlementti,
Yhteiset lapsemme sekä muiden järjestöjen edustajat.
Kiitos myös Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan,
Hämeen, Satakunnan, Savo-Karjalan ja Varsinais-Suomen piireille,
Helsingin yliopiston käännöstieteiden laitokselle, Helsingin kaupungille,
Espoon kaupungille ja kaikille avainhenkilöille ja avustajille.

 

Menneet uutiskirjeet

Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohankkeen julkaistut uutiskirjeet. Uutiskirjeen ilmestyminen päättyi hankkeen loputtua.

Ilmestyneet uutiskirjeet:

Joulukuu 2022 (pdf)

Marraskuu 2022 (pdf)

Lokakuu 2022 (pdf)

Syyskuu 2022 (pdf)

Elokuu 2022 (pdf)

Kesäkuu 2022 (pdf)

Toukokuu 2022 (pdf)

Huhtikuu 2022 (pdf)

Maaliskuu 2022 (pdf)

Helmikuu 2022 (pdf)

Tammikuu 2022 (pdf)

Joulukuu 2021 (pdf)

Marraskuu 2021 (pdf)

Syys-lokakuu 2021 (pdf)

Heinäkuu 2021 (pdf)

Elokuu 2021 (pdf)