Sodassakin on säännöt

Sodassakin on säännöt -oppimateriaali opettaa, ettei sotia voi ihan miten huvittaa.

Sodassakin on säännöt -oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla.

Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi.

Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.

Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Vastaa kyselyyn

Osallistu kyselyyn! Lähetämme kyselyyn vastanneille maksutta, kiitoksenamme kolme kappaletta humanitaarisen oikeuden lautapeliä Sodassakin on säännöt.

Lautapeliä voi pelata kerrallaan kuusi henkilöä ja sen tehtävien avulla oppii helposti ja kattavasti sodan oikeussääntöjä.

Sodassakin on säännöt -materiaalipaketista löytyvät tarkat ohjeet kaikkien yhdeksän oppitunnin pitämiseksi sekä tietoa materiaalipaketin yhtymäkohdista yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät aseellisia selkkauksia koskevan uutisoinnin haasteellisuuden ja saavat työkaluja uutisten tulkitsemiseen.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että sodissa on säännöt, jotka on kirjottu valtioita velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että sodankäyntiä on aina pyritty rajoittamaan ja että nykyiset sodan säännöt ovar seurausta historiallisesta kehityksestä.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat saavat tietoa sodan oikeussääntöjen ja ihmisoikeuksien välisistä eroista ja yhtymäkohdista.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, millä tavoilla sotarikoksia ja niiden seurauksia voidaan käsitellä yhteiskunnassa.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät siviilin ja sotilaan välisen eron aseellisessa selkkauksessa ja tuntevat sotavangin keskeisimmät oikeudet.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että lasten oikeudet on määritelty myös sodan aikana kansainvälisissä sopimuksilla. Lisäksi oppitunnilla perehdytään lapsisotilaisiin.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, miten sodan jaloista pakeneminen vai-kuttaa ihmisen elämään.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat tuntevat humaanitaarisen avustustyön pääperiatteet ja työhön liittyvät haasteet.