13.03.2023

Nuoret toivovat tältäkin kouluvuodelta mahdollisuutta olla oma itsensä

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Moni sateenkaareva nuori kokee, ettei voi olla koulussa oma itsensä. Lue nuorten ajatuksia siitä, miten opettajat voisivat parhaiten tukea nuoria kouluvuoden aikana!

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot toteutti keväällä 2022 Digiraati-keskusteluja, joissa nuoret saivat keskustella anonyymisti sateenkaarevien nuorten elämään liittyvistä kysymyksistä. Keskustelut käsittelivät ennakkoluuloja, itsenäistymistä ja kohtaamista sote-palveluissa. Keskusteluihin osallistui yhteensä 29 nuorta.

Koulut nousivat ennakkoluuloja käsitelleessä keskustelussa esiin paikkana, jossa moni nuori koki kohtaavansa ennakkoluuloja ja kiusaamista identiteettinsä vuoksi. Kokosimme yhteen nuorten nostoja siitä, miten voit omalla toiminnallasi tehdä koulusta yhdenvertaisemman nuorille.

Sateenkaarinuoria on jokaisessa koulussa

Digiraadeissa nuoret kertoivat, että kouluissa hetero-oletus elää vahvana. Sateenkaariteemoista toki puhutaan mutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien, sateenkaarevien nuorten kokemus oli, että heidän olemassaolonsa ja paikallaolon mahdollisuus usein sivuutetaan.

Toiseuttaminen on ikävää. Esimerkiksi koulussa opetetaan sateenkaariteemoista lyhyesti sillä tyylillä, että sateenkaari-ihmisiä on ''siellä jossain'' eikä niin, että meitä saattaisi myös olla paikan päällä tai samassa koulussa.
Digiraadin osallistuja

Sateenkaarinuoria löytyy kuitenkin kaikkialta. THL:n vuonna 2019 suorittaman kouluterveyskyselyn perusteella nuorista 9 % koki kuuluvansa johonkin seksuaalivähemmistöön. Kolme prosenttia taas koki kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Itsenäistymistä käsitellessä keskustelussa moni kertoi joutuneensa piilottelemaan todellista itseään ennen itsenäistymistä. On tärkeää, että kaikki opiskelijat ja nuoret kokevat tulevansa huomioiduiksi ja heidän olemassaolonsa tunnustetaan kaikkialla, myös kouluissa.

Ennakkoluulot ja lokerointi vähentävät mahdollisuuksia olla oma itsensä

Nuoren identiteetti saatetaan tunnustaa ja huomata, mutta ennakkoluulot rajoittavat nuorten mahdollisuuksia ilmaista itseään. Sateenkaarevat nuoret saatetaan esimerkiksi niputtaa keskenään samanlaisiksi, vaikka nuorten identiteetti koostuu useasta osa-alueesta. Onkin tärkeää kohdata jokainen nuori omana itsenään. Anna nuoren kertoa itse, millainen hän on.

Tukahduttaminen ja kiusaaminen ovat vakava uhka

Kiusaamisen uhka ja yritykset estää nuoria olemasta oma itsensä ovat edelleen läsnä sateenkaarevien nuorten arjessa. Moni koki, että seksuaalisuuden moninaisuutta yritetään häivyttää pois kouluelämän piiristä, mikä ruokkii ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita. Nuorten on annettava mahdollisuus toteuttaa omaa identiteettiään ja olla ylpeästi oma itsensä.

Olen monelta kuullut, kuinka heidän koulussaan esimerkiksi kaksi tyttöä tai kaksi poikaa ei saisi tanssia yhdessä wanhoissa, koska 'se ei ole sopivaa tai voisi aiheuttaa hämmennystä'. Mielestäni silloin, kun nuoret itse haluavat toimia heteronormatiivisten ennakkokäsitysten vastaisesti, pitäisi heillä olla siihen oikeus ja saada kannustusta.
Digiraadin osallistuja

Kohtaa nuori ilman oletuksia

Sateenkaarevan nuoren kohtaaminen ja kannustaminen ei vaadi taikatemppuja: tärkeintä on kohdata nuori aidosti ja ilman ennakkoluuloja. Tämä pätee ylipäänsä kaikkiin nuoriin. Digiraatien nuoret pitivät myös tärkeänä, että kouluista löytyisi aikuisia, joille voisi tarpeen tullen kertoa kokemuksistaan koulussa.

Itse olen yläkoulussa töissä ja pyrin omalla toiminnallani luomaan sateenkaarevuutta ja ylipäätään moninaisuutta ymmärtävää ja kunnioittavaa kulttuuria, niin että jokaisella on oikeus olla oma itsensä.
Digiraadin osallistuja

Oman mahdollisen sateenkaari-identiteetin esille tuominen ja oma esimerkki erilaisten identiteettien mutkattomassa kohtaamisessa  voi rohkaista nuoria. Itsenäistymistä käsitelleissä raadeissa nostettiin esille, kuinka muiden sateenkaari-ihmisten kohtaaminen ja esimerkki oli antanut heille voimaa.

Virheitä sattuu. Tarvittaessa voit parantaa osaamistasi ja valmiuttasi sateenkaarinuorten kohtaamiseen: tutustu esimerkiksi Seta ry:n päivittyvään sateenkaarisanastoon. Sitä ei tarvitse osata ulkoa! Nuori voi kertoa sinulle myös itse, mitä sanaa haluaa itsestään käytettävän. Sanaston lisäksi Seta tarjoaa nettisivuillaan kattavan tietopankin ja materiaalia seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Viisi vinkkiä, miten huomioida sateenkaarevat nuoret

  1. Älä oleta. Kohtaa nuori kunnioittavasti ja anna hänen kertoa itse, millainen hän on. 
  2. Vahvista omalla toiminnallasi moninaisuutta.
  3. Puutu ongelmatilanteisiin tai kiusaamiseen ja tarjoa tukea.
  4. Virheitä sattuu. Tarvittaessa tutustu sateenkaarisanastoon ja hanki lisää tietoa.
  5. Ihmisten identiteettiä määrittävät useat asiat. Älä siis niputa kaikkia sateenkaarevia nuoria samaan lokeroon!

Ihanaa alkavaa lukuvuotta!