Ukrainan kriisi voi järkyttää mieltä

Kuva: Suomen Punainen Risti

Venäjän sotatoimet Ukrainassa saattavat järkyttää ajankohtaisia uutisia seuranneita

Kuka tahansa Ukrainan tilannetta seuraava voi tuntea tapahtumista huolta ja ahdistusta. Uutisvirran seuraaminen tuo silmien eteen sotatoimia, materiaalista hävitystä ja mahdollisesti myös menehtyneitä.

Tällaiset tapahtumat voivat aiheuttaa voimallisia reaktioita, jotka noudattavat usein tiettyjä lainalaisuuksia. Luonnollisesti myös yksilöllisiä eroja esiintyy.

Tyypillisiä reaktioita järkyttävien uutisten äärellä

 • Tapahtumat voivat tuntua oudoilta, vaikeilta ymmärtää tai epätodellisilta.
 • Tapahtuma ja uutisointi pyörii mielessä.
 • Saatat pelätä, että tapahtumat voivat laajentua maantieteellisesti vaikkapa Suomeen.
 • Mielensisällöt ja tunteet voivat vaihdella ja olla voimallisia: saatat kokea pelkoa ja ahdistusta tai olla itkuinen. Myös ärtymystä ja vihaa tapahtumista saattaa ilmetä. Tunteet voivat myös turtua uutisten äärellä.
 • Keho voi tuntea stressireaktiota: saatat potea päänsärkyä, voida pahoin, hikoilla tai tuntea lihasjännitystä.
 • Voi olla vaikea nukahtaa tai uni on katkonaista.

Mainitut oireet ovat vähäisissä määrin normaaleja ja ymmärrettäviä, eivätkä lyhytkestoisina vaadi välitöntä ammattiapua.

Oloista ja oireista on kuitenkin hyvä puhua vaikkapa perheenjäsenen, muun läheisen tai tuttavan kanssa tai soittaa auttavaan puhelimeen.

Jos edellä mainitut olot kestävät pitkään, hankaloituvat tai aiheuttavat voimallista ahdistusta, on hyvä ajatus keskustella asiasta asiantuntijan tai ammattilaisen kanssa.

On hyvä muistaa, että toiset reagoivat samassa tilanteessa voimakkaammin, toiset lievemmin.

Näin voit itse auttaa itseäsi

 • Puhu muille kokemuksestasi. Kerro mitä ajattelet ja tunnet tapahtumista. Puhumalla työstät ikävää kokemustasi.
 • Jatka koulunkäyntiä, työntekoa tai muuta arkeasi vanhojen rutiinien mukaan.
 • Liikunta tekee hyvää, koska se laukaisee kehollista jännitystä ja sitä kautta rauhoittaa mieltä. Esim. kävelylenkki tai muu kevyt aktivoituminen auttaa.
 • Vältä liiallista alkoholia ja rauhoittavia aineita.
 • Kuuntele, mitä läheisesi tuntevat ja ajattelevat tapahtumista ja jakakaa kokemuksia.
 • Joskus on helpompi ilmaista tunteita tekemällä kuin puhumalla. Piirrä, maalaa, kirjoita, soita tai liiku.

Milloin tarvitset muiden apua?

Hae itsellesi keskusteluapua, jos:

 • Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut tai jännittynyt tai tunteenpurkaukset ovat hallitsemattomia
 • Unettomuus tai katkonainen uni on jatkuvaa
 • Et pysty keskittymään
 • Työnteko tai koulutyö ei suju
 • Sinulla on fyysisiä stressiin ja ahdistukseen liittyviä oireita
 • Olet jatkuvassa ylivirittyneisyyden tilassa
 • Sinulla ei ole ketään kenelle puhua
 • Ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt
 • Mietit maailman tapahtuvia jatkuvasti tai pakonomaisesti

Etsi muiden apua, jos tunnistat osankin näistä oireista.

Erityisryhmät

Tapahtumat voivat koskettaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia, vanhuksia tai esimerkiksi sota-alueilta Suomeen muuttaneita ihmisiä. Tilanteeseen voivat reagoida voimallisesti myös ihmiset, joilla on sukulaisia, tuttavia tai muita siteitä Ukrainaan tai Venäjälle.

Lapsi tarvitsee tukea

Myös lapset reagoivat järkyttäviin tapahtumiin ja uutisointiin, vaikka lasten reaktiot saattavat joskus ilmetä eri tavoin kuin aikuisilla.

Lapsi saattaa kuulla tapahtumista leikeissä, tarhassa ja koulussa, vaikka niistä ei kotona puhuttaisikaan. Lapsi saattaa vaikkapa ”pelätä maailmanloppua”, koska kaveri pihalla sanoi niin.

Lasten reaktiot saattavat näkyä leikeissä tai arjen tohinassa. Lapsi saattaa myös oireilla näennäisesti asiaan kuulumattomalla tavalla, vaikka pahan olon alkusyynä olisikin pelko tapahtumista.

Lasta voi tukea seuraavin keinoin:

 • Suojaa lasta uutisoinnilta sekä kuulemasta ja näkemästä rajuimpia tapahtumia
 • Puhu lapsen kanssa tilanteesta ja rohkaise lasta puhumaan omin sanoin
 • Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä.
 • Tue lasta kertomalla, että tapahtumat ovat kaukana Suomesta, ja että tilanne täällä on tasainen ja rauhallinen
 • Kerro, että lapsen elämä ja arki jatkuu normaalisti
 • Tue lapsen turvallisuuden tunnetta ylläpitämällä arkirutiineja.

Ikäihmisten tukeminen

Suomessa on edelleen ihmisiä, jotka ovat olleet lapsia tai nuoria edellisen maatamme suoraan koskettaneen sodan aikana. Nykyisen maailmantilanteen jännittyminen ja Venäjän osallisuus saattaa herättää heissä hankalia muistoja ja tunteita, jopa pelkoja.

Vanhemman sukupolven ihmisiä voidaan tukea seuraavasti:

 • Kuunnellaan ja tuetaan heitä puhumaan, mikäli mieleen herää vanhoja muistoja tai kokemuksia.
 • Voidaan tukea ja rauhoitella toteamalla, että tapahtumat ovat kaukana Suomesta, ja että täällä on rauhallista ja vakaata.
 • Vietetään ikäihmisten kanssa aikaa ja yritetään pitää huolta, että he eivät jää yksin ja huolet ja mielen päällä olevat asiat tulevat kuulluiksi.

Konfliktialueilta tulevat maahanmuuttajat

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat muuttaneet tänne levottomilta, jopa sotaa käyviltä alueilta. Heillä voi olla ensikäden kokemusta haastavista elämäntilanteista, erilaisista väkivaltatilanteista ja sotatoimista. Myös pakolaisuus teemana saattaa olla heille tuttu ja samaistuminen Ukrainan tilanteeseen voi olla voimallista.

Rajun uutisoinnin seuraaminen saattaa aiheuttaa heille vanhojen muistojen ja olojen pintautumista ja monin tavoin levotonta oloa.

Miten tukea aiemmin elämässään traumatisoitunutta:

 • Tue akuuttia turvan tunnetta ja sitä, että elämä täällä Suomessa on tällä hetkellä vakaata ja rauhallista
 • Rajaa median seuraamista ja väkivaltaisille asioille altistumista
 • Tarjoa mahdollisuus puhumiselle ja asioiden jakamiselle
 • Perheiden lapsille on hyvä tarjota tarvittaessa eritystä tukea

Lataa henkisen tuen ohje ukrainaksi (PDF)
Lataa henkisen tuen ohje venäjäksi (PDF)

Näin autat lasta tai nuorta kriisitilanteessa
Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa
Punainen Risti on valmiina lisäämään apua
Punainen Risti auttaa Ukrainan konfliktissa
Näin autat toista selviytymään kriisistä
Toisen ihmisen auttaminen selviytymään kriisitilanteessa
Näin selviydyt henkisesti kriisitilanteessa
Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa