Viisi vinkkiä testamentin tekemiseen

Kuva: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti


Kokosimme sinulle viisi hyvää vinkkiä testamentin tekoon. Lisää tietoa saat tilaamalla Hyvä päätös -testamenttioppaan. Oppaassa kerrotaan testamentin tekemisestä, sekä Punaisen Ristin kansainvälisestä ja kotimaan avustustyöstä. 

1. Tee testamenttisi hyvissä ajoin

Testamentti kannattaa laatia silloin kun olet vielä hyvässä kunnossa. Tarvittaessa voi olla hyvä hankkia lääkärinlausunto kyvystä tehdä oikeustoimi.

Jos testamenttia ei ole elinaikana tehty, jakautuu omaisuus perintökaaren mukaisesti. Testamentti on ainoa keino jättää perintöä niille läheisille, tai itselleen tärkeille tahoille, jotka eivät perintökaaren mukaan peri.

2. Huolehdi testamentin muotomääräyksistä

Testamentin voi laatia itse. Sen on kuitenkin noudatettava lain vaatimia muotomääräyksiä ollakseen pätevä.

Jos päätät muistaa Punaista Ristiä testamentissasi, voit saada suosituksia puolueettomista asianajajista, jotka voivat auttaa sinua laatimaan testamenttisi maksutta.

3. Hanki testamentillesi todistajat

Testamentti on fyysinen paperi, joka on allekirjoitettava  ja hankittava sille kaksi vähintään 15-vuotiasta todistajaa. Todistajien on allekirjoitettava todistuslauselma ja päivättävä se. Todistajien asuinpaikan ja ammatin tulee näkyä paperissa. Puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen edunsaaja ei voi toimia todistajana.

4. Pidä testamentti tallessa

Alkuperäistä testamenttia kannattaa säilyttää mielellään suljetussa kirjekuoressa esimerkiksi pankin tallelokerossa tai kotona sellaisessa paikassa, josta se tarvittaessa löytyy. Kirjekuoreen voi kirjoittaa, että se sisältää testamentin, ja määrätä samalla, että kuoren saa avata vain kahden todistajan läsnäollessa.

Läheisille on hyvä kertoa testamentin olemassaolosta ja säilytyspaikasta. Jos päätät muistaa Punaista Ristiä testamentissasi, voit halutessasi toimittaa siitä järjestölle kopion tiedoksi.

5. Päivitä testamenttiasi tarvittaessa

Testamenttia voi olla tarpeen päivittää oman tahdon tai elämäntilanteen muuttuessa. Kun teet uuden testamentin, kannattaa vanha tuhota sekaannusten välttämiseksi. Uudessa testamentissa on hyvä kertoa, että se kumoaa aiemmat testamentit.

Ota yhteyttä, kun haluat keskustella testamenttilahjoituksesta tarkemmin:

Mia Ekström

Testamenttiasiantuntija
puh. 040 562 2472
mia.ekstrom@punainenristi.fi

Tilaa testamenttiopas

Yhteystiedot tallennetaan Suomen Punaisen Ristin markkinointirekisteriin. Lue lisää.