Tuo maailma kouluun!

Tilaa koulujen uutiskirje!
  • Koulujen uutiskirje ilmestyy noin kahden viikon välein.

  • Saat tuoreet tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä opetusmateriaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista eri kouluasteille.

  • Kyllä, tilaan uutiskirjeen!

 

Oppimisen suunnittelun tueksi

Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, sekä erilaisista tavoista auttaa. Löydät eri kouluasteille suunnatut materiaalit teemoittain Opettajan tueksi -osiosta.
 

Sodassakin on säännöt -oppimateriaali uudistui!

Sodassakin on säännöt -oppimateriaali on täysin uudistunut ja rakennettu kokonaan digitaaliselle alustalle. Sen avulla voit käsitellä oppilaiden kanssa maailman konflikteja. 

Miten voimme auttaa - ota yhteyttä

Kysy Punaisen Ristin kouluyhteistyöstä: koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori Johanna Korkeamäki, johanna.korkeamaki(a)punainenristi.fi, puh. 040 635 4368.

Kysy tapahtumien järjestämisestä ja eri ikäisille sopivista tempauksista: varainhankinnan koordinaattori Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki(a)punainenristi.fi, puh. 040 181 3920

Voit myös olla yhteydessä lähimpään Punaisen Ristin piiritoimistoon esimerkiksi kouluvierailujen osalta. 

Alla olevista kouluoppaista (liitteet) löydät tietoa oppimateriaaleistamme, lukuvuoden teemat ja tempaukset sekä vinkit yhteistyöhön Punaisen Ristin kanssa. 

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Täältä löydät vinkkejä ja materiaalia ensiapuopetukseen varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke

Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Alakouluille suunnatun materiaalin avulla haluamme rohkaista erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa. Materiaalit ovat helposti käyttöön otettavia ja ne käsittelevät rasismia, moninaisuutta, sekä suomalaisuutta.

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Polttoainetta uuteen opetussuunnitelmaan

Riskien keskellä -sovelluksen ja materiaalin kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste. Sovellus on Suomessa suunniteltu, uutta opetussuunnitelmaa tukeva globaalikasvatustyökalu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Riskien keskellä tausta-aineiston löydät osoitteesta www.riskienkeskella.fi, sekä mobiililaitteiden sovelluskaupoista.

Joonas Brandt

Ensiavun opettelu on panostus koko koulun turvallisuuteen, jokainen meistä odottaa saavansa apua onnettomuuden sattuessa. Siksi on myös tarpeen osata auttaa muita. Ensiavun opettamisen lisäksi löydät tältä sivulta myös seksuaalikasvatuksen tueksi sopivan Kumikoulu-materiaalin sekä tukea päihdekasvatukseen.

Alakoulun materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Benjamin Suomela

Tutustu rohkeasti alla oleviin seksuaaliterveyden ja päihdetyön materiaaleihimme. Voit hyödyntää niitä opetuksessa itse tai olla yhteydessä alueesi Punaisen Ristin piiritoimistoon ja tiedustella vapaaehtoisiamme vierailulle koululle.

Niklas Meltio

Riskien keskellä materiaali antaa polttoainetta uuteen opetussunnitelmaan!

Ensiapua on tärkeää harjoitella myös käytännössä! Nuorten perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa.