Äiti seisoo rannalla pikkulapsi sylissään. Taustalla on kaksi myrskyssä rantaa ajautunutta laivaa.

Humanitaarinen apu

Joka vuosi sadat miljoonat ihmiset kärsivät luonnononnettomuuksien, konfliktien ja muiden kriisien seurauksista. Katastrofin sattuessa Punaisen Ristin tehtävänä on pelastaa ihmishenkiä, lievittää kärsimystä ja ylläpitää elämää ja ihmisarvoa.

Kriisin keskellä ihmiset tarvitsevat perusasioita, kuten vettä, ruokaa, suojaa, ensiapua, terveydenhoitoa ja suojelua. Apua täytyy saada perille nopeasti ja tehokkaasti.

Punaisen Ristin apu on aina puolueetonta, tasapuolista ja riippumatonta.

Punaisen Ristin avun ketju

Avun ketju käynnistyy, kun tietyssä maassa toimiva Punainen Risti tai Punainen Puolikuu ei pysty vastaamaan tilanteeseen yksin vaan lähettää kansainvälisen Punaisen Ristin kautta avunpyynnön. Muiden maiden Punaisen Ristin yhdistykset vastaavat pyyntöön tarjoamalla apua.

Suomen Punainen Risti on maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Apu voi olla joko taloudellista tukea, avustustarvikkeita tai henkilöapua – tai usein yhdistelmä näitä. 

Suomen Punainen Risti ylläpitää kenttäsairaalaa ja terveysasemaa sekä logistiikkaan ja tieto- ja viestiliikenteeseen erikoistuneita katastrofivalmiusyksiköitä, joita voidaan lähettää nopeasti sinne, missä hätä on suurin.

Voimme toimittaa apua perille katastrofirahastoon lahjoitettujen varojen ansiosta. Lahjoituksista noin 90 prosenttia tulee yksityisiltä ihmisiltä.

Punaisen Ristin humanitaarisen avun tärkeitä rahoittajia ovat myös Suomen ulkoministeriö ja Euroopan Unioni.

Kohti terveempiä ja turvallisia yhteisöjä

Vapaaehtoistensa kautta Punainen Risti on läsnä ennen katastrofia, katastrofin aikana ja sen jälkeen.

Suomen Punaisen Ristin avustustyössä humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö muodostavat saumattoman jatkumon. Humanitaarisella avulla vastataan ihmisten perustarpeisiin hädän hetkellä ja kehitysyhteistyöllä tavoitellaan kauaskantoisia parannuksia ihmisten ja yhteisöjen elämään.

Katastrofiavun käynnistäminen on helpompaa maissa, joissa Punainen Risti on jo auttanut yhteisöjä varautumaan kriiseihin.

Katastrofin jälkeen ihmiset tarvitsevat ravintoa, terveyttä, kodin ja elinkeinon, jotta he pystyvät palaamaan arkeen ja saavat voimia ja taitoja varautua tuleviin katastrofeihin.

Tutustu Punaisen Ristin pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Afrikassa ja Aasiassa.

 

Katastrofivalmiusyksiköt
Katastrofivalmiusyksiköt
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Tee lahjoitus
Lahjoita
Näin haet avustustyöntekijäksi ulkomaille
Avustustyöntekijäksi ulkomaille