10.03.2023

Jatkamme työtä pitkittyneiden humanitaaristen kriisien parissa

Kuva: Meer Abdullah / IFRC

Suomen Punainen Risti tukee Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen työtä pitkittyneissä ja vaikeissa humanitaarisissa kriiseissä. Ulkoministeriö myönsi tähän työhön 11,5 miljoonan euron rahoituksen.

Näkyvien, isojen ja äkillisten kriisien lisäksi Suomen Punainen Risti jatkaa työtään pitkittyneisiin humanitaarisiin kriiseihin vastaamisessa erityisen haastavissa toimintaympäristöissä, kuten Afganistanissa ja Myanmarissa. 

– Molemmissa maissa avustusjärjestöjen toimintaedellytykset ovat kaventuneet merkittävästi ja pitkäkestoinen kehitysrahoitus on vähentynyt rahoittajien vetäytyessä. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten toiminnan jatkuminen maissa on ensiarvoisen tärkeää. Heillä on usein poikkeuksellisen hyvä pääsy eri alueille sekä tärkeä tehtävä avun perille saattamisessa kaikista haavoittuvimmille ihmisille, sanoo Punaisen Ristin humanitaarisen avun koordinaattori Karoliina Viita

Afganistanin ja Myanmarin lisäksi ulkoministeriö myöntää rahoitusta Suomen Punaisen Ristin kautta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean operaatioihin Etelä-Sudanissa, Nigerissä, Jemenissä ja Ukrainassa. Suomen Punainen Risti tukee operaatioita raha- ja materiaaliavulla sekä lähettämällä avustustyöntekijöitä.

Suomen Punainen Risti tekee pitkäkestoista kehitysyhteistyötä paikallisten Punaisen Ristin ja Puolikuun toimijoiden kanssa, mikä mahdollistaa saumattoman jatkumon humanitaarisen yhteistyön toteuttamiselle. 

Laaja-alaista apua Afganistaniin 

Afganistanin krooninen humanitaarinen kriisi on syventynyt entisestään viimeisen 1,5 vuoden aikana Talibanin valtaannousun jälkeen. Maan talous on romahtanut ja ilman kansainvälistä rahoitusta maa ei pysty tarjoamaan kansalaisilleen peruspalveluita kuten terveydenhuoltoa ja puhdasta vettä.

Naisten ja tyttöjen asema maassa on jatkuvasti heikentynyt ja vaarana on heidän jäämisensä kokonaan avun, terveydenhuollon ja koulutuksen ulkopuolelle. Tämän lisäksi köyhyyden raju lisääntyminen, sekä jo kolmatta vuotta jatkunut kuivuus ovat aiheuttaneet vakavaa ruokaturvattomuutta.

Arviolta jopa noin 28,3 miljoonaa ihmisistä, eli kaksi kolmasosaa maan väestöstä, on humanitaarisen avun tarpeessa. 

Suomen ulkoministeriö myöntää nyt 1,5 miljoonaa euroa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) hätäapuoperaatioon. IFRC kykenee toimimaan maassa vaativasta tilanteesta huolimatta, tavoitteenaan avustaa 1,1 miljoonaa ihmistä, kattaen kaikki maan 34 eri maakuntaa, ja vastata laajasti humanitaarisiin tarpeisiin.

Operaatio keskittyy erityisesti akuuttiin ruokapulaan elinkeino-, ruoka- ja käteisavulla, sekä tukee kuivuudesta kärsivien perheiden perustarpeita. Apu tavoittaa myös naiset ja lapset, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  

Suomen Punainen Risti on jo aiemmin ohjannut Afganistaniin elokuun 2021 jälkeen lähes 1,5 miljoonaa euroa katastrofirahastosta ja ulkoministeriöltä. Tämä avustus kaksinkertaistaa rahoituksen määrän. Suomen Punainen Risti on tukenut hätäapuoperaatiota ja pitkäkestoisia hankkeita niin raha-, materiaali- kuin henkilöavulla. 

Humanitaarinen apu vastaa akuutteihin tarpeisiin. Samaan aikaan tarvitaan pitkäkestoista rahallista sitoutumista ja työtä, jolla voidaan turvata peruspalvelut ja ihmisten selviäminen katastrofien keskellä. Siksi paikallisten toimijoiden, kuten Afganistanin Punaisen Puolikuun tukeminen haastavassa toimintaympäristössä on erityisen tärkeää.

Suomen Punainen Risti on sitoutunut tähän työhön. Avun keskeyttäminen vahingoittaisi jo valmiiksi erittäin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä, mukaan lukien tyttöjä ja naisia.

Katastrofirahastosta tukea Myanmarin pitkittyneeseen kriisiin 

Humanitaarinen tilanne Myanmarissa on erittäin vaikea ja heikkenee edelleen. Helmikuun 2021 sotilasvallankaappauksen jälkeen ennennäkemättömän laajalle levinneet väkivaltaisuudet, pakolaisuus ja kriisin sosioekonomiset vaikutukset kohdistuvat vakavina maan väestöön.

Noin 17,6 miljoonaa ihmistä, eli kolmasosa maan väestöstä, on tällä hetkellä humanitaarisen avun tarpeessa. Maan sisäisiä pakolaisia on yli miljoona, ja erityisesti heidän humanitaariset tarpeensa ovat suuria.  

Ulkoministeriö myöntää nyt Suomen Punaisen Ristin ja Myanmarin Punaisen Ristin yhteiseen hätäapuoperaatioon 500 000 euroa, minkä lisäksi Suomen Punainen Risti ohjaa omasta katastrofirahastostaan 100 000 euroa operaatioon. Operaation avulla toimitamme elintärkeää humanitaarista apua ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Luoteis- ja Kaakkois-Myanmarissa.

Jaamme avustustarvikkeita kuten hygieniapakkauksia, nukkumisalustoja ja hyttysverkkoja sekä mahdollisuuksien mukaan käteisavustuksia arviolta 15 000 ihmisille. Tarvittaessa voimme myös tukea perusterveyden palveluja liikkuvien klinikoiden avulla. 

Helmikuun 2021 jälkeen Suomen Punainen Risti on ohjannut maahan lähes miljoonaa euroa. Varoilla on tuettu esimerkiksi Punaisen Ristin liiton hätäapuvetoomusta, joka keskittyy ensiapuun ja perusterveydenhuoltoon sekä perustarpeiden kattamiseen.

Lisäksi on kehitetty kaupunkiyhteisöjen katastrofikestävyyttä, edistetty lisääntymis- ja äitilapsiterveyttä ja puhtaan veden käyttöä, sekä parannettu sanitaatiota yhteisöissä.

Myös Myanmarin Punaisen Ristin paikallisosastojen toimintakykyä on vahvistettu, jotta he voivat vastata kriiseihin ja tarjota tärkeitä palveluita haastavassa ympäristössä. 

Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu