Satakunnan vapaaehtoiset

Monikielinen koronaviestintä

Kuva: Ellinoora Söderman

Koronapandemia on tuonut esille, että Suomessa on ryhmiä, joita ei tavoiteta helposti kriisin aikana. Osa maahanmuuttajaväestöstä ei ole päässyt koronaan liittyvän tiedon äärelle.

Maahan muuttaneiden omat järjestöt tavoittavat oman kieliryhmänsä ihmisiä joustavasti ja varmistavat, että faktoihin perustuva tieto ja viranomaisten suositukset saadaan perille.

Suomen Punaisen Ristin Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohanke (MMKV) on toukokuussa 2021 aloittanut ja vuoden 2023 maaliskuun loppuun kestävä STEA-rahoitteinen projekti.

Hankkeen tavoite on yhteistyössä järjestökumppanien kanssa kehittää ja tukea järjestöjen koronaviestintää, saavuttaa niiden kautta mahdollisemman paljon monikielisiä kohderyhmiä ja vaikuttaa viestinnällä ihmisten terveyskäyttäytymiseen.

Se tuottaa mahdollisemman saavutettavaa koronaviestintää mahdollisemman monille, heidän ymmärtämällään kielellä. Hankkeen viestinnässä on keskeistä tiivis yhteistyö, avoin tiedonkulku ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen.

Hankkeessa on mukana toistakymmentä järjestöä (katso Järjestökumppanit), seitsemän Suomen Punaisen Ristin piiriä ja lukuisia muita yhteistyökumppaneita. Se toimii myös väylänä viranomaisviestinnän (ensisijaisesti THL) välittäjänä järjestöille ja monikielisille kohderyhmille.

Monikielisen koronaviestinnän koordinaatiohanke auttaa ja tukee olemassa olevien ja uusien koronaan liittyvien materiaalien tuottamista ja levittämistä. Siinä koulutetaan, annetaan ja välitetään tietoa järjestökumppaneiden tarpeiden mukaan. Hanke kannustaa järjestöjä myös keskinäiseen yhteistyöhön. Yhteistyöhön perustuva yhtenäinen viestintä vahvistaa kaikkien toimijoiden asemaa ja työtä koronaviestinnässä.

Hanke päättyy 2023 maaliskuussa. 

Lue juttu järjestöjen yhteistyöstä hankkeessa.

 

Mitä olemme oppineet koronasta? -hankeseminaari 17.11.2022 Helsingissä

Katso seminaarin puheenvuorot YouTubessa tästä.

 

Hankkeessa kerättyjä oppeja on julkaistu tutkimuksissa:

Outreach and dissemination of public information to immigrants during the COVID-19 pandemic

Monikielinen viestintä ja kääntäminen koronapandemian aikana Suomessa: haasteet ja hyvät käytännöt     

Suomeksi

Englanniksi

 

Marian Ismail kasvokuva
Marian Ismail

Hankekoordinaattori
040 573 8778
marian.ismail@redcross.fi

Ee Eisenin kasvokuva.
Erika-Evely Ee Eisen

Viestinnän asiantuntija
040 578 9197
erika-evely.eisen@redcross.fi

 

 

Katso järjestökumppanit!
Järjestökumppanit
Koronatietoa muulla
Koronatietoa muualla