Ei rasismille!

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden.

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen. Materialet rekommenderas för personer över 15 år. För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb internetuppkoppling.

The Boiling Point discussion material is intended for teachers, youth workers and various kinds of communities to support them in discussions of racism, hate speech and patriotism. The material comprises selected scenes from the Boiling Point documentary and a set of questions to help you to start a discussion of the themes with your group. The material is recommended for use with people over 15 years of age. Using it requires a video projector and a fast internet connection.

Aamunavaukset rasisminvastaisiin teemoihin löydät täältä. Aamunavauksen yhteydessä tai muuten tunnilla voit herätellä keskustelua teemasta esimerkiksi seuraavien videoiden avulla:

Antti Kleemolan Kaikki kaikkien puolelella musiikkivideo tästä.

- Asennetalkoot johdattaa keskustelemaan siitä, mistä kielteiset asenteet kumpuavat ja voiko niitä muuttaa.

Muut materiaalimme ennakkoluuloista, rasismista ja suomalaisuudesta löydät alta.

Asennetalkoot lyhytelokuvan avulla voidaan pohtia ennakkoluulojen ja asenteiden merkitystä ja syitä. Kierrätä hyvä rasisminvastainen teko taas kannustaa nuoria pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan  lähiympäristöönsä. Rasismivisassa nuoret pääsevät testaamaan omia tietojaan rasismista. 
Mielikuvia monikulttuurisuudesta käsittelee perinteisiä monikulttuurisuuteen liittyviä ennakkokäsityksiä ja haastaa pohtimaan niiden syitä. Materiaali sisältää opettajan ohjeen tunnin rakentamiseen sekä kuvista koostuvan Power Point -esityksen.
Identiteetiä etsimässä käsittelee suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä. Kansalaisuus ei yksinään ole ihmistä määrittävä tekijä, vaan vain yksi osa identiteettiämme. Tehtävissä pohditaan mm. mitä on suomalaisuus ja kuka voi olla suomalainen.tä k
Rastin tarkoituksena on pohtia rasismia ja ennakkoluuloja suomalaisessa yhteiskunnassa.