20.04.2023

Leikki opettaa lapsia suojautumaan vaaroilta

Punahattuinen henkilö selkä kuvaan päin.
Kuva: Anton Hausen / Suomen Punainen Risti

Zimbabwen uutta turvallisten koulujen mallia kopioivat myös naapurikylät.

Kun Zimbabwessa myrskyää, on syytä siirtyä sisätiloihin.

”Ukkosmyrskyt ovat ihan erilaisia kuin Suomessa. Salamat iskevät usein maahan, ja salamaniskuihin kuolleiden ihmisten määrä on maailman suurimpia”, kertoo Suomen Punaisen Ristin Zimbabwen maadelegaatti Anton Hausen.

Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Zimbabwe on myrskyille ja muille luonnonkatastrofeille hyvin altis maa. Sekä tulvia että kuivuuskausia on usein. Hurrikaanit ovat viime vuosina yleistyneet, ja ilmastonmuutos on voimistanut sään ääri-ilmiöitä entisestään.

”Valtio ei pysty varautumaan näihin tilanteisiin. Ihmiset ovat hyvin köyhiä ja jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, joten heillä ei ole paljoa pelivaraa, kun sattuu jokin paikallinen katastrofi. Jos yksikin sato epäonnistuu, jäljelle ei jää juuri mitään”, Hausen kuvailee.

Luonnonkatastrofit vaikuttavat erityisen paljon lasten elämään, sillä koulut ovat huonosti varautuneita niihin. Koulut ovat myrskyjen aikana vaarallisia, ja ne voidaan joutua sulkemaan. Lapset joutuvat sen seurauksena usein töihin.

Nyt Zimbabwessa yritetään tehdä kouluista turvallisempia. Suomen, Zimbabwen ja sekä muiden Punaisten Ristien hankkeessa on viime vuosina parannettu EU:n tuella koulujen katastrofivalmiutta ja vahvistetettu koulurakennuksia.

Käärmeet ja skorpionit kuriin

Mukana on 15 koulua ja runsaat 5 300 oppilasta lounaisessa Mangwen piirikunnassa.

Sekä oppilaita että opettajia koulutetaan katastrofien varalta, ja kouluihin tehdään valmiussuunnitelmat.

Vakavaan aiheeseen johdatellaan leikin avulla. ”Vaarojen metsästysleikissä” oppilaat saavat ensin katastrofivalmiuskoulutusta, ja sen jälkeen he kartoittavat itse kouluympäristöä ja siihen liittyviä vaaroja.

Nuorille opetetaan myös ensiaputaitoja. Osa heistä on innostunut sen seurauksena liittymään myös paikallisen Punaisen Ristin jäseniksi.

Myös koulujen fyysisiä rakenteita parannetaan. Pihoilta siivotaan tavarat, jotka voisivat myrskyn sattuessa nousta ilmaan ja aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Katot korjataan kestämään myrskyjä.

”Katot kiinnitetään rakenteisiin raskaiden pulttien avulla, kun aiemmin se tehtiin nauloilla. Näin katto saadaan pysymään paikallaan myrskyn tullessa”, Hausen kuvailee.

Nurmikot leikataan, jotta skorpionit ja käärmeet pysyisivät poissa.

Tytöille rakennetaan parempia ja tilavampia vessoja. Pyörätuolia käyttäviä oppilaita varten rakennetaan ramppeja.

”Eräässä koulussa rakensimme sillan, jotta oppilaat uskaltavat mennä turvallisesti kouluun. Aiemmin oli suuri hukkumisvaara, kun tulvavesi saartoi koulun”, Hausen kertoo.

Sadekausi testaa katastrofivalmiuden

Koulujen katastrofivalmiutta päästään väistämättä testaamaan enemmin tai myöhemmin, sillä Mangwen alueella tulvat ja kuivuudet ovat yleisiä. Seuraava sadekausi saapuu Zimbabween luultavasti jo helmikuussa.

Jopa tavoiteltua useampi koulu on nyt kuitenkin hyvin varautunut sään ääri-ilmiöihin.

”Turvallisten koulujen mallia on alettu kopioida myös muissa alueen kouluissa. Esimerkiksi eräs naapurikoulu päätti rakentaa oman koulunsa turvallisemmaksi meidän mallimme mukaisesti”, Hausen kertoo.

Turvallisten koulujen malli voi levitä vieläkin laajemmalle, sillä hankkeessa tehdään myös katastrofivalmiuden ohjekirja, jota on tarkoitus levittää muihinkin maan kouluihin.

Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu