18.11.2022

Vapaaehtoiset lisäävät omaishoitajien toiveikkuutta

Kuva: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin selvityksen mukaan vapaaehtoiset voivat parantaa omaishoitajien mielen hyvinvointia. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten ystävien vierailut tuovat virkistystä ja rentoutumista omaishoitoperheiden arkeen.

Suomen Punainen Risti selvitti Positiivisen mielenterveyden mittarin avulla omaishoitajien mielen hyvinvointia.

Tulokset osoittivat, että vapaaehtoistoiminnalla pystytään nostamaan omaishoitajien mielen hyvinvointia, esimerkiksi lisäämällä toiveikkuuden tunnetta. Vapaaehtoiset tukevat omaishoitajien arkea ja järjestävät omaishoitajille tapaamisia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Vuonna 2021 kerätyistä vastauksista käy ilmi, että suuri osa omaishoitajista kokee itsensä erittäin hyödylliseksi. Heillä on vahva kokemus työnsä merkityksellisyydestä ja tärkeydestä.

– Toiveikkuus on tärkeää, sillä se auttaa meitä pyrkimään eteenpäin vaikeissakin tilanteissa. Se on hyvien asioiden näkemistä vaikeuksienkin keskellä, uskoa omiin kykyihin ja kykyä nousta vastoinkäymisten jälkeen, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija Elisa Vesterinen.

Taloushuolet ja uupuminen omaishoitajien taakkana

Suuri osa selvitykseen osallistuneista omaishoitajista toi esiin vastauksissaan uupumiseen viittaavia merkkejä, kuten palautumisen puutetta. Suuri osa vastasi, etteivät he koskaan koe oloaan rentoutuneeksi. Myös usko tulevaisuutta kohtaan oli monilla vastaajista heikko.

Kyselyistä nousi esiin myös taloushuolet.

– Jos talous on tiukoilla, varsinkin elinkustannusten noustessa, voi toiveikkuus huomisesta olla koetuksella ja tulevaisuuden näkymät voivat tuntua ahdistavilta, sanoo Vesterinen.

– Vain toiveikas ihminen pystyy aidosti olemaan toisen ihmisen tukena. Siksi kaikkia toimenpiteitä, jotka edistävät omaishoitajien toiveikkuutta, pitää tukea ja vaalia. Omaishoitajan kohdalla toiveikkuuden ja rentoutumiskyvyn puute ovat erittäin huolestuttavia asioita.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tuovat virkistystä ja rentoutumista omaishoitajaperheisiin

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten ystävien vierailut tuovat virkistystä ja rentoutumista omaishoitoperheiden arkeen. Vertaistuki auttaa jaksamaan, sosiaaliset kontaktit ja mahdollisuus olla osa yhteisöä edistävät toiveikkuutta.

– Toiveikkuus on kiistatta omaishoitajien yksi keskeisimmistä voimavaroista, se lisää jaksamista ja hyvinvointia vaativissakin tilanteissa, Vesterinen kertoo.

Punainen Risti arvostaa omaishoitajien työtä, ja haluaa tukea heitä vapaaehtoistoiminnan avulla. Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät päivittäin työtä ihmisten auttamiseksi ja inhimillisyyden puolesta. Tätä työtä tekevät myös tuhannet omaishoitajat, jotka voimiaan säästämättä pitävät huolta läheisistään.

Kuka tahansa voi ryhtyä vapaaehtoiseksi, mukaan pääsee käymällä ystävätoiminnan peruskurssin: Etsi ystävätoiminnan peruskurssi.

Suomessa vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa marraskuussa. Vuonna 2022 omaishoitajien viikkoa vietetään 20.–27.11. ja teemana on vapaaehtoistoiminnan merkitys.

Ystävätoiminta lievittää yksinäisyyttä
Ystävätoiminta lievittää yksinäisyyttä
Apua yksinäisyyteen
Apua yksinäisyyteen