Tule mukaan päihdetyön vapaaehtoiseksi

Kati Laitila
Kuvaaja: Kati Laitila
Tipaton tammikuu

 

Tipaton tammikuu jatkaa vahvasti perinnettään. Aloitetaan tämäkin uusi vuosi selvin päin!

Tänä vuonna kampanjan teemana on alkoholin rooli erilaisissa, arkisissakin tilanteissa. Tavoitteena on herättää ajatuksia alkoholinkäyttöön ja totuttuihin käyttäytymismalleihin liittyen. Voisiko esim. saunaoluen vaihtaa vichyyn tai mikäli oluen mausta pitää, alkoholittomien oluiden valikoima jatkaa kasvuaan. Onneksi tipaton tammikuu kasvattaa suosiotaan Suomessa ja jatkuu usein myös helmikuun puolelle. Hyvä me! Tipattoman verkkosivulla löytää ideoita vaihtoehtoiseen tekemiseen. Lisäksi löydät sivulta kampanjan aikana julkaistavia blogeja, artikkeleita, tipaton- pubivisan sekä muita materiaaleja.

Tipaton on esillä Facebookissa, sekä muualla Somessa tunnisteilla #aikapaljon #ganskamycket #tipaton

Tsemppaa lähipiirisikin mukaan viettämään Tipatonta tammikuuta ja nauttikaa yhdessä olosta ilman päihteitä.

 

 

 

   

   

   

  Päihdetyö on tärkeä osa Punaisen Ristin perustehtävää: elämän ja terveyden suojelua sekä ihmisoikeuksien puolesta puhumista. Tavoitteenamme on tiedon ja tietoisuuden lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden kokeilua ja käyttöä sekä vähentää niiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

  Haluamme edistää terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. Teemme Punaisen Ristin periaatteiden mukaista päihdetyötä ja pyrimme aitoon vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

  Toimintamuodot ja koulutus

  Ehkäisevän päihdetyön peruskurssi on päihdeneuvojakurssi. Päihdeneuvojat voivat toimia oppilaitoksissa, vanhempainilloissa sekä oman alueensa verkostoissa ja toimintaryhmissä.

  He toimivat kiinnostuksensa pohjalta eri-ikäisten kanssa varhaisnuorista ikäihmisiin. He voivat hyödyntää päihdetyön materiaaleja, kuten Päihdeinfovisoja tai Valot vintissä –peliä, esim. messuilla tai oppitunneilla.

  Ohjaavan ja tukevan päihdetyön peruskurssi on Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu). Kurssi on suunnattu päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville.

  Kurssin suorittaneet voivat toimia mm. Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoistehtävissä festareilla ja muissa tapahtumissa. Koulutus antaa SPR:n VarPu-mallin mukaisesti valmiuksia kohdata päihteiden käyttäjiä kokonaisvaltaisesti, tunnistaa käyttöä, puheeksiottaa, ohjata eri palveluiden piiriin tai vähentää haittoja.

  Peruskurssit ovat yleensä viikonlopun mittaisia kokonaisuuksia.
  Kurssit löydät tapahtumahausta, etsi otsikolla Päihde

  Täällä juttu vapaaehtoisesta, lue ja innostu itsekin.

  Jos olet kiinnostunut päihdetyöstä, ota yhteyttä lähimpään Punaisen Ristin piiritoimistoon tai paikalliseen osastoon. Piirien yhteyshenkilöt löytyvät tästä

  Katso myös toimiiko omalla alueellasi päihdetyön toimintaryhmä!
  Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tästä.

   

  NOVI - Nopean viestinnän verkosto

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, jonka avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

  Täällä voit liittyä ja lukea lisätietoja.

   

  Tervetuloa Chat-keskusteluun

  Kiinnostaako keskustella vaikkapa seksitaudeista ja muuntohuumeista?

  SPR:n terveyden edistämisen chat on avoinna yleensä parillisten viikkojen maanantaisin klo 19-20.30.
   

  Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

   

  Päihdetyön vapaaehtoiset voivat toimia SPR:n osastoissa tai osa hyödyntää tietoja omassa työssään tai lähiyhteisöissään. Päihdetyössä on mukana lähes 1 000 vapaaehtoista ympäri Suomen.

  Päihdetyön alueelliset ryhmät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden SPR:n päihdetyön vapaaehtoisten kanssa. Alueelliset ryhmät järjestävät koulutusta ja vastaavat myös alueen tarpeisiin esim. järjestäen päihdeinfovisoja tai tiedottaen päihdetyöstä alueellaan.

  NOVI - Nopean viestinnän verkosto

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, joka toimii Google-sähköpostiryhmänä. Verkoston avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö on luonut Varhaisen Puuttumisen mallin helpottamaan puheeksiottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä sekä tehostaa tukipalveluihin ohjaamista. Kahdensanvaiheinen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Kohtaamisen tulee olla tasavertainen ja kunnioittava.