24.11.2023

Vapaaehtoinen ystävä omaishoitoperheen tukena

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vapaaehtoisella ystävällä oli suuri merkitys Tarja Lindholmin syöpää sairastavan äidin hyvinvoinnille. Äidin parempi mieliala oli ilon aihe myös Tarjalle.

Geriatrian erikoislääkäri Tarja Lindholmin äiti sairastui syöpään marraskuussa 2015. Äidin kunto heikkeni nopeasti syövän edetessä.

Toukokuussa 2018 äiti sairasti keuhkokuumeen, mutta toipui vielä siitä. Kotiin hän ei kuitenkaan voinut enää palata, vaan tytär otti äidin luokseen asumaan toiselle paikkakunnalle.

Äidin saattohoitoa virkavapaalla

Äidin saattohoito aloitettiin, ja Lindholm jäi lääkärin työstään virkavapaalle hoitamaan äitiään. Hän vietti paljon aikaa äitinsä kanssa kahden kesken neljän seinän sisällä. Äiti tunsi yksinäisyyttä ja kaipasi kovasti seuraa ja virikkeitä.

Kotisairaalan kotikäynnillä äidille ehdotettiin ystäväpalvelua. Vaikka Punaisen Ristin ystävätoiminta oli tuttua Lindholmille lääkärin työn kautta ja vaikka hän oli sitä monelle asiakkaalle jopa ehdottanut, omassa omaishoitotilanteessa se ei tullut mieleen.

Kotisairaalasta oltiin yhteydessä Punaisen Ristin osastoon, ja ystävävälityksestä soitettiin kotiin. Elokuussa vapaaehtoinen ystävä aloitti käynnit äidin luona kerran viikossa.

Hoidettavalle hyvinvointia ja hoitajalle vapaata

Kun Punaisen Ristin vapaaehtoinen tuli kotiin tutustumaan, Lindholm oli ensimmäisellä käynnillä paikalla varmistamassa, että kaikki sujui. Sen jälkeen äiti ja vapaaehtoinen olivat aina kahdestaan.

Äidin luottamus vapaaehtoiseen syntyi heti, ja vapaaehtoisella ystävällä oli suuri merkitys äidin hyvinvoinnille. Vaikka sairaus eteni, ystäväsuhteen aikana äidin psyykkinen vointi koheni. Oli tärkeää, että äidillä oli oma ystävä. Tärkeää oli myös se, että kyseessä ei ollut tyttären ihmissuhde.

Samanlainen vaikutus ystävätoiminnalla oli myös Lindholmiin. Äidin parempi mieliala oli ilon aihe myös tyttärelle. Lisäksi Lindholm sai kerran viikossa vapaata, tunnin omaa aikaa. Silloin hän pääsi ulos koiran kanssa eikä tarvinnut miettiä, miten äiti pärjää kotona. Se oli luksusta!

Ystävä vieraili äidin luona sairauden loppuvaiheeseen joulukuuhun asti.

Ystävätoiminnalla on suuri merkitys koko omaishoitoperheelle

Sekä entisenä omaishoitajana että lääkärinä Lindholm kokee, että Punaisen Ristin toiminnalla on valtavan iso merkitys omaishoitoperheille.

Omaishoitajalle jää vain vähän vapaahetkiä, jolloin hänen ei tarvitse olla vastuussa toisesta. Lindholmin mukaan vastaanotolla omaishoitajat toivovatkin usein ”kotimiestä” eli henkilöä, joka tulisi hetkeksi kotiin, että he pääsisivät rauhassa hoitamaan asioita kodin ulkopuolella. Tarvetta on myös ulkoiluystäville ja vertaistuelle.

Yksinäisyyttä koetaan paljon, erityisesti ikäihmisten parissa. Ongelmana on se, että vapaaehtoisia ystäviä ei riitä kaikille. Toisaalta on myös tilanteita, ettei Punaisen Ristin tarjoamasta tuesta tiedetä.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2023 Omaishoitoperheiden tukena 30 vuotta -juhlajulkaisussa (pdf).