Tule mukaan päihdetyön vapaaehtoiseksi

Kati Laitila
Kuvaaja: Kati Laitila
Ehkäisevän päihdetyön viikko 5.-11.11.

 

Ehkäisevän päihdetyön viikko alkaa! Tänä vuonna teemana on ajankohtaisesti nuoret ja nuuska. Viime vuosina nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten parissa, ja nuuskaamiseen liitetään paljon virheellisiä positiivisia mielikuvia. EPT-viikko kannustaa ammattilaisia ottamaan nuuskan käytön puheeksi käyttäjien kanssa.
 
EPT-viikon aiheita ja teemoja tuodaan esille ympäri Suomea järjestettävillä tapahtumilla. Tutustu viikon tarjontaan kampanjan verkkosivuilla. Saatavilla on mm. tietoa, tapahtumia, mainosmateriaalia sekä vinkkejä nuuskan käytön puheeksi ottamiseen. Aloita vaikkapa kuuntelemalla kampanjan tunnusbiisi.
 
 

Päihdetyö on tärkeä osa Punaisen Ristin perustehtävää: elämän ja terveyden suojelua sekä ihmisoikeuksien puolesta puhumista. Tavoitteenamme on tiedon ja tietoisuuden lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden kokeilua ja käyttöä sekä vähentää niiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

Haluamme edistää terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. Teemme Punaisen Ristin periaatteiden mukaista päihdetyötä ja pyrimme aitoon vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Toimintamuodot ja koulutus

Ehkäisevän päihdetyön peruskurssi on päihdeneuvojakurssi. Päihdeneuvojat voivat toimia oppilaitoksissa, vanhempainilloissa sekä oman alueensa verkostoissa ja toimintaryhmissä.

He toimivat kiinnostuksensa pohjalta eri-ikäisten kanssa varhaisnuorista ikäihmisiin. He voivat hyödyntää päihdetyön materiaaleja, kuten Päihdeinfo-kilpailua tai Valintojen viidakko –peliä, esim. messuilla tai oppitunneilla.

Ohjaavan ja tukevan päihdetyön peruskurssi on Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu). Kurssi on suunnattu päihteiden käyttäjiä kohtaaville.

Kurssin suorittaneet voivat toimia mm. Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoistehtävissä festareilla ja muissa tapahtumissa. Koulutus antaa SPR:n VarPu-mallin mukaisesti valmiuksia kohdata päihteiden käyttäjiä kokonaisvaltaisesti, tunnistaa käyttöä, puheeksiottaa tai ohjata eri palveluiden piiriin.

Peruskurssit ovat yleensä viikonlopun mittaisia kokonaisuuksia.
Kurssit löydät tapahtumahausta, etsi otsikolla Päihde

Jos olet kiinnostunut päihdetyöstä, ota yhteyttä lähimpään Punaisen Ristin piiritoimistoon tai paikalliseen osastoon.
Katso myös toimiiko omalla alueellasi päihdetyön toimintaryhmä!
Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tästä.

 

 

NOVI - Nopean viestinnän verkosto

Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, jonka avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

Täällä voit liittyä ja lukea lisätietoja.

 

Päihdetyön vapaaehtoiset voivat toimia SPR:n osastoissa tai osa hyödyntää tietoja omassa työssään tai lähiyhteisöissään. Päihdetyössä on mukana lähes 920 vapaaehtoista ympäri Suomen.

Päihdetyön alueelliset ryhmät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden SPR:n päihdetyön vapaaehtoisten kanssa. Alueelliset ryhmät järjestävät koulutusta ja vastaavat myös alueen tarpeisiin esim. järjestäen päihdeinfo-visoja tai tiedottaen päihdetyöstä alueellaan.

NOVI - Nopean viestinnän verkosto

Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, joka toimii Google-sähköpostiryhmänä. Verkoston avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

Suomen Punaisen Ristin päihdetyö on luonut Varhaisen Puuttumisen mallin helpottamaan puheeksiottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä sekä tehostaa tukipalveluihin ohjaamista. Kahdensanvaiheinen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Kohtaamisen tulee olla tasavertainen ja kunnioittava.

Kampanjat