Rasisminvastainen viikko

Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke
Kuvaaja: Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen kampanja on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta.

Opettaja, tilaa hyödyllinen uutiskirjeemme!
Opettajan uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje tästä.

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Rastimateriaalilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia.  Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

Rastin tarkoituksena on miettiä ennakkoluulojen ja asenteiden merkitystä ja asettua erilaisen ihmisen asemaan. Pohtia miten ennakkoluuloista ja syrjivistä asenteista voi päästä eroon.
Koulurastin tarkoituksena on kertoa elämästä pakolaisleirillä, tarkastella Suomea muualta tulevan silmin ja asettua Suomeen muuttavan asemaan.
LiiteKoko
PDF icon Tyttö Darfurista66.34 KB
PDF icon Leilan kirje79.53 KB
Mielikuvia monikulttuurisuudesta käsittelee perinteisiä monikulttuurisuuteen liittyviä ennakkokäsityksiä ja haastaa pohtimaan niiden syitä. Materiaali sisältää opettajan ohjeen tunnin rakentamiseen sekä kuvista koostuvan Power Point -esityksen.
Koulurastin aiheena on kiusaaminen ja koulukiusaamisen estäminen.
Koulurastin tarkoituksena on käsitellä maahanmuuttoa ja saada oppilaat asettumaan Suomeen muuttavan asemaan.
Koulurastin tarkoituksena on saada oppilas ymmärtämään oma ainutlaatuisuutensa ja kannustaa heitä näkemään erilaisuus rikkautena.
LiiteKoko
PDF icon Erilaiset ystävät opettajalle997.65 KB