21.12.2023

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

Nuori henkilö potkaisemassa jalkapalloa vastaanottokeskuksen pihalla.
Kuva: Anna-Katri Hänninen

Suomen Punainen Risti ylläpitää vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea.

Vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemuksen käsittely on kesken tai jotka odottavat kuntaan muuttoa tai käännytystä. Turvapaikanhakijoille tarjotaan keskuksissa palvelut, joiden tarkoituksena on hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaaminen. 

Vastaanottokeskuksissa huolehditaan mm. turvapaikanhakijoiden majoituksesta sekä välttämättömistä ja kiireellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Arvion turvapaikanhakijan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta tekee vastaanottokeskuksen hoitohenkilökunta. Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus samoihin terveyspalveluihin kuin Suomessa asuvilla.

Punainen Risti pyrkii tukemaan turvapaikanhakijoiden varhaista kotoutumista maahantulon ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin motivaatio oppia kieltä ja kulttuuria on suurimmillaan. Vastaanottokeskuksissa opetetaan suomea tai ruotsia, kulttuuria ja tapoja sekä järjestetään kerho- ja vapaa-ajan toimintaa. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kerhotoiminnassa sekä turvapaikanhakijoiden psykososiaalisessa ja sosiaalisessa tukemisessa.

Vastaanottokeskuksissa kartoitetaan jokaisen turvapaikanhakijan osaaminen ja mahdolliset kouluttautumis- ja työllistymistoiveet. Kartoituksen tarkoituksena on edistää turvapaikanhakijan varhaista kotoutumista, yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

 

7.3.2022 lähtien vastaanottopalveluihin ovat oikeutettuja myös Suomesta tilapäistä suojelua hakeneet henkilöt.

Tilapäistä suojelua hakenut voi majoittua vastaanottokeskuksessa tai halutessaan yksityismajoituksessa. Punainen Risti ei koordinoi tai ylläpidä yksityismajoituksia. Omatoimisesti asumisjärjestelynsä tehnyt henkilö saa kuitenkin vastaanottopalvelut siitä vastaanottoyksiköstä, jossa hän on kirjoilla.

33
Punaisen Ristin ylläpitämää vastaanottoyksikköä helmikuussa 2024
Tukea kotoutumiseen
Tukea kotoutumiseen
Neuvontaa ilman oleskeluoikeutta oleskeleville
Neuvontaa ilman oleskeluoikeutta oleskeleville