Itsestä ja toisista huolehtiminen

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Täältä löydät vinkkejä ja materiaalia ensiapuopetukseen varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

Tilaa koulujen uutiskirje!

Ensiapu on tärkeä kansalaistaito. Olemme laatineet Osaa auttaa! – opetustuokiot opettajien tueksi, valmiiden tuntisuunnitelmien avulla on helppo toteuttaa ensiapuopetusta. Hygieniaohjeet voit tulostaa luokan seinälle ja Turvala -kuvien avulla opettaa lapsille arjen turvallisuutta tapaturmatilanteiden välttämiseksi.

Punaisen Ristin hygieniaohjeet kertovat, miten pestään kädet kunnolla ja aivastetaan oikein. Tulosta ohjeet ja laita ne luokan seinälle.
Perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa. Osaa auttaa! – materiaali koostuu viidestä opetustuokiosta, jotka sopivat ensiavun harjoittelemiseen ala- ja yläkouluissa. Jokaisessa opetustuokiossa on useita toiminnallisia harjoituksia, joista voit valita yhden tai useamman.
Esikoululaisille ja alkuopetukseen suunnatussa Auta Eppua -ensiapupaketissa käydään läpi viisi erilaista tapaturmatilannetta. Kuvien ja tarinoiden avulla voit keskustella lasten kanssa mm. pienistä palovammoista, kiipeilytelineeltä putoamisesta ja pyörällä kaatumisesta. Jokaiseen tilanteeseen liittyy myös pieni ensiapuharjoitus. 
Esikouluikäsille ja alakoulun nuorimmille suunnattu piirustustehtävä, jossa päästään harjoittelemaan ensiavun perusteita sekä suojatien oikeaoppista ylittämistä REDDIE koiran kanssa. 
LiiteKoko
PDF icon Auta REDDIE koiraa!286.25 KB
Materiaali sisältää Tapaturmala ja Turvala -kuvasarjat, joiden avulla on helppo pohtia yhdessä lasten kanssa tapaturma-alttiita tilanteita ja keinoja niiden välttämiseksi. Vaihtoehtoisesti voi käyttää väritettävää kuvasarjaa.