Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutus

Punainen Risti Ensiapu
Kuvaaja: Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) on sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lääkäreille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta.

Koulutus antaa valmiudet ensiavun kouluttamiseen, johon  yhdistetään soveltuvin osin terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja saa käyttöoikeuden Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien koulutusmateriaaleihin. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -oikeuden kolmeksi (3) vuodeksi.

ETK -pätevyyden säilymiseksi kouluttaja osallistuu kolmen vuoden välein Punainen Risti Ensiavun järjestämään ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukseen, antaa hyväksytyn näytön ensiaputaidoistaan ja noudattaa SPR:n hyväksymiä ensiavun koulutusohjeita.

Ainoastaan voimassaolevan ETK / HEK -oikeuden omaavalla kouluttajalla on oikeus myöntää ja allekirjoittaa SPR:n ensiaputodistuksia itse pitämältään ensiapukurssilta.

Koulutuksen toteutus on samanlainen molemmille ryhmille siten, että ETK -kouluttajakoulutus on 15 opintopistettä ja HEK –kouluttajakoulutus on 14 opintopistettä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja se koostuu neljästä jaksosta, joissa vuorottelevat verkko- ja lähijaksot seuraavasti:

Ensimmäinen jakso on verkko-oppimista
Koulutus alkaa verkkojaksolla, jonka aikana suoritetaan yksilö- ja ryhmätehtävät Vuolearning-oppimisalustalla. Yksityiskohtaiset ohjeet tulevat kutsukirjeen mukana.

Toinen jakso on lähiopetusta
Koulutuksen toinen jakso koostuu neljästä lähipäivästä, joiden aikana kerrataan ensiaputaitoja ja saadaan valmiudet ensiavun kouluttamiseen.

Kolmas jakso on verkko-oppimista
Näissä verkko-opinnoissa syvennetään ensiaputaitoja sekä Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisten kurssisisältöjen osaamista. Verkkojaksolla pohditaan muun muassa tapaturmien ennaltaehkäisyä, terveydenedistämistä, henkistä ensiapua sekä tehdään suunnitelma opetusnäytteen antamiseksi.

Neljäs jakso on lähiopetusta
Koulutuksen viimeinen osa on kolmepäiväinen lähiopetus, jolloin kurssilaiset antavat opetusnäytteen ja oppivat toisiltaan erilaisia koulutusmenetelmiä sekä ensiavun sisältöjä.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 3348,00 € (sis. alv. 24 %) sisältäen koulutuksen, lounaan ja kahvit

Osallistuessasi täydennyskoulutukseen yksityishenkilönä, voit maksaa kurssin verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli maksajana on yritys tai yhteisö, anna laskutustiedot valitsemalla verkko- tai paperilasku.

Peruutusehdot:

Kurssimaksu sisältää ilmoittautumis/varausmaksua 124,00 € (sis.alv. 24 %), joka veloitetaan kurssilaisen peruessa kurssin. 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Peruutus sairaustapauksissa:

Mikäli sairastuminen estää osallistumisesi koulutukseen, saat 100 % kurssimaksusta takaisin esittämällä sairaslomatodistuksen viikon (7 vrk) kuluessa kurssista.

Lisätietoja ETK-peruskoulutuksesta

Sähköpostitse kurssisihteeri [email protected] tai koulutussuunnittelija [email protected].

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) peruskurssi nro 87 sekä Hätäensiavun kouluttajien (HEK) peruskurssi nro 17

2.12.2019- 6.3.2020.

Peruskurssin verkkojaksot ovat 2.12.2019-14.1.2020 ja 16.1.-4.3.2020, lähijaksot  ovat 14.-17.1.2020 ja 4.3.-6.3.2020.

ETK- ja HEK-kouluttajat osallistuvat samalle peruskurssille. HEK-kouluttajat osallistuvat (ETK-koulutuksesta poiketen) toisella lähijaksolla vain kahdelle lähipäivälle 5.-6.3.2020.

https://www.lyyti.in/ETK-peruskurssi_87

https://www.lyyti.in/HEK-peruskurssi_17

 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) peruskurssi nro 88 sekä Hätäensiavun kouluttajien peruskurssi nro 18

24.2.2020-15.5.2020

Peruskurssin verkkojaksot ovat 24.2.-24.3.2020 ja 27.3.-13.5.2020, lähijaksot  ovat 24.3.-27.3.2020 sekä 13.5.-15.5.2020.

 

ETK- ja HEK-kouluttajat osallistuvat samalle peruskurssille. HEK-kouluttajat osallistuvat (ETK-koulutuksesta poiketen) toisella lähijaksolla vain kahdelle lähipäivälle 14.-15.5.2020.

https://www.lyyti.in/ETK-peruskurssi_88

https://www.lyyti.in/HEK-peruskurssi_18