Tule mukaan päihdetyön vapaaehtoiseksi!

Kati Laitila
Kuvaaja: Kati Laitila
Tervetuloa mukaan!

Koulutusta:

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys

Punaisen Ristin uusi vapaaehtoiskoulutus, joka on tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä sekä Punaisen Ristin terveyden edistämisen vapaaehtoistoiminnoista kiinnostuneille. 

Punaisen Ristin terveyden edistämisen toimintaan kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, tapaturmien ehkäisytyö, terveysneuvonta, kuten Pluspisteet ja Terveyspistetoiminta sekä muu terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta. 

Lue lisää ja tule mukaan: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page!

Päihteet ja päihteitä käyttävät ihmiset- webinaari

Koulutus antaa perustiedot yleisimmin Suomessa käytetyistä päihteistä, päihteiden luokittelusta sekä niiden tunnistamispiirteistä. Webinaarissa käsitellään lisäksi päihteiden käytön vaiheita ja niiden merkityksiä päihteitä käyttävälle ihmiselle, sekä erilaisia käyttökulttuureja ja ihmisen kohtaamista.

Kurssi sopii kaikille päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville tai aiheesta kiinnostuneille.

Webinaari on osa SPR:n Varhaisen Puuttumisen (VarPu) koulutusta. Päihteet ja päihteitä käyttävä ihminen-webinaari on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä kurssina.

Alta löydät kaksi eri ajankohtaa kyseiselle webinaarille, voit valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon:

 

Miten puuttua päihteiden käyttöön? -Varhaisen puuttumisen (VarPu) -kurssit löytyvät Oma Punainen Risti -sivuilta nimellä päihde.

Koronatilanteen takia monet kurssit toteutetaan pääosin etänä.

(Kuva: Tero Hintsa)

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  Päihdetyö on tärkeä osa Punaisen Ristin perustehtävää: elämän ja terveyden suojelua sekä ihmisoikeuksien puolesta puhumista. Tavoitteenamme on tiedon ja tietoisuuden lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden kokeilua ja käyttöä sekä vähentää niiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

  Haluamme edistää terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. Teemme Punaisen Ristin periaatteiden mukaista päihdetyötä ja pyrimme aitoon vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

  Toimintamuodot ja koulutus

  Ehkäisevän päihdetyön peruskurssi on päihdeneuvojakurssi. Päihdeneuvojat voivat toimia oppilaitoksissa, vanhempainilloissa sekä oman alueensa verkostoissa ja toimintaryhmissä.

  He toimivat kiinnostuksensa pohjalta eri-ikäisten kanssa varhaisnuorista ikäihmisiin. He voivat hyödyntää päihdetyön materiaaleja, kuten Päihdeinfovisoja tai Valot vintissä –peliä, esim. messuilla tai oppitunneilla.

  Ohjaavan ja tukevan päihdetyön peruskurssi on Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu). Kurssi on suunnattu päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville.

  Kurssin suorittaneet voivat toimia mm. Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoistehtävissä festareilla ja muissa tapahtumissa. Koulutus antaa SPR:n VarPu-mallin mukaisesti valmiuksia kohdata päihteiden käyttäjiä kokonaisvaltaisesti, tunnistaa käyttöä, puheeksiottaa, ohjata eri palveluiden piiriin tai vähentää haittoja.

  Peruskurssit ovat yleensä viikonlopun mittaisia kokonaisuuksia.
  Kurssit löydät Oma Punaisesta Rististä tarkennetusta hausta hakusanalla päihde.

  Täällä juttu vapaaehtoisesta, lue ja innostu itsekin.

  Jos olet kiinnostunut päihdetyöstä, ota yhteyttä lähimpään Punaisen Ristin piiritoimistoon tai paikalliseen osastoon. Piirien yhteyshenkilöt löytyvät tästä

  Katso myös toimiiko omalla alueellasi päihdetyön toimintaryhmä!
  Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tästä.

   

  NOVI - Nopean viestinnän verkosto

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, jonka avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

  Täällä voit liittyä ja lukea lisätietoja.

   

   

  NOVI - Nopean viestinnän verkosto

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö ylläpitää päihdetiedon Nopean viestinnän verkostoa, joka toimii Google-sähköpostiryhmänä. Verkoston avulla ehkäistään päihteiden käyttöä ja käytöstä johtuvia terveys- ja sosiaalihaittoja. Siihen voivat liittyä toimijat, jotka työssään kohtaavat päihteiden käyttöä säännöllisesti ja haluavat tiedottaa havainnoistaan, esim. uusista aineista tai käyttötrendeistä, sekä vastaavasti saada niistä tietoa.

  Päihdetyön vapaaehtoiset voivat toimia SPR:n osastoissa tai osa hyödyntää tietoja omassa työssään tai lähiyhteisöissään. Päihdetyössä on mukana lähes 1 000 vapaaehtoista ympäri Suomen.

  Päihdetyön alueelliset ryhmät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden SPR:n päihdetyön vapaaehtoisten kanssa. Alueelliset ryhmät järjestävät koulutusta ja vastaavat myös alueen tarpeisiin esim. järjestäen päihdeinfovisoja tai tiedottaen päihdetyöstä alueellaan.

  Suomen Punaisen Ristin päihdetyö on luonut Varhaisen Puuttumisen mallin helpottamaan puheeksiottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä sekä tehostaa tukipalveluihin ohjaamista. Kahdensanvaiheinen malli on konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. Kohtaamisen tulee olla tasavertainen ja kunnioittava.