Koulujen aamunavaukset

Punaisen Ristin aamunavaukset käsittelevät tärkeitä teemoja rasismista päihteisiin ja sodan säännöistä luonnonkatastrofeihin.

Opettaja, tilaa hyödyllinen uutiskirjeemme

Kannattaa tutustua aamunavausvarantoomme ainakin Ystävänpäivänä helmikuussa, Punaisen Ristin viikolla toukokuussa ja Nälkäpäivän aikaan syyskuussa.

 

Punainen Risti haluaa muistuttaa asenteiden merkityksestä sekä meidän jokaisen vastuusta rasisminvastaisen ilmapiirin luomisessa. Alakouluille suunnattu aamunavaus kertoo Elviran ja Veetin ystävyyden kautta uuden kohtaamisesta ja sen palkitsevuudesta. Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu aamunavaus puolestaan rohkaisee puuttumaan rasistisiin tilanteisiin. 
Punaisen Ristin viikkoa vietetään aina toukokuussa. Silloin haluamme muistuttaa ensiaputaitojen tärkeydestä. Näissä aamunavauksissa kerrataan esimerkkien avulla miten toimia, kun joku tarvitsee apua.
Punaisen Ristin aamunavaukset keskittyvät ehkäisevään päihdetyöhön. Aamunavauksissa korostetaan valintojen merkitystä. Punaisen Ristin tavoitteena on päihdeilmastonmuutos. Aamunavaukset on alunperin tehty Punaisen Ristin päihdetyön teemaviikolle, mutta ne sopivat erinomaisesti pidettäviksi myös muina ajankohtina.
Aamunavausrungossa kerrotaan, millaisista asioista oppilaiden kanssa tulisi keskustella kriisin jälkeen. Rungon on laatinut Punaisen Ristin psykologiryhmä.
Ystävänpäivänä Suomen Punainen Risti haluaa muistuttaa inhimillisyydestä ja heikomman puolelle asettumisesta. Lapsista ja nuorista joka viides kokee jossakin vaiheessa yksinäisyyttä. Aamunavaukset johdattavat pohtimaan, mitä jokainen voi tehdä yksinäisyyden vähentämiseksi.  Tulostettavien korttipohjien avulla oppilaat voivat aamunavauksen yhteydessä pohtia, miltä ystävyys/yksinäisyys tuntuu ja millaisen pienen kivan teon tänään voisi tehdä toiselle.
Aamunavauksissa opetetaan, että sodassakin on säännöt, ja pohditaan elämää sodan keskellä. Aamunavaus sopii yläkouluille ja lukioille.

Kampanjat