Itsestä ja toisista huolehtiminen

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Täältä löydät vinkkejä ja materiaalia ensiapuopetukseen varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

Opettaja, tilaa hyödyllinen uutiskirjeemme
Opettajan uutiskirje ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa.
 

Ensiapu on tärkeä kansalaistaito. Olemme laatineet Osaa auttaa! – opetustuokiot opettajien tueksi, valmiiden tuntisuunnitelmien avulla on helppo toteuttaa ensiapuopetusta. Hygieniaohjeet voit tulostaa luokan seinälle ja Turvala -kuvien avulla opettaa lapsille arjen turvallisuutta tapaturmatilanteiden välttämiseksi.

Perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa. Osaa auttaa! – materiaali koostuu viidestä opetustuokiosta, jotka sopivat ensiavun harjoittelemiseen ala- ja yläkouluissa. Jokaisessa opetustuokiossa on useita toiminnallisia harjoituksia, joista voit valita yhden tai useamman.
Esikoululaisille suunnatussa Auta Eppua -ensiapupaketissa käydään läpi viisi erilaista tapaturmatilannetta.
Tämän paketin avulla voi opettaa nuorimmille oppilaille yksinkertaisia ensiaputaitoja kuten haavan sitomista ja hätänumeroon soittamista.
Punaisen Ristin hygieniaohjeet kertovat, miten pestään kädet kunnolla ja aivastetaan oikein. Tulosta ohjeet ja laita ne luokan seinälle.
Materiaali sisältää hyödyllistä tietoa liikenneturvallisuudesta ja ensiavusta sekä Tapaturmala ja Turvala -kuvasarjat, joiden avulla on helppo pohtia yhdessä lasten ja uuorten kanssa  tapaturma-alttiita tilanteita.

Kampanjat