InAction! hyvät tyypit toimii

Ensiapua on tärkeää harjoitella myös käytännössä! Nuorten perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa.

Yläkoulun kasiluokkalaisille suunnattu InAction! hyvät tyypit toimii -ensiapukurssi koostuu kahden verkkokurssista ja noin neljän tunnin toiminnallisesta osuudesta, jonka ohjaa Punaisen Ristin kouluttaja. Kurssi on rakennettu virtuaaliselle seppo-pelialustalle ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti pelillisyys korostuu pedagogisena lähestymistapana.

InAction! kurssilla oppilaat itse tekevät ja toimivat luennoinnin sijasta. He toimivat pelissä ryhminä suorittaen erilaisia ensiapuun ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ympäri koulua. Kurssin jälkeen oppilaat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Suorituksensa he palauttavat perinteisten tehtävien lisäksi kuvina, äänitteinä ja videoina. Kurssiin sisältyy mm. elvytys, tajuttoman ensiapu, suuret verenvuodot ja toiminta onnettomuuspaikalla. Katso video kurssin toteutuksesta tästä.

InAction! kurssia toteuttavat Punaisen Ristin piirit yhteistyössä paikallisosastojen kanssa mahdollisuuksien mukaan. Jos kurssi kiinnostaa, kannattaakin olla hyvissä ajoin yhteydessä alueesi piiritoimistoon!