Ei rasismille!

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Yhdenvertaisuuteen liittyvät materiaalimme löydät nyt uudesta digitaalisesta oppimateriaalipalvelustamme (Kiehumispiste -keskustelut, aamunavauksia sekä videopohdintatehtäviä). Uuden palvelun löydät täältä: www.sproppimateriaalit.fi

Aamunavauksen yhteydessä tai muuten oppitunnilla voit herätellä keskustelua teemasta myös Antti Kleemolan Kaikki kaikkien puolella -musiikkivideon avulla. Muut materiaalimme ennakkoluuloista, rasismista ja syrjinnästä löydät alta.

Mielikuvia monikulttuurisuudesta käsittelee perinteisiä monikulttuurisuuteen liittyviä ennakkokäsityksiä ja haastaa pohtimaan niiden syitä. Materiaali sisältää opettajan ohjeen tunnin rakentamiseen sekä kuvista koostuvan Power Point -esityksen.
Identiteetiä etsimässä käsittelee suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä. Kansalaisuus ei yksinään ole ihmistä määrittävä tekijä, vaan vain yksi osa identiteettiämme. Tehtävissä pohditaan mm. mitä on suomalaisuus ja kuka voi olla suomalainen.tä k
Rastin tarkoituksena on pohtia rasismia ja ennakkoluuloja suomalaisessa yhteiskunnassa.