Humanitaarinen oikeus

ICRC
ICRC
ICRC
ICRC
ICRC

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä.

Pääosin sopimukset suojaavat niitä, jotka eivät osallistu vihollisuuksiin: siviilejä sekä haavoittuneita ja antautuneita sotilaita. Ne myös rajoittavat sodankäyntitapoja ja aseiden käyttöä. Humanitaarisen oikeuden perustan muodostavat vuonna 1949 solmitut Geneven sopimukset ja niiden kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 2005. Kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan Geneven sopimusten antamaa suojaa.

 

Puolueeton ihmisystävällinen järjestö, sellainen kuin Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, saa tarjota palveluksiaan selkkauksen osapuolille. - Geneven sopimukset, III artikla

 

ICRC

Humanitaarisen oikeuden sääntöjä sovelletaan konfliktin keskellä. Sodan sääntöjen perusperiaatteet sitovat kaikkia.

ICRC

Konfliktien keskellä toimii Punaisen Ristin kansainvälinen komitea yhdessä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kanssa.

ICRC

Punainen risti on maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa konfliktitilanteissa valtuutettuja avustustyöntekijöitä, lääkintälaitoksia ja -kuljetuksia, niiden henkilökuntaa ja potilaita.

ICRC

Nykyään valtaosa aseellisten selkkausten uhreista on siviilejä. Sodankäyntimenetelmät ovat muuttuneet ja aseteknologia kehittyy jatkuvasti. Lisäksi konflikteissa osapuolina ovat entistä useammin erilaiset aseelliset ryhmittymät.

ICRC

Sotarikoksiksi katsotaan vakavimmat sodan oikeussääntöjen loukkaukset, joita ovat mm. Geneven sopimuksissa määritellyt törkeät rikokset.