21.12.2023

Nuorena vapaaehtoisena Digiraadissa

Anna-Maija Koski istuu sylissään kannettava tietokone.
Kuva: Nina Fisk / Suomen Punainen Risti

Anna-Maijaa kiinnostaa kuulla, mitä nuoret ajattelevat.

”Ehdottomasti tulen mukaan”, tokaisi Anna-Maija ’Ansku’ Koski, 23, kun häneltä kysyttiin, kiinnostaisiko vapaaehtoisuus uuden digitaalisen toimintamuodon Digiraadin parissa. Vapaaehtoiseksi Nuorten turvataloille Koski löysi tiensä etsiessään harjoittelupaikkaa toiseen työharjoitteluunsa. Koski opiskelee sosionomiksi Laurea ammattikorkeakoulussa. Pääosin etänä suorittamansa harjoittelun aikana Koski on toiminut myös päivystäjänä Sekasin-chatissä.

Koski innostui Digiraadista heti. Hänen mukaansa parasta toiminnassa on se, että on keksitty helppo alusta, jonka avulla ihan kaikkien nuorten ääni on mahdollista saada kuuluviin.

”Jos nuorten asiat, mielipiteet ja ajatukset kiinnostavat, ja haluaa viedä nuorten sanomaa eteenpäin, niin tämä on ihan oikea juttu. Ihan sama mikä raati, niin kuka vaan voi tulla mukaan, jos aihe kiinnostaa”, Koski sanoo, ja jatkaa: ”Itsekin olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta ja huomasin nuorena, että oli todella vaikeaa saada asioita eteenpäin tai valtakunnallisesti osallistuttua tai vaikutettua mihinkään.”

Viime vuoden aikana Koski oli aktiivisesti mukana kolmessa eri Digiraadissa. Kiinnostavin niistä oli helmikuussa pidetty yksinäisyyttä käsitellyt raati. Koski on törmännyt aiheeseen myös Sekasin-chatissä toimiessaan.

”Oli kiinnostavaa kuulla, mitä nuoret ajattelevat, ja onko heillä ideoita, miten yksinäisyyttä voisi helpottaa.”

Monipuolista yhdessä tekemistä

Digiraadin tekemisen ohessa Koski kertoo oppineensa myös itse Punaisesta Rististä paljon. Vapaaehtoisille on todella paljon toimintaa, johon voi lähteä mukaan. Koski rekisteröityi vapaaehtoistoimintaan mukaan jo pari vuotta sitten, mutta oikeastaan vasta Digiraadin myötä löytyi sopiva keino osallistua. Digiraatitoiminta onkin juuri nuorille aikuisille suunnattua vapaaehtoisuutta, mutta toki muutkin ovat tervetulleita mukaan.

”Digiraati on helppo tapa, jota voi tehdä ihan kotoa käsin. Osallistuminen ei oikeastaan vaadi kuin jonkin verran aikaa ja tietokoneen.”

Vapaaehtoiset ovat Digiraadissa keskeisessä roolissa. Yhdessä Digiraadissa on mukana 3–6 Punaisen Ristin vapaaehtoista. Raadin aikana vapaaehtoiset ohjaavat ja kannustavat nuoria keskusteluun sekä huolehtivat siitä, että turvallisen tilan sääntöjä noudatetaan.

Vapaaehtoisuus Digiraadissa ei ole kuitenkaan ainoastaan keskustelun fasilitointia ja ylläpitämistä. Raateja varten on ensin kerättävä taustamateriaalia ja suunniteltava aikataulu. Lisäksi aiheesta ja raadista on kerrottava nuorille, jotta raateihin saadaan osallistujia. Varsinaisen raadin jälkeen vapaaehtoisten tehtävänä on vielä kirjoittaa keskustelusta yhteenveto, joka toimitetaan eteenpäin aiheen mukaan olennaisille päättäjille.  

Vapaaehtoisten ei tarvitse hallita kaikkia tehtäviä, vaan hommat jaetaan aina mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Mahdollista on myös ryhtyä mentoriksi, jonka tehtävänä on pitää operaation lankoja käsissään ja huolehtia, että asiat hoituvat ajallaan.

Tukea tekemiseen aina saatavilla

Nuorten turvataloilta Koski on saanut kaiken mahdollisen tarpeellisen tuen ja avun sekä neuvot ja vinkit. Ennen toimintaan ryhtymistä vapaaehtoiset saavat perehdytyksen Digiraatiin sekä koulutuksen turvallisen tilan periaatteista. Kynnys kysyä apua on hiottu mahdollisimman matalaksi.

”Lähtökohdat tekemiseen on ihan mahtavat. Eikä tuki tosiaankaan lopu ensimmäisen palaverin jälkeen, vaan apua ja neuvoja on koko ajan saatavilla, jos niitä vain tarvitsee. Koskaan ei tarvitse jäädä yksin.”

Vapaaehtoisilla on myös esimerkiksi oma WhatsApp-ryhmä, jonka kautta voi keskustella tai pyytää neuvoja milloin vain.

Digiraateihin osallistuvat nuoret sekä vapaaehtoiset ovat mukana omien voimavarojensa mukaan. Vapaaehtoiset varaavat työvuorot sen mukaan, miten ehtivät ja jaksavat. Kosken mukaan Punaiselta Ristiltä ei tule mitään painetta tehdä enemmän kuin pystyy. Yllättävät esteet ja tilanteet ovat aina sovittavissa.

”Ei tietenkään vapaaehtoisenakaan tarvitse tehdä jaksamisen äärirajoilla, vaan vapaaehtoisuus on nimenomaan vapaaehtoisuutta.”

Koskelle vapaaehtoistoiminta on toisinaan raskaiksi käyvistä aiheista huolimatta samalla myös oma hetki, jolloin voi nollata aivot. Vapaaehtoistoiminta on tauko arjesta ja omista huolista.

”Tuntuu tärkeältä käyttää aikaa toisten auttamiseen. Jos voin pienellä vaivalla tehdä toisille hyvää, niin mielelläni sen teen”, Koski kertoo.

Nuoria mukaan ympäri Suomen

Koski kuuluu myös itse ikäryhmään, jolle Digiraati on suunnattu. Lähtökohtaisesti vapaaehtoiset eivät kuitenkaan tuo omia mielipiteitään keskusteluun samalla tavalla kuin muut osallistujat. Jos vastaan tulee aihe, josta olisi paljon kokemusta ja sanottavaa, kannattaa vapaaehtoisuuden sijasta liittyä raatiin anonyyminä osallistujana.

Nuorten turvatalojen raadeissa osallistujien ikä on vaihdellut 15 ja 28 välillä. Erityisen hyvin on tavoitettu nuoret aikuiset. Digiraadin laaja ikähaitari on Kosken mukaan suuri etu, se tuo esiin erilaisia mielipiteitä ja näkökantoja ja antaa myös mahdollisuuden oppia uutta.

Tulevaisuudessa Koski kaipaisi Digiraateihin entistä laajemmin osallistujia - paitsi eri ikäisiä, myös eri puolilta Suomea kotoisin olevia nuoria. Myös aiheisiin liittyviä yhteistyökumppaneita Koski tahtoisi nähdä keskusteluissa lisää.

”Mahtavaa olisi, jos joskus tehtäisiin tarpeen mukaan myös kohdennettuja raateja esimerkiksi Lapin alueella asuville nuorille. Keskustelua kaipaavat asiat ja tarvittavat ratkaisut saattavat olla erilaisia pienemmillä paikkakunnilla kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla”, Koski pohtii.

Teksti: Eveliina Parkkinen

Lue lisää ja tule mukaan toimintaan!

Digiraati on tuotettu yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, kansallisen lapsistrategian, Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushankkeen, nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin Digiraadissa
Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin Digiraadissa
Osallistu ja vaikuta Digiraadissa
Osallistu ja vaikuta Digiraadissa