Mies Punaisen Ristin varusteissa halaa ikääntynyttä naista.

Humanitaarinen oikeus

Kuva: Sevim Turkmani / ICRC

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä kuuluu Punaisen Ristin perustehtäviin. 

Pääosin sopimukset suojaavat niitä, jotka eivät osallistu vihollisuuksiin: siviilejä sekä haavoittuneita ja antautuneita sotilaita. Ne myös rajoittavat sodankäyntitapoja ja aseiden käyttöä.

Humanitaarisen oikeuden perustan muodostavat vuonna 1949 solmitut Geneven sopimukset ja niiden kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 2005. Kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan Geneven sopimusten antamaa suojaa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa sodan oikeussäännöistä sekä Punaisen Ristin toiminnasta konfilktien keskellä.

Jos sinulla on kysyttävää humanitaarisesta oikeudesta tai tarvitset asiantuntijalausuntoa, otathan meihin yhteyttä: humanitaarinenoikeus(at)punainenristi.fi
vaihde: 020 701 2000 (arkisin klo 8.30–16.00)

Puolueeton ihmisystävällinen järjestö, sellainen kuin Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, saa tarjota palveluksiaan selkkauksen osapuolille.
Geneven sopimusten III artikla
Sodassakin on säännöt
Mitkä sodan oikeussäännöt?
Geneven sopimukset ovat humanitaarisen oikeuden ydin
Humanitaarisen oikeuden sopimukset
Punainen Risti on paikalla konfliktien keskellä
Konfliktien keskellä
Humanitaarinen oikeus siviilien suojana
Siviilien suojelu
Sodassa lapset ovat erityisen suojelun kohteena
Lapset ja sota
Humanitaarinen oikeus kieltää tiettyjen aseiden käytön
Kielletyt aseet
Mikä on sotarikos?
Sotarikokset
Punainen risti on tunnus, joka suojaa
Punaisen ristin tunnus
Humanitaarinen oikeus opettajille ja kouluille
Humanitaarinen oikeus opettajille ja kouluille
YouTube-upotuksen esikatselukuva
SODASSAKIN ON SÄÄNNÖT: JOHDANTO. Humanitaarisen oikeuden oppimateriaali. Löydät kaikki Punaisen Ristin oppimateriaalit osoitteesta sproppimateriaalit.fi. Video: Suomen Punainen Risti