30.09.2021

Ennätysmäärä Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia

Kymmeniä opistolaisia ryhmänä katonrajasta kuvattuna.
Kuva: Pia Heino

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustukset on jaettu.

Punainen Risti jakaa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia vuosittain rasisminvastaisella viikolla. Tunnustuksista päättävät Punaisen Ristin piirit omilla alueillaan. Tänä vuonna niitä jaetaan ennätysmäärä, kaikkiaan 11 eri taholle.

Tunnustuksen saajat ovat edistäneet esimerkillisesti sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta riippumatta kielestä, kansallisuudesta tai kulttuurista.

Kuntapaikkoja, sillanrakennusta, matalan kynnyksen koripalloa

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajia ovat mm. Etelä-Pohjanmaan opisto, kumppanuustalo Hilma Haminassa, Maalahden taidekeskus Malakta, Lieksan somaliperheyhdistys, Paraisten kirjasto ja Tornion kaupungin nuorisotoimi.  

Mies ja nainen hymyilevät vierekkäin
Dan Sundqvist ja Tanja Eklöw. Kuva: Hanna Dahlén

Punaisen Ristin Ahvenanmaan piiri myöntää tunnustuksen Safe Haven –hankkeelle, joka edistää kuntapaikkojen saamista kiintiöpakolaisille. Hankkeen työntekijät  Dan Sundqvist ja Tanja Eklöw ovat inspiroivia esimerkkejä kohtaamisista, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. 

Helsingin ja Uudenmaan piirissa tunnustus annetaan Ala Saeedille, joka on toiminut pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti sillanrakentajana eri kulttuurien välillä. Irakin naisten yhdistyksen perustajiin kuuluva Saeed on nostanut keskusteluun vaikeita aiheita, kuten eri maahanmuuttajaryhmien ja kulttuurien välistä rasismia.  

Hämeessä halutaan huomioida forssalainen Feeniks Basket Unified –koripallotoiminta. Matalan kynnyksen koripallotoiminta yhdistää ennakkoluulottomalla tavalla vammaiset ja vammattomat urheilijat.

Toiminta on avointa taustaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta. “Joukkueurheilun voima yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäjänä on kiistaton”, perusteluissa sanotaan.  

Kaakkois-Suomen piiri nostaa esiin kumppanuustalo Hilman toiminnan Haminassa. Hilman ovi on auki kaikille ja se kannustaa tuomaan esiin hyvää yhteistyötä kaikkien ihmisten kesken. 

Nuorisotoimen kampanjointi, opiskelijoiden moninaisuus, kotoutumisen tukeminen

Lapissa Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustus myönnetään Tornion kaupungin nuorisotoimelle, joka on ottanut julkisesti kantaa syrjimättömyyden puolesta ja rasismia vastaan.

Nuorisotoimi on kampanjoinut esimerkillisesti rasismia vastaan sosiaalisessa mediassa ja edistänyt yhdenvertaisuutta omissa toimitiloissaan ja toiminnoissaan. 

Länsi-Suomen piiri on päättänyt antaa tunnustuksen Ilmajoella sijaitsevalle Etelä-Pohjanmaan opistolle. Perusteluissa sanotaan, että opisto on toiminut alueella pitkäjänteisesti maahan muuttaneiden koulutuksen ja pakolaisten kotoutumisen edistäjänä. 

Opisto on rohkea ja aktiivinen rasisminvastainen toimija ja vaikuttaja, joka näkee opiskelijoiden moninaisuuden vahvuutena. 

Oulussa huomioidaan Sari Lahdenperä, joka on työskennellyt Oulun kaupungin monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattorina vuodesta 2010. Yhdenvertaisuus on Lahdenperän työn punainen lanka ja hän on yksi Oulu Loves me –rasisminvastaisen tapahtuman kehittäjistä. 

Savo-Karjalan piiri myöntää tunnustuksen Lieksan somaliperheyhdistykselle, joka on edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla mm. oppisopimuspaikkoja. Yhdistys on aloittanut toiminnan alueella, jossa ei ollut valmista toimijaverkostoa. Se on itse hakenut kumppaneita Pohjois-Karjalasta, muualta Suomesta ja rajojen ulkopuolelta.  

Naiset maalaavat tauluja ulkona
Lieksan somaliperheyhdistys. Kuva: Maria Victoria de la Cruz Molinari

Kirjasto, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja taidekeskus

Turunmaalla (Åboland) palkitaan Paraisten kirjasto, jonne on kaikkien muualta tulleiden helppo tulla ikään katsomatta. Kirjasto on aina halukas tarjoamaan tilojaan monikulttuuriseen ja rasisminvastaiseen toimintaan. Sinne on tilattu erikielisiä kirjoja ja lehtiä sekä elokuvia. Lisäksi kirjastossa annetaan ohjausta ja apua tietotekniikan käytössä.  

Kaksi naista kunniakirjat ja kukkapuskat kädessä
Janina Svart ja Josefin Häggblom Paraisten kirjastosta. Kuva: Axel Gröndahl

Varsinais-Suomen piiri antaa tunnustuksen Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille Heidi Karvoselle, joka vastaa MLL:n Varsinais-Suomen piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnasta. 

Nainen ja kädessä kunniakirja
Heidi Karvonen. Kuva: Anna Tenho / Suomen Punainen Risti

Tunnustuksen taustalla on tuloksellinen kulttuurien välisen yhteisymmärryksen rakentaminen. Karvonen mahdollistaa työssään ystävyyssuhteiden syntymisen maahanmuuttajataustaisten naisten ja vapaaehtoisten naisten välille.  

Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla (Österbotten) halutaan huomioida Maalahden taidekeskus Malakta, joka on toiminut vuodesta 2007 taiteilijoiden ja muiden toimijoiden luovana keskuksena ja erilaisten ihmisten kohtaamispaikkana. 

Malaktan toiminnan avainsanoja ovat avoimuus ja monikulttuurisuus. Keskus tuo yhteen ihmisiä yhteiskuntaluokasta, –asemasta tai etnisestä taustasta huolimatta.  

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustukset jaetaan pääasiassa virtuaalisesti koronatilanteen vuoksi.