Suojamerkit mahdollistavat työskentelyn

ICRC
Kongossa jaetaan isolla Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tunnuksella merkattua avustuskuljetusta eteenpäin.
Kuvaaja: ICRC

Punainen risti on maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa konfliktitilanteissa valtuutettuja avustustyöntekijöitä, lääkintälaitoksia ja -kuljetuksia, niiden henkilökuntaa ja potilaita.

Faktaa suojamerkin käytöstä
  • suojamerkin käyttöä koskevat tarkat säännöt
  • suojamerkkinä tunnus on niin iso, että se on helppo erottaa jopa ilmasta
  • merkin käyttöä valvotaan tarkasti, jotta sen suojaava vaikutus säilyy
  • esimerkiksi leluissa ja mainonnassa punaista ristiä ei saa käyttää
Muut suojamerkit

Vuoden 1949 Geneven sopimuksissa punaisen ristin ja punaisen puolikuun rinnalla mainittiin suojamerkiksi punaisen leijonan ja auringon merkki, joka sopimusten laatimisen aikaan oli Persian käytössä. Iran luopui punaisen leijonan ja auringon merkin käytöstä vuonna 1980.

Israelissa on toiminut vuodesta 1930 lähtien Punaisen Ristin kaltainen Magen David Adom -yhdistys, joka käyttää tunnuksenaan punaista Davidin tähteä. Aikaisemmin Magen David Adom ei voinut liittyä Punaisen Ristin liikkeen täysjäseneksi, koska yhdistystä ei voitu tunnustaa sen käyttäessä Geneven sopimusten vastaista merkkiä. Punaisen kristallin tuomien sääntömuutosten johdosta Magen David Adom pystyy liittymään liikkeen täysjäseneksi.

Uuden neutraalin tunnuksen ottaminen punaisen ristin ja puolikuun rinnalle mahdollistaa uusien maiden mukaantulon Geneven vuoden 1949 sopimusten piiriin ja parantaa selkkaustilanteiden uhrien ja suojattomien ihmisten suojelua ja auttamista.

Punaisen Ristin merkin käyttäminen on niin sodan kuin rauhankin aikana tarkoin säädelty. Merkin väärinkäyttö on rangaistavaa ja voi sodan aikana olla jopa sotarikos.

Punainen risti, puolikuu ja kristalli – tasaveroiset merkit

Geneven sopimuksissa ja III lisäpöytäkirjassa kansainvälisiksi suojamerkeiksi määritellään

  • punainen risti
  • punainen puolikuu
  • punainen kristalli.

Ne ovat Punaisen Ristin liikkeen virallisia ja tasavertaisia tunnuksia. Ne eivät viittaa uskontoon, mutta siitä huolimatta puolikuuta käytetään lähinnä islaminuskoisissa  maissa. Punaista kristallia käytetään todennäköisesti etenkin Israelissa ja miehitetyillä alueilla.

Mikä on suojamerkki?

Punaisella ristillä, punaisella puolikuulla tai punaisella kristallilla merkittyjä rakennuksia, kulkuneuvoja ja henkilöitä on kaikissa olosuhteissa suojeltava ja kunnioitettava. Merkin suojassa ei saa harjoittaa minkäänlaista sotilaallista toimintaa.

Geneven sopimuksia täydentävät valtioiden omat lainsäädännöt. Valtioiden velvollisuus on valvoa, että merkkejä koskevia määräyksiä noudatetaan. Punainen Risti auttaa tässä tehtävässä.

Kaikki muu punaisen ristin käyttö on luvanvaraista. Esimerkiksi sairaankuljetusajoneuvot sekä sairaalat ja terveysasemat, jotka antavat ilmaista apua, voivat käyttää punaista ristiä tunnusmerkkinään vain sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Punaisen Ristin luvalla.

Tällä hetkellä liikennemerkeissä punaista ristiä voidaan käyttää opasteena tällaisiin sairaaloihin ja terveysasemiin. Liikennemerkin käyttö perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, mutta se on ristiriidassa Geneven sopimusten kanssa. Siksi Punainen Risti toivoo käytäntöön muutosta.

Milloin ja kuka merkkiä saa käyttää?

Aseellisen selkkauksen aikana suojamerkkiä saavat käyttää puolustusvoimien lääkintälaitos sekä viranomaisen valtuuttamat lääkintähenkilöt, kulkuneuvot ja sairaalat. Punaisen Ristin kansallinen yhdistys voi käyttää tunnustaan suojamerkkinä ainoastaan viranomaisen suostumuksella.

Isokokoista merkkiä saavat käyttää aina kaikissa oloissa:

  • kansainvälisen Punaisen Ristin järjestöt ja niiden työntekijät  
  • puolustusvoimien lääkintälaitos.

Lisätietoa punaisen ristin merkin käytöstä saa  Suomen Punaisen Ristin keskustoimistosta.

Oletko nähnyt jossain käytettävän Punaisen Ristin merkkiä väärin? Ota yhteyttä meihin!