Punaisen Ristin yhteistyökumppanit

Kuva: Maria Santto / Suomen Punainen Risti

Kumppanit ovat meille tärkeitä. Yhdessä saavutamme enemmän.

Moomin Characters

Tove Jansson piirsi muumihahmoja Punaiselle Ristille jo 1960-luvulla. Osana pitkäaikaista yhteistyötä nämä hahmot on herätetty henkiin. Upeana esimerkkinä tuoteyhteistyöstä Tove Janssonin päivänä 9.8.2022 tuli myyntiin Moomin by Arabian ja Punaisen Ristin uusi tuotekokoelma, joka kutsuu tekemään pieniä, ystävällisiä tekoja.

Punainen Ristin on tuottanut yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa Kaveritaitoja Muumien tapaan -ohjelman, jolla voi harjoitella kaveritaitoja yhdessä lasten kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan erilaisissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa, kuten uusiin ihmisiin tutustumisessa ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä. Myöhemmin elämässä opiskelun ja työn myötä taitojen merkitys korostuu entisestään. On tärkeää, että kaveritaitoja saa harjoitella jo varhain, jotta lapsi oppii toimimaan itsensä ja ympäristönsä kannalta rakentavalla tavalla.

Moomin Charactersin sivuille

S-ryhmä edistää arjen turvaa

S-ryhmä

S-ryhmä ja Punainen Risti ovat tehneet monipuolista ja pitkäaikaista yhteistyötä arjen turvan edistämiseksi, yhteistyössä paikallisten Punaisen Ristin osastojen kanssa. Yhteistyömuotoja ovat olleet mm. ensiapukoulutukset sekä Nälkäpäivä-, Hyvä Joulumieli- ja Ukraina-keräykset.

S-ryhmän ruokakaupat (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Foodmarket Herkku) sekä Osuuskaupat ovat olleet monin tavoin aktiivisia yhteistyössä ja uusia toimintatapoja kehitetään olemassa olevan puitesopimuksen mukaisesti jatkuvasti.

S-ryhmän sivuille

LähiTapiola tukee ystävätoimintaa

LähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pitkäaikainen pääyhteistyökumppani ja on osana yritysvastuutaan tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa vuodesta 2006.

Kumppanuuden tarkoituksena on edistää hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa vähentämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöllä edistetään myös hyvinvointia paikallistasolla alueellista yhteistyötä tukemalla.

LähiTapiolan henkilöstö voi tehdä työajallaan vapaaehtoistyötä Punaisen Ristin toiminnan piirissä sekä luovuttaa verta säännöllisissä verenluovutustilaisuuksissa.

LähiTapiola on tukenut myös Punaisen Ristin avustus- ja tukityötä koronaepidemiassa eri puolilla Suomea. LähiTapiolan tukea on suunnattu muun muassa Auttavaan puhelimeen, jossa Punaisen Ristin henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset vastaavat ihmisten koronaepidemiaan liittyviin kysymyksiin.

LähiTapiolan sivuille

Accenture tukee nuorten ja maahanmuuttajien työelämävalmiuksia

Accenture ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet monipuolista yhteistyötä vuodesta 2004. Yhteistyön puitteissa Accenturen asiantuntijat ovat voineet antaa pro bono -työpanostaan Punaiselle Ristille lukuisissa kehittämishankkeissa.

Vuonna 2015 aloitetussa monivuotisessa hankkeessa Accenture oli kehittämässä Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista digitaalista ”Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen” -palvelua, jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Palvelun avulla voidaan myös vastata nykyiseen ja tulevaan työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen asenneilmaston kasvamista. Accenture on lisäksi kehittänyt vapaaehtoistoiminnassa hankittavaan osaamiseen liittyviä digitaalisia osaamismerkkejä.

Vuodesta 2019 Accenture on tukenut Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaa ja ollut kehittämässä digitaalisia työkaluja Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toiminnan tehostamiseksi.

Accenture Finlandin sivuille

Tokmanni tukee yhteisöjen hyvinvointia ja yksinäisyyden vastaista työtä

Tokmannin ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Yhteistyö käynnistyi syyskuussa 2019 järjestetystä Nälkäpäivä-keräyksestä. Sekä Punainen Risti että Tokmanni vaikuttavat yli sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu yksinäisyyden vastaiseen työhön koko sopimuskauden ajan. Tokmanni on tukenut Punaisen Ristin paikallisosastojen toimintaa mahdollistamalla yksinäisille suunnattujen Joulukahviloiden järjestämisen useilla paikkakunnilla.

Lisäksi Tokmanni on tukenut Suomen Punaisen Ristin avustustyötä koronaepidemiassa tuotelahjoituksin ja tarjoamalla logistista apuaan.

Tokmannin sivuille

Onnenpantti – Hyvän mielen arpajaiset

Onnenpantti on hyvän mielen arvonta, jossa Onnenpantti-arpajaiset on lisäkannustin pullojen palauttamiselle ja hyvän tekemiselle. Se on myös vastuullinen teko kaupalta. Arpajaisissa voi voittaa jopa 10 000 euron lahjakortin. Muut palkinnot ovat 2, 5 ja 50 euron arvoisia lahjakortteja kyseiseen kauppaan.

Onnenpantti-lahjoituksilla tuetaan Punaisen Ristin alueellista avustustyötä ja perustoimintaa, joiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kriisi- ja konfliktitilanteiden sattuessa lahjoitukset voidaan ohjata Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin autetaan äkillisen kriisin tai katastrofin kohdanneita meillä ja maailmalla.

Onnenpantti-automaatteja on lähes 150:ssä S- ja K-ryhmään kuuluvassa kaupassa. Yhteistyössä on mukana myös TOMRA, joka on pullonpalautusautomaattien markkinajohtaja Suomessa.

Onnenpantti on lähtöisin Norjasta, jossa se on toiminut Pantelotteriet-nimellä vuodesta 2008 lähtien. Pantelotteriet on yksi Punaisen Ristin suurimmista yksityisistä rahoittajista Norjassa. Onnenpantti-tuotemerkin ja - arpajaisluvan haltijan RLI Rahaston Suomessa omistaa Recycling Lottery Finland Oy, joka on myös Onnenpantin toimeenpanija.

Onnenpantin sivuille

Kilometrikisan Ketjureaktio-kampanjalla poljetaan varoja ilmastonmuutokseen varautumiselle

imagex1iv.png

Kilometrikisa ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2010. Pyöräilykuntien verkosto ry:n järjestämän Kilometrikisan yhteydessä poljetaan Ketjureaktio-kampanja, jolla kerätään varoja ilmastonmuutoksesta selviytymiseen. 

Ilmastonmuutos on yksi Punaisen Ristin tärkeimmistä teemoista, sillä se aiheuttaa eliökunnan lisäksi myös ihmiskunnalle yhden suurimmista maailmanlaajuisista uhista.

Ketjureaktion lahjoituspotti kertyy poljettavien kilometrien mukaan: joukkue lahjoittaa jokaisesta poljetusta 25 kilometristä 1 euron Punaisen Ristin ilmastotyöhön.

Kilometrikisa on työyhteisöjen, yhdistysten, seurojen, harrastusporukoiden, ystäväporukoiden tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään tai -minuuttejaan ylös ja kartuttavat oman joukkueen saldoa. 

Kilometrikisan sivuille