Psykologien valmiusryhmä

Kaksi henkilöä kävelee rannalla keskustellen.
Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä auttaa kriisitilanteissa.

Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän toiminta perustuu vuonna 2014 päivitettyyn Suomen Punaisen Ristin ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöpöytäkirjaan, jossa todetaan muun muassa, että Suomen Punainen Risti kouluttaa ja ylläpitää asiantuntijaryhmiä, kuten psykologien valmiusryhmää kriisi- ja onnettomuustilanteiden varalle.


Ryhmässä on 25 psykologia eri puolilta Suomea. Kriisitilanteessa psykologien valmiusryhmä voidaan hälyttää Suomen Punaisen Ristin kautta.

Hälytyksen jälkeen ydinryhmä (Punaisen Ristin työntekijöitä sekä valmiusryhmän jäseniä) arvioi psykososiaalisen tuen tarpeen ja toiminnan laajuuden, laatii suunnitelman henkilöresurssien käytöstä ja auttamistoimien kestosta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kriisien ulkopuolisena aikana erilaiset organisaatiot voivat tilata valmiusryhmältä koulutus-, konsultaatio ja jälkipuintipyyntöjä.

Valmiusryhmän varallaolo on vapaaehtoista, eikä siitä makseta palkkiota. Ryhmän jäsenet toteuttavat eri tahojen välittämiä avunpyyntöjä Punaisen Ristin toimeksiantona ja he saavat tekemästään ammatillisesta työstä korvauksen. Kustannusten korvaamisesta tilaajan kanssa sovitaan erikseen. Ryhmän peruskulut korvataan Punaisen Ristin katastrofirahastosta.

Valmiusryhmän tausta

Suomen Punainen Risti ja Suomen Psykologiliitto käynnistivät 1.4.1993
valtakunnallisen psykologien valmiusryhmän, joka on järjestänyt ammatillista psykososiaalista tukea erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Aluksi ryhmä hoiti onnettomuus- ja kriisitilanteiden ammatillista henkistä
tukea lähes kaikenlaisissa tilanteissa.

Kokemusten karttuessa ja ammatillisten, lähinnä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sijaitsevien kriisiryhmien verkoston laajetessa Suomessa, ryhmän toiminta on profiloitunut auttamistehtäviin suuronnettomuuksissa ja muissa häiriötilanteissa.

Vuodesta 1995 lähtien Punainen Risti on vastannut ryhmän ylläpidosta, koulutuksesta ja valmiusjärjestelyistä.

Vuodesta 1997 lähtien psykologien valmiusryhmä on keskittynyt suuronnettomuusvalmiuteen. Siihen ovat sisältyneet vapaaehtoinen varallaolo, käytännön organisointitehtävät ja toiminta suuronnettomuustilanteissa sekä valmius erilaisiin konsultaatio- ja koulutustehtäviin.

Punaisen Ristin rooli

Punainen Risti ylläpitää hälytysjärjestelmää, jonka avulla psykologien valmiusryhmä saadaa hälytettyä nopeasti avun tarpeen ilmaannuttua.

Ryhmän toimintavalmius perustuu vuosittain järjestettäviin tapaamisiin, valmiussuunnitteluun ja koulutuksiin, sekä Punaisen Ristin paikalliseen yhteistyöhön ja erilaisiin harjoituksiin.

Toiminnan linjauksia suunnitellaan psykologien valmiusryhmän johtoryhmän, koko ryhmän ja kotimaan valmiusyksikön kanssa yhdessä. Psykologien valmiusryhmä on osa yhteistyöverkostoa psykososiaalisen tuen ohjelmassa.

Onnettomuustilanteissa valmiusryhmän toiminta sovitetaan yhteen viranomaisten ja muiden auttajatahojen kanssa.

Näin autat itseäsi tai läheistäsi kriisissä
Henkinen ensiapu
Valmiustyö kotimaassa
Valmiustyö kotimaassa