18.01.2024

Punaisen Ristin yhteistyökumppanit

Kuva: Maria Santto / Suomen Punainen Risti

Kumppanit ovat meille tärkeitä. Yhdessä saavutamme enemmän.

Moomin Characters

Tove Jansson piirsi muumihahmoja Punaiselle Ristille jo 1960-luvulla. Osana pitkäaikaista yhteistyötä nämä hahmot on herätetty henkiin. Upeana esimerkkinä tuoteyhteistyöstä Tove Janssonin päivänä 9.8.2022 tuli myyntiin Moomin by Arabian ja Punaisen Ristin uusi tuotekokoelma, joka kutsuu tekemään pieniä, ystävällisiä tekoja.

Punainen Ristin on tuottanut yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa Kaveritaitoja Muumien tapaan -ohjelman, jolla voi harjoitella kaveritaitoja yhdessä lasten kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan erilaisissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa, kuten uusiin ihmisiin tutustumisessa ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä. Myöhemmin elämässä opiskelun ja työn myötä taitojen merkitys korostuu entisestään. On tärkeää, että kaveritaitoja saa harjoitella jo varhain, jotta lapsi oppii toimimaan itsensä ja ympäristönsä kannalta rakentavalla tavalla.

Moomin Charactersin sivuille

S-ryhmä edistää arjen turvaa

S-ryhmä

S-ryhmä ja Punainen Risti ovat tehneet monipuolista ja pitkäaikaista yhteistyötä arjen turvan edistämiseksi, yhteistyössä paikallisten Punaisen Ristin osastojen kanssa. Yhteistyömuotoja ovat olleet mm. ensiapukoulutukset sekä Nälkäpäivä-, Hyvä Joulumieli- ja Ukraina-keräykset.

S-ryhmän ruokakaupat (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Foodmarket Herkku) sekä Osuuskaupat ovat olleet monin tavoin aktiivisia yhteistyössä ja uusia toimintatapoja kehitetään olemassa olevan puitesopimuksen mukaisesti jatkuvasti.

S-ryhmän sivuille

LähiTapiola tukee ystävätoimintaa

LähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pitkäaikainen pääyhteistyökumppani ja on osana yritysvastuutaan tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa vuodesta 2006.

Kumppanuuden tarkoituksena on edistää hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa vähentämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöllä edistetään myös hyvinvointia paikallistasolla alueellista yhteistyötä tukemalla.

LähiTapiolan henkilöstö voi tehdä työajallaan vapaaehtoistyötä Punaisen Ristin toiminnan piirissä sekä luovuttaa verta säännöllisissä verenluovutustilaisuuksissa.

LähiTapiola on tukenut myös Punaisen Ristin avustus- ja tukityötä koronaepidemiassa eri puolilla Suomea. LähiTapiolan tukea on suunnattu muun muassa Auttavaan puhelimeen, jossa Punaisen Ristin henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset vastaavat ihmisten koronaepidemiaan liittyviin kysymyksiin.

LähiTapiolan sivuille

Accenture tukee nuorten ja maahanmuuttajien työelämävalmiuksia

Accenture ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet monipuolista yhteistyötä vuodesta 2004. Yhteistyön puitteissa Accenturen asiantuntijat ovat voineet antaa pro bono -työpanostaan Punaiselle Ristille lukuisissa kehittämishankkeissa.

Vuonna 2015 aloitetussa monivuotisessa hankkeessa Accenture oli kehittämässä Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista digitaalista ”Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen” -palvelua, jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Palvelun avulla voidaan myös vastata nykyiseen ja tulevaan työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen asenneilmaston kasvamista. Accenture on lisäksi kehittänyt vapaaehtoistoiminnassa hankittavaan osaamiseen liittyviä digitaalisia osaamismerkkejä.

Vuodesta 2019 Accenture on tukenut Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaa ja ollut kehittämässä digitaalisia työkaluja Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toiminnan tehostamiseksi.

Accenture Finlandin sivuille

Onnenpantti – Hyvän mielen arpajaiset

Onnenpantti-arpajaiset ovat lisäkannustin pullojen palauttamiselle. Se on myös vastuullinen teko kaupalta. Arpajaisissa voi voittaa jopa 10 000 euron lahjakortin. Lahjoituksilla tuetaan Punaisen Ristin alueellista avustustyötä ja perustoimintaa, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja valmiuden edistäminen.

Onnenpantti on lähtöisin Norjasta, jossa se on toiminut Pantelotteriet-nimellä vuodesta 2008 lähtien. Pantelotteriet on yksi Punaisen Ristin suurimmista yksityisistä rahoittajista Norjassa. Onnenpantti-tuotemerkin ja - arpajaisluvan haltijan RLI Rahaston Suomessa omistaa Recycling Lottery Finland Oy, joka on myös Onnenpantin toimeenpanija.

Onnenpantin sivuille

Kilometrikisa - pyöräilemällä ilmastoratkaisuja

imagex1iv.png
Pyöräilykuntien verkosto ry:n Kilometrikisa ja Punaisen Ristin Ketjureaktio-keräys ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2010. Kilometrikisa on työyhteisöjen, yhdistysten, seurojen, harrastusporukoiden, ystäväporukoiden tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään tai -minuuttejaan ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrejä.

Ketjureaktioon osallistuvien joukkueiden lahjoituspotti kertyy poljettavien kilometrien mukaan: joukkue lahjoittaa jokaisesta poljetusta 25 kilometristä 1 euron. Lahjoituksilla tuetaan Punaisen Ristin kansainvälistä työtä ja autetaan ihmisiä varautumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kilometrikisan sivuille