28.08.2023

Miten voin toimia rasismia vastaan?

Kuva: Eeva Anundi /Suomen Punainen Risti

Rasismiin ja syrjintään puuttuminen kuuluu meistä jokaiselle.

Niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin on tärkeää tunnistaa rasismi arjessa ja yhteiskunnan rakenteissa, tiedostaa omat ennakkoluulot sekä toimia aktiivisesti rasismia vastaan. Meillä kaikilla on mahdollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Näillä kolmella kysymyksellä voit pohtia, miten vastustat rasismia arjessasi:

  1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistat yhteisöjesi toiminnassa ja rakenteissa? 
  2. Miten voit lisätä osaamistasi yhdenvertaisuudesta?
  3. Miten puutut rasistiseen käytökseen ja käytäntöihin? 

Miksi nämä kysymykset ovat tärkeitä? 

1. Tunnista

Rasismi voi olla yksilöiden tietoista toimintaa tai tahattomia mikroaggressioita, ja rasismia on myös yhteiskunnan rakenteissa. Rakenteellinen rasismi on usein tiedostamatonta. Se voi ilmetä näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka kuitenkin sulkevat osan ihmisistä ulkopuolelle. Oman yhteisösi normeja ja käytäntöjä tarkastelemalla opit tunnistamaan ja purkamaan rasismia. 

Tiedostamaton syrjintä voi ilmetä esimerkiksi työelämässä siinä, kuka kutsutaan työhaastatteluun tai kenen näkemyksille työprojektissa annetaan painoarvoa. Asuntomarkkinoilla taas vuokranantajat saattavat suosia sellaisia asunnonhakijoita, joilla on perinteisen suomalaisen kuuloinen nimi.

Rasismin eri muotoihin ja antirasistiseen sanastoon pääset perehtymään esimerkiksi oikeusministeriön sanastosivulla. 

2. Tiedosta

Rasisminvastainen työ alkaa itsestä. Meillä kaikilla on tiedostamattomia oletuksia, joita luomme ennen kuin olemme tutustuneet ihmiseen, asiaan tai ilmiöön. Omat oletukset ja ennakkoluulot on tiedostettava, jotta ne eivät ohjaile käytöstämme tai päätöksentekoamme. On myös hyvä pohtia yhteiskunnan normien vaikutusta omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen. 

Rasismin tunnistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii uuden oppimista – ja tähän löytyy onneksi runsaasti koulutuksia ja materiaaleja!

Muun muassa THL:n antirasismikoulutus verkossa tarjoaa kattavan tietopaketin rasisminvastaiseen työhön. Mixed Finns puolestaan on tuottanut oppaan antirasistiseen työhön kouluissa. Kuuntelemalla, kouluttautumalla ja oppimalla jokainen voi edistää yhdenvertaisuutta omissa yhteisöissään.

3. Toimi

Vaikka rasismin tunnistaminen ja tiedostaminen on itsessään tärkeää, sen on johdettava myös toimintaan – ilman konkreettisia tekoja muutosta ei synny. Rasismin vastustaminen on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.

On jokaisen velvollisuus puuttua arjen rasismiin, kuten syrjivään käytökseen tai rasistisiin vitseihin. Rakenteellistakin rasismia on mahdollista purkaa omasta arjesta käsin nostamalla ongelmakohtia esiin. Tätä työtä voi tehdä niin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan yhteisöissä kuin julkisessa keskustelussakin. Omalla toiminnalla ja positiivisella esimerkillä voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. 

Työyhteisössä voit ottaa puheeksi esimerkiksi rekrytointikäytännöt: millä perustein ihmisiä palkataan ja onko teillä käytössä anonyymi rekrytointi? Missä työtehtävissä suomen kielen osaaminen on olennaista ja mitä voisi hoitaa myös muulla kielellä? Onko työyhteisössänne moninaisuutta kaikilla organisaation tasoilla vai ainoastaan tietyissä toimenkuvissa?

Voit myös miettiä, onko työpaikalla tai omassa kaveripiirissä käytetty kieli kaikkia kunnioittavaa? Onko ympärilläsi olevilla ihmisillä osaamista yhdenvertaisuudesta, vai pitäisikö sitä lisätä? Puutu syrjivään käytökseen ja ilmoita siitä esimerkiksi työpaikallasi. Ja mikä tärkeintä: uskalla vaatia muutosta!