Varhaisen Puuttumisen malli

Suomen Punaisen Ristin päihdetyö on luonut Varhaisen Puuttumisen mallin helpottamaan puheeksiottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä sekä tehostaa tukipalveluihin ohjaamista. Kahdensanvaiheinen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Kohtaamisen tulee olla tasavertainen ja kunnioittava.

Havaitakseen pitää haluta nähdä ja tunnistamispiirteiden tietäminenkin auttaa.
Kohdattaessa on hyvä tarkistaa, onko tilanne akuutti. Tarvitaanko lisäapua ja mitä ensiavullisesti on huomioitava.
Puheeksiottamisen ensimmäinen askel on rohkeus välittää henkilöstä. Menetelmiä on useita: huolen ilmaisu, minä-viestit, motivoiva haastattelu jne.
Motivoida voi luomalla tulevaisuuskuvia tai keräämällä listaa hyödyistä ja haitoista.
Ihminen tarvitsee päihteiden käytölle vaihtoehtoja ja tukea fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja henkisesti.
Tukipalveluita on katkosta kuntoutukseen, yhteisöllisestä hoidosta avotyöhön.
Päätösviesti on se, mikä jää mieleen. Joskus on hyvä kertoa vinkkejä haittojen vähentämiseen tai toisinaan antaa lista tukipalveluista. Usein tärkeää on luoda uskoa henkilön omaan pystymiseen positiivisella palautteella.
Jälkipohdintoja on verkostotyön tai lastensuojelun tarpeen miettiminen. Joskus on parannettava työpaikan turvallisuusjärjestelmiä tai omaa osaamistaan.

Mallin vaiheisiin perehdytetään kahden päivän pituisella Varhaisen Puuttumisen koulutuksella. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Koulutus soveltuu ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka kohtaavat päihteiden käyttäjiä. Koulutuksen sisältöä ja harjoitteita muokataan osallistujien tarpeiden mukaan riippuen, käytetäänkö mallia esim. nuorten, aikuisten tai ikäihmisten parissa.

Koulutukset löytyvät tapahtumahausta otsikolla päihde. Syksyn koulutukset painottuvat ehkäisevään työhön ja keväällä on enemmän Varhaisen Puuttumisen koulutuksia.