Nainen Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä keskustelee järkyttyneen miehen kanssa Kuopion torilla.

Henkinen ensiapu

Kuva: Anna-Katri Hänninen / Suomen Punainen Risti

Oikealla hetkellä annettu henkinen tuki auttaa ihmistä eteenpäin silloin, kun äkillinen ja odottamaton kriisi järkyttää turvallisuuden tunnetta.

Jokaisen elämään osuu tilanteita, jotka tuntuvat raskailta. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi ero, työttömyys, sairaus, läheisen kuolema, onnettomuus tai rikoksen kohteeksi joutuminen.

Henkinen ensiapu on opeteltava taito siinä, missä muutkin ensiaputaidot. Tunnistamalla omat ja muiden kriisireaktiot ja hakemalla apua voit auttaa itseäsi ja muita selviytymään kriisistä.

Tällaisia kriisireaktiota voit kokea
Tunnista kriisireaktiot
Näin selviydyt henkisesti kriisitilanteessa
Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa
Näin autat toista selviytymään kriisistä
Toisen ihmisen auttaminen selviytymään kriisitilanteessa
Näin autat lasta tai nuorta kriisitilanteessa
Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa

Henkisen tuen ohje eri kielillä