12.03.2024

Näin yhteisö voi toimia rasismia vastaan

Rasisminvastainen logo.

Rasisminvastaiset toimintaohjeet yhteisöille.

1. Huolehdimme siitä, että toimintamme on avointa kaikille.

Pyrimme siihen, että yhteisöömme pääsee helposti mukaan ja että toimintamme on kaikille avointa, syrjimätöntä ja rasismista vapaata.

2. Teemme jatkuvaa työtä rasismia vastaan yhteisössä.

Tunnistamme ja muutamme rasistisia ja syrjiviä käytäntöjä toiminnassamme. Meillä on yhteiset rasisminvastaiset periaatteet.

3. Teemme jatkuvaa työtä rasismia vastaan yhteiskunnassa.

Yhteisömme on osa yhteiskuntaa, jossa on rasistisia, sortavia ja syrjiviä rakenteita. Varmistamme, että yhteisömme toimii näitä rakenteita vastaan esimerkiksi puuttumalla rasistiseen käytökseen ja käytäntöihin yhteisön ulkopuolella.

4. Edistämme ilmapiiriä, jossa rasistiseen käytökseen voi puuttua rakentavasti.

Puutumme heti rasistiseen käytökseen ja vihapuheeseen. Huolehdimme siitä, että tilanne käsitellään niin, että syntyy aito mahdollisuus oppia.

5. Yhdenvertaisuussuunnitelmamme on ajantasainen ja käytössä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

6. Koulutamme yhteisön jäseniä.

Kannustamme yhteisömme jäseniä oppimaan lisää rasisminvastaisuudesta. Hankimme henkilökunnallemme koulutuksia antirasistisilta järjestöiltä ja toimijoilta.