21.12.2023

Työ tuottaa tulosta! Näin autoimme maailmalla viime vuonna

Kaksi henkilöä hymyilee talon oviaukon edessä. Toinen heistä pitää kädessään astiaa.
Kuva: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin työ ei olisi mahdollista ilman lahjoittajien ja rahoittajien antamaa tukea. Tämän ansiosta pystymme auttamaan nopeasti ja tehokkaasti niitä, joiden avun tarve on suurin. Tutustu alta, miten autoimme viime vuonna.

Suomen Punainen Risti teki pitkäkestoista kehitysyhteistyötä vuonna 2022 kymmenessä Afrikan, kolmessa Aasian ja yhdessä Lähi-idän maassa Suomen ulkoministeriön tuella. Kehitysyhteistyömme kautta yli 910 000 ihmistä sai apua viime vuonna.

Vahvistimme yhteisöjen katastrofivalmiutta ja autoimme varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöistä johtuviin kriiseihin.

Paransimme naisten ja tyttöjen terveyttä yhteisöpohjaisten hankkeiden kautta. Edistimme erityisesti naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien toteutumista.

Ulkoministeriön tukeman kehitysyhteistyön lisäksi toimitimme humanitaarista apua katastrofien keskelle. Vastasimme Ukrainan kriisin synnyttämiin humanitaarisiin tarpeisiin. Autoimme Itä-Afrikan nälkäkriisistä kärsiviä yhteisöjä, sekä jatkoimme työtämme pitkittyneisiin humanitaarisiin kriiseihin vastaamisessa erityisen haastavissa toimintaympäristöissä, kuten Afganistanissa ja Myanmarissa.

650 000
sai apua Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön kautta vuonna 2023.

Työskentelimme kriisialueilla, joissa kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu ovat kietoutuneet toisiinsa. Lisäsimme paikallisten kumppaniemme roolin tunnettuutta, vapaaehtoisten ja työntekijöiden turvallisuutta sekä pääsyä avuntarvitsijoiden luokse. 

Vahvistimme paikallisten kumppaniemme kapasiteettia, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaasti humanitaarisena järjestönä omassa maassaan. On tärkeää, että paikallinen Punainen Risti tai Punainen Puolikuu tuo yhteisöjen äänen kuuluviin ja pystyy tarjoamaan tarvittavia palveluita haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille koko maassa, sillä arvokkain ja nopein apu tulee läheltä.

Suomen Punainen Risti liittyi myös mukaan Euroopan unionin rahoittamaan kokonaisuuteen, jossa hankkeita on yhteensä 24 eri maassa. Hankkeissa vahvistetaan kohdemaiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistyksiä sekä paikallisyhteisöjä. Hankkeet keskittyvät katastrofivarautumisen, pandemiavalmiuden sekä käteisavun ympärille. 

Mukana on Suomen Punaisen Ristin lisäksi kymmenen muuta kansallista Punaista Ristiä Euroopan alueelta. Suomen Punainen Risti oli mukana hankkeissa Eswatinissa, Somaliassa, Kambodžassa sekä Tadžikistanissa. Kaikkiaan hankkeet tavoittivat lähes 4,6 miljoonaa ihmistä.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen avustustyö on mahdollista katastrofirahaston lahjoittajien, yritysten, Suomen ulkoministeriön, ja Euroopan unionin tuella.

Lapsia täyttämässä vesipulloja.
Lapset täyttävät vesipulloja Zimbabwessa koulunsa pihalla. Kylän kaivo ja vesiputkisto on rakennettu Suomen Punaisen Ristin tuella. Kuva: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Vahvistimme yhteisöjen kestävyyttä ilmastonmuutosta vastaan

Tuimme katastrofivalmiustyötä, joka vahvistaa yhteisöjen sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kriiseihin. Kehitimme yhteisöjen valmiutta erilaisten katastrofivalmiusharjoitusten ja -simulaatioiden kautta. Tuimme ilmastoviisaan maatalouden harjoittamista, sekä paransimme puhtaan veden saatavuutta.

Tavoitimme kaiken kaikkiaan 112 700 ihmistä, jotka hyötyivät yhteisötason valmiustoimista. He ovat nyt paremmin varautuneita, pystyvät toimimaan nopeammin kriisitilanteissa sekä palautuvat ja toipuvat katastrofeista sujuvammin.

Tukemme myötä yhteensä 45 yhteisöllä on käytössään varhaisen varoituksen järjestelmiä. Varhaisen varoituksen järjestelmät auttavat yhteisöjä reagoimaan nopeammin sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin kriiseihin ja varautumaan niihin paremmin.

Esimerkkejä ilmastonmuutoksen vastaisista toimista, joita tuimme:

 • Paransimme Etiopiassa veden saatavuutta sekä vahvistimme yhteisöjen kestävyyttä kuivuutta vastaan. Rakensimme kaksi vesiallasta sekä kunnostimme yhden vesiputken, joista hyötyy nyt 25 960 ihmistä.
 • Koulutimme Keniassa 475 viljelijää harjoittamaan ilmastoviisasta maataloutta. He saivat myös tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista viljelyyn, sekä puuntaimien kasvattamisen hyödyistä. 170 oppilasta koulutettiin perustamaan taimitarhoja.
 • Malawissa yhteensä 67 730 ihmistä hyötyi yhteisötason valmiustoimista. Koulutimme esimerkiksi 270 ihmistä käyttämään varhaisen varoituksen järjestelmiä. He levittivät sääennusteita ja -tietoa omille yhteisöilleen, joka auttoi heitä valitsemaan esimerkiksi sopivat viljelykasvit huomioiden ilmastonmuutoksen tuomat haitat. 11 650 perhettä ryhtyi käyttämään ilmastoystävällisempiä liesiä.
 • Kehitimme ja testasimme paikallisen yhteisön kanssa varhaisen varoituksen järjestelmiä ja niihin perustuvaa toimintaa Zimbabwessa kuivuuden varalta.
 • Käynnistimme varhaisen varoituksen järjestelmiin perustuvan hankkeen Keniassa, Ruandassa ja Tansaniassa. Teemme hankkeessa yhteistyötä paikallisten Punaisten Ristien, paikallisten meteorologian laitosten sekä Suomen Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Viljelijä kastelee kastelukannulla taimia.
Viljelijä kastelee puuntaimiaan Keniassa. Kuva: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Ilmastonmuutoksen vastainen työ Nepalissa

Tuimme ilmastonmuutoksen vastaista työtä esimerkiksi Nepalissa. Maa on äärimmäisen haavoittuvainen ilmastonmuutokselle. Yleisesti ottaen Nepalin ilmasto on tulevaisuudessa merkittävästi lämpimämpi ja kosteampi.

Ilmastonmuutos aiheuttaa Nepalissa sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia, kuivuutta, sekä muuttaa sadekausien kiertoa. Nämä vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi puhtaan veden saantiin, terveyteen, sekä elinkeinoihin, kuten maatalouteen.

Lisäsimme yhteisöjen katastrofivalmiutta järjestämällä Nepalin Punaisen Ristin kanssa katastrofivalmiusharjoituksia ja -simulaatioita, sekä päivittämällä katastrofivalmiussuunnitelman.

Koulutimme Nepalissa 379 ihmistä kahdesta eri kunnasta katastrofivasteeseen, jotta he tietävät kuinka toimia katastrofin sattuessa. Tämä auttaa lieventämään tulevien katastrofien vaikutuksia.

Uudelleenrakensimme pohjavesialtaita tieteellisen ja paikallisen tiedon avulla. Nämä altaat hyödyttävät 1 376 perhettä tarjoamalla pääsyn puhtaan veden luokse.

Ilmastonmuutoksen takia täysin uusia tuholaisia on ilmestynyt Nepaliin. Näistä on merkittävästi haittaa maatalouden tuotannolle. Koulutimme 60 paikallista viljelijää käyttämään luonnonmukaisia lannoitteita sekä tuholaistorjunta-aineita.

Kolme naista viljelemässä kasveja.
Naiset ovat osallistuneet Punaisen Ristin järjestämään maatalouskoulutukseen. Nyt he viljelevät tomaatteja kotipuutarhassaan uusilla menetelmillä. Kuva: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Edistimme naisten ja tyttöjen terveyttä

Suomen Punainen Risti paransi naisten ja tyttöjen terveyttä vuonna 2022. Painopiste oli erityisesti naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien toteuttamisessa. Suomen Punainen Risti puolustaa naisten ja tyttöjen perusoikeuksia, jotta he voivat itse tehdä päätöksiä omasta kehostaan ja saavat elää kokematta väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Ilmastonmuutos, veden saatavuus sekä käytettävissä olevat hygieniapalvelut vaikuttavat merkittävästi naisten ja tyttöjen terveyteen.

Ilmastonmuutos lisää tarttuvien tautien esiintyvyyttä sekä heikentää perheiden ruokaturvaa, joka puolestaan lisää aliravitsemusta erityisesti naisilla ja lapsilla.

Mikäli puhdasta vettä ei ole saatavilla, tämä pakottaa naiset hakemaan vettä kauempaa, mikä voi altistaa heidät väkivallalle.

Hygienia on oleellinen osa terveyttä, ja siksi koulutamme naisia harjoittamaan esimerkiksi hyvää kuukautishygieniaa sekä hakeutumaan palveluiden piiriin synnyttäessään.

Viime vuonna 76 400 ihmistä sai laadukkaita ja syrjimättömiä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita työmme kautta. Kunnostimme ja rakensimme 50 vesipistettä, joiden kautta yli 170 000 ihmistä saa puhdasta vettä. 101 600 ihmistä sai terveysvalistusta siitä, kuinka ehkäistä alle 5-vuotiaiden lasten ripulia, keuhkokuumetta ja malariatartuntoja.

Esimerkkejä naisten ja tyttöjen terveyttä parantavista toimista, joita tuimme:

 • Burundissa lasten terveys parani, kun vapaaehtoiset tekivät kotikäyntejä sekä lisäsivät ihmisten tietoisuutta esimerkiksi rokotteiden tärkeydestä sekä vauvojen ja pienten lasten terveellisestä ravinnosta ja ruokavaliosta.
 • Jaoimme 1 200 koululaistytölle kuukautishygieniatuotteita Etiopiassa. Lisäksi kunnostimme ja rakensimme viisi hygieniatilaa kouluihin, joissa naiset ja tytöt voivat huolehtia kuukautishygieniastaan turvallisesti.
 • Keniassa yhteensä 5 650 henkilöä sai seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa. Lisäksi 30 miespuolista mielipidevaikuttajaa tavoitti yhteensä 580 henkilöä. Mielipidevaikuttajien tehtävänä on murtaa ennakkoluuloja perhesuunnittelusta sekä kertoa miehille heidän roolistaan äiti-lapsiterveyden parantamisessa.
 • Malawissa 777 koulutettua vapaaehtoista teki yli 30 900 kotikäyntiä, joilla he jakoivat tietoa kolerasta, poliosta, ripulista, malariasta ja aliravitsemuksen ehkäisystä. Lisäksi rakensimme 28 esteetöntä vessaa kouluihin, jotka hyödyttivät yli 6000 oppilasta. Kunnostimme 13 vesikaivoa, jotka toivat puhtaan veden 3000 ihmisen saataville. Jaoimme yli 5100 kestoterveyssidettä koululaistytöille.
Hymyileviä koululaistyttöjä hygieniapakettien kanssa.
Malawissa jaettiin hygieniapakkauksia koulussa. Pakkaukset sisältävät esimerkiksi kuukautissuojia, pyyhkeen ja saippuaa. Kuva: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Naisten ja tyttöjen terveys parani Etelä-Sudanissa

Teimme työtä, jolla parannetaan naisten ja tyttöjen terveyttä esimerkiksi Etelä-Sudanissa. Sukupuolittunut väkivalta ja sukupuolten eriarvoisuus on yleistä maassa, jossa konflikti on jatkunut vuosia. Riittämättömät hygieniatilat kouluissa ja puutteellinen kuukautishygienia heikentävät monien tyttöjen koulunkäyntiä.  

Tavoitimme yhteensä 106 250 ihmistä Etelä-Sudanissa erilaisilla terveyttä parantavilla toimilla. Kunnostimme ja rakensimme kymmenen vessaa kouluihin, joista kuuteen asennettiin myös 11 käsienpesupistettä, jaoimme 135 koululaistytölle hygieniapaketteja, sekä toteutimme siivouskampanjoita, joilla parannettiin yhteisöjen lähiympäristön tilaa ja tietoisuutta puhtaan ympäristön merkityksestä.

Uudet ja kunnostetut koulujen vessat ovat parantaneet tyttöjen pääsyä hygieniatiloihin, ja siten lisänneet tyttöjen läsnäoloa kouluissa Etelä-Sudanissa. Tytöt kokevat olonsa turvallisemmaksi esimerkiksi kuukautisten aikana, mikä vähentää heidän poissaolojaan koulusta.

Lisäksi hygieniapakettien jakaminen sekä kuukautishygieniasta kertominen parantaa tyttöjen kuukautishygieniaa. Hygieniapaketit sisältävät esimerkiksi kuukautissuojia, saippuaa ja alusvaatteita.

Tuimme myös sukupuolittuneesta väkivallasta sekä psykososiaalisesta tuesta kertovaa radio-ohjelmaa tavoittaaksemme mahdollisimman paljon ihmisiä. Osallistimme paikallisten yhteisöjen päättävissä asemissa olevia, uskonnollisia johtajia sekä paikallisia viranomaisia järjestämään omia tilaisuuksia, joissa lisättiin ihmisten tietoisuutta esimerkiksi sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä.  

Ihmisiä vesipisteen äärellä.
Paransimme veden saatavuutta Etelä-Sudanissa. Kuva: Terjo Aaltonen / Suomen Punainen Risti

Toimitimme humanitaarista apua kriisien keskelle

Viime vuonna poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä maailmanlaajuisesti tarvitsi humanitaarista apua.

Jatkoimme humanitaarisen avun toimittamista Ukrainan konfliktista kärsiville. Avun tarve tulee jatkumaan vielä pitkään. Suomen Punainen Risti tukee työtä Ukrainassa ulkoministeriön sekä katastrofirahaston varoin. Olemme myös välittäneet rahallista apua kansainväliselle Punaiselle Ristille.

Lähetimme Ukrainaan ja sen lähialueille sekä materiaaliapua että avustustyöntekijöitä. Toimitimme esimerkiksi telttoja, huopia ja lääkintätarvikkeita. Lähetimme terveysklinikan ja organisoimme liikkuvia terveysyksikköjä Ukrainassa. Välitimme rahaa käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia Ukrainassa ja sen naapurimaissa.

Itä-Afrikan nälkäkriisi syventyi entisestään. Taustalla on monia syitä - pitkään jatkuneet konfliktit sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja toisaalta tulvat, ovat vaikeuttaneet tilannetta ja tehneet maanviljelystä ja karjanpidosta hankalaa.

Tuimme rahallisesti kansainvälisen Punaisen Ristin vetoomusta, jolla vastataan nälkäkriisin synnyttämiin tarpeisiin. Operaatiossa on jaettu esimerkiksi käteisapua ja tuettu terveydenhuoltoa sekä perheiden toimeentuloa.

Punaisen Ristin vapaaehtoinen halaa ihmistä.
Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoinen lohdutti sodasta järkyttynyttä Užhorodissa. Kuva: Marko Kokic / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Afganistanin pitkäaikainen humanitaarinen kriisi on syventynyt merkittävästi Talibanin valtaannousun jälkeen. Maan talous on kääntynyt jyrkkään laskuun, köyhyys on lisääntynyt, sekä jo kolme vuotta kestänyt ilmastonmuutoksen voimistama kuivuus ovat johtaneet vakavaan ruokaturvattomuuteen ja lisänneet humanitaarista kärsimystä.

Tuimme kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuoperaatiota Afganistanissa. Operaatio keskittyy erityisesti akuuttiin ruokapulaan elinkeino-, ruoka- ja käteisavulla, sekä tukee kuivuudesta kärsivien perheiden perustarpeita. Apu tavoittaa myös naiset ja lapset, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Humanitaarinen tilanne Myanmarissa on vaikea ja heikkenee edelleen. Laajalle levinneet väkivaltaisuudet ja kriisin sosioekonomiset vaikutukset kohdistuvat vakavina maan väestöön. Tuimme kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuoperaatiota Myanmarissa. Operaation avulla toimitamme elintärkeää humanitaarista apua ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Luoteis- ja Kaakkois-Myanmarissa.

Jaoimme avustustarvikkeita kuten hygieniapakkauksia, nukkumisalustoja ja hyttysverkkoja sekä mahdollisuuksien mukaan käteisavustuksia. Tuimme myös perusterveyden palveluja liikkuvien klinikoiden avulla.  

Punaisen Ristin vapaaehtoinen jakaa avustuspaketteja.
Myanmarin Punainen Risti jakoi hygieniapaketteja avuntarvitsijoille. Kuva: Khaing Wai Aung / Myanmarin Punainen Risti

Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö kulkevat käsi kädessä

Jatkoimme työtä pitkittyneiden kriisien parissa erityisen haastavissa toimintaympäristöissä. Suomen Punainen Risti tekee pitkäkestoista kehitysyhteistyötä paikallisten Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kanssa, mikä mahdollistaa saumattoman jatkumon humanitaarisen yhteistyön toteuttamiselle.

Vaikeissa toimintaympäristöissä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset ovat usein ensimmäiset avunantajat ja joissain tapauksissa myös ainoat.

Heillä on usein poikkeuksellisen hyvä pääsy eri alueille sekä tärkeä tehtävä avun perille saattamisessa kaikista haavoittuvimmille ihmisille. He tarjoavat elintärkeitä palveluja sekä välitöntä humanitaarista apua, kuten ruokaa, vettä, ensiapua ja psykososiaalista tukea.

Esimerkkejä pitkittyneiden kriisien parissa tehtävästä työstä:

 • Paransimme Afganistanissa kolmen vuoden aikana veden saatavuutta ja hygieniatietoutta. Viime vuonna päättyneessä hankkeessa tavoitimme yhteensä 60 640 oppilasta, opettajaa sekä muuta koulun henkilökuntaa. Lisäksi yhteensä 3600 äitiä ja isoäitiä sai seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa. Tuimme myös 14 Afganistanin Punaisen Puolikuun liikkuvaa terveystiimiä. Tiimit koostuivat sekä nais- että mieshoitohenkilökunnasta, joten ne pystyivät tavoittamaan myös naisia ja lapsia. Tiimit tavoittivat viime vuonna 116 200 potilasta, joista yli puolet oli naisia.
 • Tuimme kahdeksaa Jemenin Punaisen Puolikuun pyörittämää terveyskeskusta, joissa hoidettiin yhteensä 74 560 potilasta.
 • Tuimme Itä-Afrikan paikallisia Punaisen Ristin yhdistyksiä kriisiviestinnässä ja sosiaalisen median hallinnassa vahvistaaksemme Punaisen Ristin yleistä tunnettuutta ja lisätäksemme humanitaarisen avun saatavuutta vaikeissa olosuhteissa. Koulutimme henkilöstöä, kehitimme viestimisen tapoja sekä kerroimme Punaisen Ristin toiminnasta eri ryhmille.
 • Tuimme Myanmarissa terveystiedon levittämistä sekä terveyspalveluiden saatavuutta. Yhteensä 25 040 ihmistä sai tietoa ja palveluita koskien esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, sekä äiti-lapsiterveyttä.
 • Perustimme Nigerissä liikkuvan klinikan, joka tuki terveyspisteiden toimintaa. Yhteensä 5210 naista ja tyttöä sai näiden palveluiden kautta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Lisäksi yli 32 000 henkilöä sai lisää tietoa kuukautishygieniasta ja ehkäisymenetelmistä eri tapahtumissa.
Punaisen Ristin työntekijä antaa avustuspaketin lapselle.
Toimitimme sekä humanitaarista apua että jatkoimme pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afganistanissa. Kuva: Meer Abdullah / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Pitkäjänteisen kehityksen turvaaminen Somaliassa

Jatkoimme pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä sekä annoimme humanitaarista apua esimerkiksi Somaliassa. Koko itäistä Afrikkaa on piinannut ennennäkemätön kuivuus, joka on vakavasti vaikeuttanut ruokaturvatilannetta.

Jatkoimme yhteistyötä Somalian Punaisen Puolikuun kanssa, joka tarjoaa esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluja erityisesti maaseutuyhteisöille, sekä heille, jotka asuvat kaikkein vaikeimmin saavutettavilla alueilla.

Somalian Punainen Puolikuu ylläpitää sekä liikkuvia että pysyviä terveysklinikoita. Somalimaan ja Puntmaan alueilla pysyviä terveysklinikoita on yhteensä 12 ja vähintään yksi liikkuva klinikka toimii jatkuvasti. Suomen Punainen Risti tuki seitsemää pysyvää klinikkaa viime vuonna Somaliassa.

Yhteensä 74 100 potilasta sai hoitoa pysyvillä terveysklinikoilla. Klinikoilla tarjottiin esimerkiksi perusterveydenhuoltoa, rokotuksia, ravitsemustukea sekä seulontaa aliravitsemuksen varalta. 35 860 alle 5-vuotiaalle lapselle tehtiin aliravitsemusseulonta, ja yhteensä 14 520 lasta rokotettiin tuhkarokkoa, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, hepatiitti B:tä ja kurkkumätää vastaan.

Lisäksi klinikoilla tarjottiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, kuten perhesuunnittelua, raskauden ja synnytyksen aikaista ja synnytyksen jälkeistä hoitoa, sekä hiv-testausta. Yhteensä 20 860 naista sai raskaudenaikaista hoitoa, synnytyksen jälkeistä hoitoa annettiin 4250 naiselle, ja klinikoilla kirjattiin 3560 synnytystä. 550 henkilöä testattiin hivin varalta.

Somalian Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset levittivät hygieniatietoutta, kertoivat vauvojen ja pienten lasten terveellisestä ravinnosta ja ruokailusta sekä jakoivat tietoa naisten sukuelinten silpomisen vaarallisuudesta.  

Lapsi ja äiti Punaisen Puolikuun klinikalla. Hoitaja antaa lapselle ruokaa.
Monet lapset saivat hoitoa Somalian Punaisen Puolikuun klinikoilla. Kuva: Annalisa Ausilio / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Vahvistimme paikallisia kumppaneita

Suomen Punaisen Ristin pitkäjänteisen kehitysyhteistyön keskeinen tavoite on vahvistaa paikallisia Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistyksiä. Tavoitteenamme on tukea kumppaniyhdistyksiämme niin, että ne voivat toimittaa elintärkeää apua sekä merkityksellistä tukea maanlaajuisesti.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun osastot tuovat paikallisten yhteisöjen äänet kuuluviin ja tarpeet esille. Olemme tukeneet osastokehitystä viime vuonna 34 eri osastossa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi varainhankinnan vahvistamista, hallinnon tukemista, sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Vahva Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys tarvitsee aktiivisia eri-ikäisiä ja eri sukupuolia edustavia jäseniä ja vapaaehtoisia niin maaseudulta kuin kaupungeista.

Teimme yhteistyötä kumppaniyhdistystemme kanssa, jotta esimerkiksi vammaisten henkilöiden kohtaamia esteitä ymmärrettäisiin paremmin. Järjestimme koulutuksia, jotka käsittelivät vammaisten ihmisten oikeuksia sekä heidän huomioimistaan avustustyössä. Järjestimme koulutuksia Malawissa, Nigerissä, ja Zimbabwessa.

Lisäksi koulutimme 99 työntekijää, kuinka käsitellä kokonaisvaltaisesti väkivallan, syrjinnän sekä syrjäytymisen syitä, riskejä ja seurauksia. Työntekijät olivat Nigeristä, Somaliasta sekä Zimbabwesta.

Kehitimme kumppaniemme talouden kestävyyttä sekä hyvää hallintoa Eswatinissa, Sierra Leonessa sekä Burundissa. Autoimme kumppaneitamme analysoimaan taloushallinnon, varainhankinnan ja tiedolla johtamisen tarpeitaan kohti kestävämpää taloudenpitoa. 

Punaisen Ristin työntekijä ja vapaaehtoinen.
Tuimme Malawin Punaista Ristiä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Kuva: Björn Udd / Suomen Punainen Risti
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö