16.06.2022

Punainen Risti vastaa ruoka-avun tarpeen kasvuun

Henkilö Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä pakkaa ruokatarvikkeita hymyillen.
Kuva: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Suomessa ruoka-avun tarpeen kasvu on huomattu paikallisesti jo useamman vuoden ajan.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten paikallisosastojen ruoka-avun saajia oli vuonna 2020 yli 50 000. Vuonna 2021 ruoka-apua sai noin 70 000 henkilöä. Koulutettuja ruoka-avun vapaaehtoisia on noin 1600, joista on säännöllisessä toiminnassa mukana yli 400.

Punaisen Ristin ruoka-apua on jo pitkään järjestetty etenkin Pohjois-Suomessa Oulun seudulla ja Lapissa sekä Satakunnassa.  Suurimpia ruoan toimittajia ovat hävikkiruokaa lahjoittavat kaupat ja keskuskeittiöt.

EU-ruoka-apua jaettiin erityisesti pienemmillä paikkakunnilla yli 50 vapaaehtoisosaston voimin vuoden 2021 loppuun asti, jolloin EU-ruoka-apuohjelma päättyi.

Keitä ruoka-avun saajat ovat?

Olemme selvittäneet ruoka-avun vaikuttavuutta kahdella ruoka-avun saajille suunnatulla kyselyllä.

Vuonna 2018 toteutimme ruoka-apukyselyn, jolla selvitettiin Punaisen Ristin Lapin piirin ruoka-avun asiakkaiden kokemuksia ruoka-apuun, hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Sama kysely toistettiin vuonna 2020 Lapin ja Satakunnan piirien ruoka-avun asiakkaille.

Ruoka-apu on usein pärjäämisen kannalta välttämätöntä.

Kyselyyn vastasi 168 ruoka-avunsaajaa, ja tulosten mukaan avunhakijoiden joukko on hyvin moninainen.

Kyselystä selvisi myös, että väliaikaiseksi tarkoitetun ruoka-avun tarve pitkittyy usein vuosiksi. Enemmistölle vastanneista ruoka-apu on pärjäämisen kannalta välttämätöntä. Heikentynyt taloudellinen tilanne vaikeuttaa terveydestä huolehtimista – ja ruoka-apu puolestaan helpottaa sitä.

Kyselyissä selvisi, että ruoka-aputoiminnalla on myös sosiaalinen merkitys. Ruoan lisäksi toivotaan muuta toimintaa, keskusteluseuraa tai keskusteluapua, kunhan se ei ole pakollista.

Ruoka-avun tarve kasvaa

Suomessa ruoka-avun tarpeen kasvu on huomattu paikallisesti jo useamman vuoden ajan, erityisesti korona-aikana ja elinkustannusten nousun myötä. Myös ruokajakeluiden määrä on kasvanut. Esimerkiksi Tampereella avasimme vuonna 2020 suuren ruoka-avun jakopisteen paikallisen seurakuntayhtymän kanssa.

Koronan ja Ukrainan kriisin aikana vapaaehtoisemme ovat järjestäneet myös erilaisia ruoka-avun keräyksiä ja jakeluita muiden paikallisten toimijoiden kanssa muun muassa lapsiperheille ja yksinäisille vanhuksille.

Jakeluiden ohessa tarjotaan usein myös muita tukipalveluita yhteistyössä eri toimijoiden, kuten yhdistysten, seurakuntien ja kuntien kanssa.

Ruoka-avun yhteydessä järjestetään yhteisiä ruokailuja, aamiaishetkiä ja mahdollisuuksia saada esimerkiksi velka- ja terveysneuvontaa sekä Kelalta apua hakemusten tekoon. Kyse on silloin ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavasta tuesta.

Vuonna 2022 kehitämme ja laajennamme ruoka-apua sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksilla. Näin ruoka-apua ja muuta tukea sekä osallistavaa toimintaa voidaan tarjota yhä useammalle.

Jos haluat vapaaehtoiseksi ruokajakeluihin tai haluat tietoa alueesi ruoka-aputoiminnasta, kysy lisätietoa Punaisen Ristin oman alueesi piiritoimistosta tai osastosta