15.09.2023

Käynnistämme ensiapukoulutukset päihteitä käyttäville ihmisille

Kuvituskuva Punaisen Ristin tapahtumapäivystyksen selviämispisteestä. Kaksi punaisiin päivystysliiveihin pukeutunutta vapaaehtoista seuraa lattialla lepäävän henkilön vointia.
Kuva: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Päihteitä käyttäville ihmisille suunnattu ensiapukoulutus on käynnistynyt eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisten pitämien koulutusten tavoitteena on vähentää etenkin yliannostuksista johtuvia tapaturmia ja kuolemia.

Suomen Punaisen Ristin ensimmäiset ensiapukoulutukset päihteitä runsaasti käyttäville henkilöille on järjestetty Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Koulutuksia järjestetään jatkossa ympäri Suomen.

Räätälöidyn ensiapukoulutuksen tarve on kasvanut samaa tahtia päihdekuolemien lisääntymisen kanssa. Päihteistä johtuvia kuolemia tapahtuu Suomessa vuosittain lähes 2000.

Huumausaineista johtuvia kuolemia tapahtuu noin 300 vuosittain ja niiden määrä on viime vuosina noussut. Valtaosa huumausainekuolemista on tapaturmaisia myrkytyksiä.

– Osa tapauksista on mahdollista estää riittävällä ensiapukoulutuksella, jotta päihteitä käyttävät tietävät, miten esimerkiksi yliannostus- tai myrkytystilanteissa pitää toimia. Opastamme auttamaan sekä itseä että muita, sillä usein ensimmäinen auttaja tai lisäavun hälyttäjä on paikan päällä oleva kaveri, kertoo Suomen Punaisen Ristin ensiaputoiminnan ja päihdetyön suunnittelija Kati Laitila.

– Kurssilla kerromme myös, miten vaaratilanteita voi arjessa ehkäistä esimerkiksi huolehtimalla pistoshygieniasta ja välttämällä huumausaineiden käyttöä yksin ollessa.

Ensiapukoulutus helposti saataville

Monella päihteitä runsaasti käyttävällä ihmisellä kynnys osallistua kursseille ja hakea tietoa voi muodostua liian korkeaksi.

– Olemme halunneet madaltaa osallistumisen kynnystä, jotta mahdollisimman moni pystyisi vahvistamaan auttamisvalmiuttaan. Koulutukset ovat maksuttomia, ja ne järjestetään esimerkiksi päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamispaikoissa ja asumisyksiköissä.

Olemme halunneet madaltaa osallistumisen kynnystä.
Kati Laitila

1–2 tuntia kestävässä koulutuksessa opetellaan muun muassa antamaan ensiapua tajuttomalle ja tyrehdyttämään verenvuotoja sekä tunnistamaan yliannostuksia ja tilanteita, joissa on hälytettävä lisäapua.

Koulutusten vetäjinä toimivat kokeneet Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka on koulutettu tehtäviinsä.

Pilottikoulutuksiin osallistuneilta kerätty palaute on ollut myönteistä. Punaisen Ristin tavoitteena on saavuttaa koulutuksilla vuoden 2023 loppuun mennessä satoja kohderyhmään kuuluvia.

Haluaisitko mukaan vapaaehtoiseksi pitämään koulutuksia? Klikkaa tästä.