Näin voit toimia rasismia vastaan

Rasisminvastainen logo.

Rasisminvastaiset toimintaohjeet jokaiselle.

1. Pyrin tunnistamaan omat ennakkoluuloni ja muuttamaan käsityksiäni tarpeen mukaan. 

Tutustun ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisiin, suhtaudun heihin tasavertaisesti ja kohtaan jokaisen ihmisen yksilönä.

2. Pyrin omalla toiminnallani vaikuttamaan ihmisten ja koko yhteiskunnan asenteisiin.

Käytän asemaani vaikuttaakseni siihen, että yhteiskunta edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

3. Tiedostan syrjinnän kokemusten moninaisuuden.

Rasistisen sorron lisäksi syrjintää voi kokea monesta muustakin syystä, esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, vammaisuuden tai koulutustason vuoksi. Kaikenlainen syrjintä on väärin.

4. Puutun rasistisiin tilanteisiin ja vihapuheeseen arjessani.

Osoitan rasismin kohteeksi joutuvalle, että en hyväksy rasistista käytöstä tai vihapuhetta ja että olen hänen tukenaan. Minun ei tarvitse hyväksyä myöskään itseeni kohdistuvaa rasismia tai vihapuhetta.

5. Kuuntelen, kouluttaudun ja opin.

Tutustun aiheeseen dokumenttielokuvien, kirjojen ja verkkosivujen avulla. Verkostoidun ja osallistun luentosarjoihin, keskustelutilaisuuksiin ja kansalaistapahtumiin.