21.12.2023

Taloutta ja hallintoa koskevat toimintatavat

Punaisen Ristin lippuja sinistä taivasta vasten.
Kuva: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin kaikkien järjestöyksiköiden päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa, jossa päätöksentekovastuut ovat selkeitä ja päätökset dokumentoidaan huolellisesti.

Lähtökohtana taloudessa ja hallinnossa on, että päätökset ovat huolellisesti harkittuja, päätöksentekijän toimivallan mukaisia, Suomen Punaisen Ristin periaatteiden mukaisia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja että päätöksenteossa on noudatettu lakia ja asetusta, johtosääntöjä, työjärjestystä sekä niihin liittyviä menettelytapoja ja ohjeita.

Talouden ja hallinnon järjestämisessä noudatamme yllä olevien lisäksi erityisesti Suomen Punaisen Ristin valtuuston hyväksymää Suomen Punaisen Ristin taloussääntöä sekä sitä täydentävää hallituksen hyväksymää hankintasääntöä.

Päätöksenteko on dokumentoitu tavalla, joka mahdollistaa sen perusteiden jälkikäteisen arvioinnin. Päätösten perusteiden arvioinnin tulee olla mahdollista myös vastuullisten vaihtuessa.

Päätöksenteon valvontaa suorittavat järjestön hallitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastajat, johtoryhmä, sekä järjestön tarkastusvaliokunta. 

Punaisen Ristin jokaisen työntekijän on huolehdittava tarkkaan, että toiminta on puolueetonta. Työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdollisista tilanteista, joissa puolueettomuus saattaa vaarantua.

Lahjaa tai etuutta ei saa ottaa vastaan, jos se voi vaikuttaa puolueettomuuteen. Pidämme huolta siitä, ettei lahjoja tai etuuksia voida tulkita lahjuksiksi. Vieraanvaraisuudessa ja kiitollisuuden osoittamisessa noudatamme kohtuullisuutta. Erityistä huolellisuutta noudatetaan hankintojen ja sopimusneuvottelujen ollessa käynnissä. Epäselvissä tapauksissa edun vastaanottamisesta tulee pidättäytyä. 

Hankintailmoitukset
Hankintailmoitukset
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti