03.10.2022

Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanke (2021-23)

Henkilö Punaisen Ristin vaatteissa kannattelee suurta leipälaatikkoa.
Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti kehittää ruoka-apua usean muun järjestön kanssa.

Järjestökoordinaatiohankkeessa luodaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhtenäistetään ruoka-avun toimintakenttää.

Järjestökoordinaatiomallin pohjana on STM:n Pääkaupunkiseudun sosiaaliala Soccan teettämän raportin ehdotus. Toiminnassa keskitytään kaikkien järjestöjen sekä muiden toimijoiden järjestökoordinaation kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen.

Kehittämishankkeessa on laadittu vuoden 2022 aikana järjestökoordinaation toimintasuunnitelma. Mukana kehittämistyössä ovat olleet Kirkkopalvelut, Samaria, Sininauhaliitto, Työttömien Keskusjärjestö ja ViaDia sekä useita kuntia ja seurakuntayhtymiä.

Järjestökoordinaation tueksi kootaan myös edustuksellinen neuvottelukunta, joka koostuu edellä mainituista järjestöistä sekä muista ruoka-avun toimijoista.

Miksi koordinaatiota tarvitaan?

Ruoka-avun järjestökoordinaatiolla kehitetään muun muassa hävikkiruokaterminaalien verkostoa, jotta muun muassa pienimmät toimijat voivat jatkossa saada niiden kautta helposti ja turvallisesti ruokaa jaettavaksi.

Tarkoituksena on tukea myös pienempien toimijoiden mahdollisuutta jatkaa työtään niin, että kaikkien työ on koordinoitua ja toisiaan tukevaa.

Tavoitteena on myös esimerkiksi selvittää ja ylläpitää mahdollisimman hyvää ja kattavaa kuvaa koko maan ruoka-avusta. Tässä Kirkkopalveluiden ylläpitämällä Ruoka-apu.fi -verkostolla ja sivustolla on tärkeä rooli. Ruoka-apu.fi -sivustolta löytyvät muun muassa tulevat ruoka-avun jakopaikat sekä paljon tietoa ruoka-avusta.

Suomen Punainen Risti selvittää myös, miten tulevaisuudessa hyvinvointialueiden palvelut voisivat tukea ruoka-avun saajia. Suomen Punainen Risti ei jaa avustuksia, vaan jatkossakin ruoka-avun avustukset jakaa STM.

Avustuksia voi hakea vuonna 2022 myös ESR+ -ohjelmasta, josta pitäisi löytyä syksyn aikana lisätietoa Euroopan sosiaalirahaston sivuilta.

Suomen Punaisen Ristin selvitys ruoka-aputoiminnan yhteistyömalleista valmis

Suomen Punainen Risti on selvittänyt ruoka-avun erilaisia yhteistyön malleja osana ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanketta. Selvitys on kokonaan luettavissa (pdf): Ruoka-apua yhteistyössä 10_2022.pdf

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta