08.05.2024

Tarve ruoka-avulle on pitkittynyt Suomessa

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin tuore selvitys osoittaa, että väliaikaiseksi tarkoitetusta ruoka-avusta on tullut monelle pysyvä osa taloudellista selviytymistä.

Suomen Punainen Risti selvitti ruoka-avun saajille osoitetulla kyselyllä ruoka-avun vaikuttavuutta. Valtakunnalliseen kyselyyn kertyi vastauksia 639 ihmiseltä eri puolilta Suomea. 

Puolet vastaajista kertoi, ettei heidän tulonsa aina riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja laskuihin. Lisäksi lähes puolet vastaajista oli hakenut ruoka-apua jo yli kahden vuoden ajan. 

– Kyselyn tulokset osoittavat vahvasti, että ruoka-avun tarve on monella pitkittynyt. Väliaikaiseksi tarkoitetusta avustuksesta on tullut monelle pysyvä osa selviytymistä. Vastaajista 82 prosenttia koki taloutensa heikoksi, kertoo Suomen Punaisen Ristin ruoka-aputoiminnan suunnittelija Riikka Kaukonen Lindholm

Taloudellisen tilanteensa heikoksi kuvailleet arvioivat myös omat vaikutusmahdollisuutensa heikommiksi. He eivät koe voivansa vaikuttaa omassa elämässään tapahtuviin asioihin, eivätkä elinympäristöönsä. 

– Tulosten valossa ruoka-apu on monelle pärjäämisen kannalta välttämätöntä. Vastaajista 40 prosenttia hakee ruoka-apua kerran viikossa tai useammin. Tulojensa kanssa kamppailevat vastaajat kokevat, että heillä ei ole mahdollisuuksia muuttaa nykyistä taloudellista tilannettaan, Kaukonen Lindholm sanoo. 

Ruoka-apua hakevien määrä on nousussa 


Ruoka-apua hakevien määrä näyttää Suomessa nousevan koko ajan. Noin neljännes kyselyyn vastanneista oli hakeutunut ruoka-avun piiriin viimeisen vuoden aikana.  

– Elintarvikkeiden hintojen nousu ja elinkustannusten kasvu vaikuttavat ihmisten kykyyn selvitä pakollisista menoista. Ruoka-avun tarve näkyy kasvavina kävijämäärinä ruokajakeluissa. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ruoka-aputapahtumissa vieraili viime vuonna 70 000 avunsaajaa ja tänä vuonna arviomme mukaan ylittyy 100 000 vierailijan määrä, Kaukonen Lindholm kertoo. 

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että ruoka-aputapahtumia kaivataan lisää.  

Suomen Punainen Risti kehittää ruoka-aputoimintaa kotimaassa. Punainen Risti tiivistää yhteistyötä muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa. Toiminnassa korostuu apua hakevan kokonaisvaltainen kohtaaminen esimerkiksi yhteisöllisissä ruokailuissa. Ruoka-avun yhteydessä tarjotaan usein myös muuta tukea, kuten velka- ja terveysneuvontaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.   

Kysely toteutettiin 2.11.–27.11.2022 välisenä aikana osana Suomen Punaisen Ristin sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa Ruokaa ja apua kaikille -hanketta sekä Veikkauksen tuotolla tuettua Ruokaa ja osallisuutta -hanketta.  

Kyselyn raporttikooste on luettavissa täältä.

Teksti: Ada Bergroth

Viestinnän asiantuntija