21.12.2023

5 + 1 Suomen Punaisen Ristin työn tulosta

Hymyilevä henkilö, taustalla pakettia päänsä päällä kannatteleva henkilö.
Kuva: Terjo Aaltonen / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin työ ei olisi mahdollista ilman lahjoittajien ja rahoittajien tukea. Lue tästä, miten autoimme vuonna 2021.

Suomen Punainen Risti teki pitkäkestoista kehitysyhteistyötä vuonna 2021 yhdeksässä Afrikan ja kolmessa Aasian maassa.

Paransimme muun muassa terveyspalveluita, edistimme etenkin tyttöjen ja naisten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia ja autoimme yhteisöjä torjumaan ilmastonmuutosta sekä varautumaan katastrofeihin.

Reagoimme kriisi- ja katastrofitilanteisiin antamalla humanitaarista apua. Avun tarvetta lisäsivät muun muassa koronapandemia, konfliktit sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt, kuten kuivuus. 

Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen avustustyö on mahdollista katastrofirahaston lahjoittajien, Suomen ulkoministeriön, Euroopan unionin ja yritysten tuella. Lue alta, millaisia tuloksia työmme tuotti viime vuonna.

Torjuimme ilmastonmuutosta yhteisöjen kanssa

Ilmastonmuutos osuu pahimmin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin yhteisöihin ja ihmisiin, jotka ovat vähiten syypäitä sen aiheuttamiseen.

Suomen Punainen Risti auttoi yhteisöjä torjumaan ilmastonmuutosta ja varautumaan sen vaikutuksiin, kuten äärimmäisiin sääilmiöihin.

 • Keniassa 477 viljelijää liittyi viljelijäryhmiin, joita koulutettiin harjoittamaan ilmastoviisasta maataloutta ja perustamaan taimitarhoja. Myös 172 opiskelijaa ja yhdeksän opettajaa sai aiheesta koulutusta.
 • Sierra Leonessa tuettiin 62 yhteisöä perustamaan varhaisen varoituksen järjestelmiä.
 • Zimbabwessa rakennettiin 4 000 puuta säästävää liettä ja koulutettiin yhteisöjä niiden tehokkaasta käytöstä. Yhteensä 27 825 ihmistä sai ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta keskeistä tietoa.
 • Zimbabwessa tuettiin myös varhaisen varoituksen mallia, johon kuuluu esimerkiksi paikallisen Punaisen Ristin kouluttaminen säätiedon hyödyntämisestä ja katastrofeihin varautumisesta. Työn seurauksena kahteen trooppiseen myrskyyn pystyttiin varautumaan paremmin.
Kenialaiset nuoret viljelevät kasveja kouluasuissa.
Taimitarha Kiarukungun koulussa Keniassa. Kuva: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Autoimme kriisien ja konfliktien uhreja

Toimitimme ihmishenkiä pelastavaa humanitaarista apua äkillisiin kriisi- ja konfliktitilanteisiin ympäri maailman. Toimimme yhteistyössä kansainvälisen Punaisen Ristin kanssa.

 • Suomen Punainen Risti ohjasi kansainvälisen Punaisen Ristin työhön Afganistanissa yli 2,5 miljoonaa euroa ulkoministeriön ja katastrofirahaston rahoitusta. Maahan toimitettiin ruokaa, käteisapua kuivuudesta kärsiville perheille, hygieniapakkauksia, talvivarusteita sekä kotitaloustarvikkeita.
 • Tuimme Afganistanin Punaisen Puolikuun sairaaloita, klinikoita ja liikkuvia terveysyksiköitä ja maksoimme terveydenhuollon työntekijöiden palkkoja.
 • Myanmarissa vastasimme poliittisen kriisin seurauksena syntyneeseen levottomuuteen mm. jakamalla avustustarvikkeita sekä tukemalla ensiapu- ja perusterveyspalveluita.
 • Haitissa tapahtui elokuun 14. päivänä voimakas maanjäristys, jossa kuoli yli 2 200 ihmistä. Suomen Punainen Risti lähetti maahan kenttäsairaalan, joka otti syksyn aikana vastaan yli 5 400 potilasta. Sairaalassa työskenteli 61 Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää.
Afganistanilainen nuori noutamassa Punaisen Ristin avustustarvikkeita.
Afganistan kärsii vaikeasta humanitaarisesta kriisistä. Kuva: Meer Abdullah Rasikh / Afganistanin Punainen Puolikuu

Paransimme tyttöjen ja naisten terveyttä

Vuonna 2021 Suomen Punaisen Ristin työ naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parantamiseksi tavoitti yli 200 000 ihmistä.

Herkkiä aiheita lähestyttiin eri maissa eri tavoin hyödyntämällä niin mielipidejohtajia, yhteisöryhmiä kuin vapaaehtoisiakin. Työhön kuului myös seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan torjuminen.

 • Keniassa perinteisistä synnytysavustajista koulutettiin synnytyskumppaneita, jotka tukevat raskaana olevia naisia ja ohjaavat näitä terveyspalveluiden piiriin. 170 uskonnollista johtajaa sai tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä seksuaalisesta ja sukupuolittuneesta väkivallasta.
 • Nigerissä koulutettiin 3 420 vapaaehtoista ja mielipidejohtajaa seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi.
 • Sierra Leonessa yhteensä 32 948 ihmistä sai seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa.
 • Burundissa noin 19 400 ihmistä sai lisääntymisterveystietoa ja muuta terveystietoa. 4 870 nuorelle kerrottiin kouluissa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja kuukautishygieniasta.
 • Somaliassa tuettiin seitsemää terveysklinikkaa ja kuutta liikkuvaa klinikkaa. Terveystoimet tavoittivat yhteensä noin 294 200 ihmistä Somaliassa.
Eunice Sulubu opastaa perheitä synnytysasioissa.
Synnytyskumppani Eunice Sulubu opastaa Keniassa. Kuva: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Yhteisöjen terveystilanne paranee – esimerkkinä Malawi

Jatkoimme yhteistyössä Malawin Punaisen Ristin kanssa pitkäkestoista työtä, jossa parannetaan kokonaisvaltaisesti yhteisöjen terveyttä, kohennetaan vesi- ja sanitaatiopalveluita, parannetaan katastrofiriskien hallintaa ja nuorten elämäntaitoja.

 • 777 yhteisön terveysvapaaehtoista teki 248 695 kotikäyntiä ja jakoi tietoa muun muassa perhesuunnittelusta, malarian ehkäisystä ja ravitsemuksesta. Lasten terveyspalvelut ovat merkittävästi parantuneet.
 • Terveysvapaaehtoisille jaettiin polkupyöriä, mikä paransi heidän mahdollisuuksiaan vierailla myös syrjäseuduilla.
 • 140 äitiryhmän jäsentä koulutettiin kuukautishygieniasta ja kuukautissuojien ompelusta. Äitiryhmät kouluttivat 563 naista ja tyttöä ompelemaan kuukautissuojia.
 • 35 000 uutta puuntaimea istutettiin.
Kaksi lasta syö puuroa lastentarhassa.
Malawissa tuetaan myös mm. yhteisöpohjaisia lastentarhoja. Kuva: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Jatkoimme koronan vastaista kamppailua

Koronapandemia jatkui vuonna 2021, ja sen vaikutuksia pahensivat konfliktit ja kuivuuskaudet. Monissa maissa koronarajoituksia höllennettiin, mutta uutena ongelmana esiin nousi rokote-epätasa-arvo.

Etenkin Afrikan maat olivat vuoden lopulla runsaasti muita maita jäljessä rokotekattavuudessa. Suomen Punainen Risti tuki rokoteoperaatioita.

 • Kenian hallitus aloitti koronarokotekampanjan maaliskuussa 2021. Suomen Punainen Riski tuki Kenian Punaista Ristiä rokotusten aloittamisessa. Myös vapaaehtoisten kouluttamista ja tiedon levittämistä tuettiin. Viestit tavoittivat 424 214 ihmistä ja yli 100 000 ihmistä sai rokotteen.
 • Tuimme Keniassa EU:n varoin yhdeksässä maakunnassa tapahtuvaa koronarokoteoperaatiota. Työssä taistellaan myös vääriä tietoja vastaan.
 • Somaliassa järjestettiin koronatiedotustilaisuuksia, joihin osallistui 3 626 ihmistä.
 • Zimbabwessa koulutettiin vapaaehtoisia tekemään koronaviestintää ja antamaan psykososiaalista apua. Tuimme myös rokotekampanjaa, jossa yli 7 000 ihmistä sai rokotteen.
 • Afganistanissa ohjattiin 768 000 euroa ulkoministeriön varoja kansainvälisen Punaisen Ristin koronaoperaatioon, jossa muun muassa toimitettiin suojavarusteita ja sairaalasänkyjä Afganistaniin.
Rokoteruisku.
Punainen Risti osallistui vuonna 2021 aktiivisesti koronarokoteponnisteluihin. Kuva: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Autamme Ukrainassa

Ukrainan konflikti aiheutti ennennäkemättömän humanitaarisen avun tarpeen Euroopassa. Suomen Punainen Risti tukee työtä Ukrainassa ulkoministeriön sekä katastrofirahaston varoin.

Suomen Punainen Risti on välittänyt raha-apua kansainväliselle Punaiselle Ristille. Olemme lähettäneet Ukrainaan ja sen lähialueille myös materiaaliapua, kuten majoitustarvikkeita, lääkinnällisiä tarvikkeita, logistiikkayksikön sekä terveysklinikan. Paikan päälle on lähetetty logistiikan, terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia.

Tärkein tavoitteemme on vastata ihmisten perustarpeisiin: saada konfliktista kärsiville ruokaa, vettä, terveydenhuoltoa ja kodeistaan paenneille katto pään päälle. Avun tarve tulee jatkumaan vielä vuosia. Suomen Punainen Risti on mukana työssä yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin kanssa.
Lue lisää työstämme Ukrainan kriisissä

Henkilö Punaisen Ristin työasussa kantaa Punaisen Ristin avustustarvikelaatikkoa pakettiautoon, joka on puolillaan avustustarvikkeita.
Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoinen kuljettaja Misha Haiduzok lastaa pakettiautoon ruokaa ja hygieniapakkauksia. Kuva: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti
910 000
sai apua Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön kautta vuonna 2022.
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Katso, miten Punainen Risti auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa elämään terveinä ja turvassa sekä varautumaan katastrofeihin ja selviämään niistä. Video: Apua ympäri maailmaa (video)
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Punaisen Ristin kansainvälinen apu