Suomen Punaisen Ristin keräysluvat

Rahankeräysluvan saaja

Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus
 
Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015.
 
Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.
 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään Punaisen Ristin periaatteita ja avustusohjeita noudattaen katastrofien ja kriisien ehkäisyyn, niihin varautumiseen ja niistä kärsivien ihmisten auttamiseen kotimaassa sekä ulkomailla. Kerättävien varojen avulla ylläpidetään auttamisvalmiutta ja –alttiutta ja niitä käytetään lisäksi alueelliseen ja paikalliseen avustustoimintaan. 
 
Keräys- ja vetoamistavat
 • lipaskeräys
 • listakeräys
 • suorapostitukset
 • painotuotteissa
 • puhelimitse (puhelinsoitto tai tekstiviesti maksulliseen palvelunumeroon)
 • sähköisissä viestimissä
 • radiossa ja televisiossa
 • internetilmoittelussa
 • koulutapahtumissa (Päivätyökeräys, Lukukuu-kampanja)
 • yksityishenkilöille, yrityksille ja kouluille suunnatuissa liikuntakampanjoissa
 • yhteistyökumppaneiden tiloissa ostosten maksamisen yhteydessä
 • virtuaalisissa keräyslippaissa (Avoine Oy)
 • mobiilisovelluksessa (Mobile Means Oy)
 • Otto-automaattien käteisnoston yhteydessä (Automatia Pankkiautomaatit Oy)

Keräystunnus
Kiitostarra, kiitoskortti, pinssi, magneetti, kirjanmerkki, sähköinen kiitos, vuositarra.

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2018/8366/9.10.2018. 
 
Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 – landskapet Åland
 
Syfte
För humanitär hjälpverksamhet.
 

Insamlingssätt
Genom inbetalning till bank- och postgirokonton, insamlingslistor, elektronisk i-Zettle, sparbössor, evenemang samt telefoninsamling.

Hyvä Joulumieli -keräys

Luvan saajat: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 
Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016 ja POL-2016-12293/7.9.2016 sekä POL-2019-25503/11.6.2019. Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.
 
Keräysaika 5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
 
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2018/8366/9.10.2018.