16.06.2022

Punainen Risti kehittää kotimaan ruoka-aputoimintaa

Kuusi henkilöä Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä järjestelee ruoka-pakkauksia.
Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Sosiaali- ja terveysministeriön tukemalla Ruokaa ja apua kaikille -hankkeella järjestetään ja kehitetään Punaisen Ristin ruoka-aputoimintaa sekä tiivistetään ruoka-avun verkostoyhteistyötä.

Ruoka-apua tarvitsevien määrä on kasvanut Covid-19-epidemian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten sekä Ukrainan kriisistä johtuvan elinkustannusten nousun myötä. Hankkeella halutaan turvata ruoka-apu ja sen jatkuminen sitä tarvitseville.

Monimuotoinen ruoka-aputoiminta organisoidaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa vapaaehtoisvoimin. Ruoka-aputoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten eri järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kanssa.

  • Ruoka-aputoimintaa on säännöllisesti ja kertaluonteisina tapahtumina noin 100 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
  • Ruoka-apuna jaetaan pääasiassa kauppojen ja ruokaloiden lahjoittamaa hävikkiruokaa.
  • Lisäksi vapaaehtoiset järjestävät mm. yhteisöllisiä ruokailuja, soppatykkitapahtumia sekä osallistavia aamiaistilaisuuksia hävikkiä hyödyntäen.

Ruoka-aputoiminta on kaikille avointa

Useissa Punaisen Ristin vapaaehtoisosastoissa ruoka-aputoiminnalla on pitkät perinteet. Toimintaa on kehitetty ja myös uutta käynnistetty Punaisen Ristin paikallisosastoissa ja yhteistyössä hankkeen aikana.

Ruokaa ei ole rajattu vain tietylle ihmisryhmälle, vaan sitä jaetaan kaikille.
Miika Norro

Vapaaehtoiset käynnistivät huhtikuussa 2022 koulujen ylijäämäruoan jakelun yhteistyössä Raision kaupungin kanssa. Uusi ruoka-apu on tavoittanut raisiolaiset hyvin.

–Ruokajakelussa on käynyt monenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Ruokaa ei ole rajattu vain tietylle ihmisryhmälle, vaan sitä jaetaan kaikille, jotka paikalle tulevat ruokaa hakemaan, kertoo Miika Norro Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiristä.

Ruoka-avulla yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä

Ruoka-aputapahtumissa pyrimme tukemaan osallisuutta sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Tapahtumien yhteydessä järjestetään muun muassa terveysneuvontaa ja kohtaamispaikkatoimintaa.

Kuopiossa Punaisen Ristin terveysneuvontaa tarjoava Terveyspiste jalkautui Ruoka-apu ry:n uusien toimitilojen avajaisiin toukokuussa.

– Ruoka-aputoiminta on myös yhteistyötä, jossa paikallisosastomme tarjoavat omaa osaamistaan yhteistyökumppaneiden ruokajakeluihin, kertoo Johanna Mustonen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiristä.

Ruoka-avun organisoinnissa sekä oheistoimintojen tarjoamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä halutaan kehittää hankkeen aikana edelleen.

– Kun ruoka-apu on toimivasti organisoitu, jää vapaaehtoisilla enemmän aikaa tärkeään kohtaavaan työhön ruoka-avun yhteydessä, toteaa Riina Tikkanen Punaisen Ristin Lapin piiristä.

  • Ruokaa ja apua kaikille -hankkeessa ovat mukana Suomen Punaisen Ristin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan, Savo-Karjalan, Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirit sekä Punaisen Ristin keskustoimisto.
  • Ruoka-aputoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti, kaikkien 12 Punaisen Ristin piirin alueella.
  • Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja toimintamallit levitetään valtakunnalliseen käyttöön.
  • Voit tutustua hankkeen aikana tuotettuihin malleihin ja materiaaleihin tällä.
  • Ruoka-aputapahtumat löydät sivulta ruoka-apu.fi.
  • Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Lisätietoja saat täältä