10.04.2024

Punaisen Ristin tutkimus: Valtaosa Suomessa asuvista on todistanut rasismia, mutta alle puolet puuttuu siihen

Kuvituskuva ihmisistä eri etnisistä taustoista piirtämässä yhdessä.
Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella 82 prosenttia Suomessa asuvista kertoo todistaneensa tai kokeneensa itseensä tai toisiin kohdistuvaa rasismia. Tutkimukseen osallistuneista 61 prosenttia kokee osaavansa puuttua rasismiin, ja 45 prosenttia rasismia havainneista kertoo tehneensä niin.

Suomen Punaisen Ristin teettämän tutkimuksen mukaan rasismia havaitaan Suomessa eniten verkossa, mediassa ja somessa. Näin vastaa 59 % kyselyyn osallistuneista.

Julkisilla paikoilla, kuten kaupassa, liikennevälineissä ja kadulla rasismia on todistanut 38 % vastaajista. Rekrytoinnissa, asuntomarkkinoilla tai palveluissa esiintyvää rakenteellista rasismia kertoo todistaneensa 14 % vastaajista.

– Yhteiskunnan toimintatavoissa vaikuttavaa rakenteellista rasismia voi olla vaikeampi tunnistaa kuin rasistista huutelua kadulla tai somessa. Meidän pitäisikin pystyä tekemään entistä näkyvämmäksi rakenteissa oleva rasismi, kuten rekrytoinnissa suomenkielisten nimien suosiminen. Syrjintä työ- ja vuokramarkkinoilla vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin edetä elämässään, sanoo Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen toiminnan suunnittelija Sanna Saarto.

Nuoret puuttuvat eniten rasismiin

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on tulosten mukaan eniten varmuutta puuttua rasismiin. Tutkimukseen vastanneista 15–24-vuotiaista yli puolet kertoo puuttuneensa todistamaansa rasismiin. 78 % heistä kokee osaavansa puuttua rasismiin sitä kohdatessaan. Yli 65-vuotiaista vastaajista näin kokee 51 %.

– On hienoa, että nuoret ja nuoret aikuiset kertovat näin vahvasti osaavansa puuttua rasismiin. Vastuun ei pitäisi kuitenkaan olla yksin nuorilla. Nuorilta itseltään on tullut myös toivetta, että aikuiset puuttuisivat aktiivisemmin rasismiin, Saarto sanoo.

Rasismiin on tutkimuksen mukaan puututtu eniten tarttumalla rasistisiin vitseihin tai puheeseen, osoittamalla tukea rasismia kokeneelle tai menemällä tilanteeseen väliin. Lisäksi reilu viidennes vastaajista kertoo puuttuneensa työpaikan tai oppilaitoksen syrjiviin käytäntöihin.

– Rasismi vahingoittaa koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa myös heihin, joihin se ei suoraan kohdistu. Rohkaisen jokaista puuttumaan rasismiin omassa arjessaan. Sen voi tehdä esimerkiksi keskeyttämällä rasistisen vitsailun kahvipöydässä tai menemällä rasistista huutelua kohtaavan henkilön viereen, Saarto kannustaa.

Kyselytutkimuksen rasismin kokemuksista ja siihen puuttumisesta toteutti Taloustutkimus Punaisen Ristin toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 112 henkilöä ja se toteutettiin 12.–27.2.2024.

Punaisen Ristin Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.–24.3.2024. Osana kampanjaa julkaistussa Tunnista & toimi -navigaattorissa kuka tahansa voi testata, miten reagoisi rasismia todistaessaan.

Rasisminvastainen viikko 18.–24.3.2024
Rasisminvastainen viikko 18.–24.3.2024
Tunnista ja toimi -navigaattori
Tunnista ja toimi -navigaattori