Myötätunto ja kaveruus

Tilaa koulujen uutiskirje!
  • Uutiskirje ilmestyy kahden viikon välein.
  • Uutiskirjeessä saat parhaiten tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä opetusmateriaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista eri kouluasteille.
  • Kyllä, tilaan uutiskirjeen!

Onko vahingonilo sittenkään se paras ilo?
Onko somessakin tunteet?
Mikä on kuuntelijan tärkein sana?

Jos ees joku tajuis?! – Myötätunto ja kaveruus koulussa on elämänläheinen oppimateriaalikokonaisuus opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten parissa toimiville.  

Aihetta lähestytään toiminnallisesti viiden teeman kautta: kaveruus, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, myötätunto ja toisen puolesta iloitseminen, tunteet somessa sekä auttaminen. Tehtävät voi toteuttaa pari- tai pienryhmätyöskentelynä. 

Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi osana monialaisia opintoja tai luokanvalvojan tunnilla, mutta myös monessa oppiaineessa kuten äidinkielessä, terveystiedossa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa. Kokonaisuus on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 5-8.luokkalaisten kanssa. Osa teemoista sopii hyvin myös pienemmille oppilaille ja esimerkiksi Somessakin on tunteet myös 9.luokkalaisten kanssa. Yleisohjeen koko materiaalin käytöstä löydät ensimmäisen osan liitteistä.

 

Ensimmäisessä osassa voit pohtia ryhmän kanssa hyvän ystävän ominaisuuksia. Erilaisten tehtävien avulla voit auttaa nuoria huomaamaan myötätunnon merkityksen kaverisuhteissa ja koulussa.
Toisella tunnilla voitte harjoitella ryhmän kanssa aktiivista ja myötäelävää kuuntelua. Nuoret voivat huomata eleiden ja äänensävyn merkityksen vuorovaikutuksessa sekä ymmärtää kuulluksi tulemisen merkityksen perustarpeena.
Tällä tunnilla voit käsitellä nuorten kanssa toisen ilossa ja innostuksessa myötäelämistä sekä tutustua positiivisiin tunteisiin ja niiden sanoittamiseen. Voitte myös pohtia sitä, miksi toisen puolesta iloitseminen voi joskus olla vaikeaa.
Tunteet välittyvät suurimmaksi osaksi äänensävyn, kehonkielen ja kasvonilmeiden kautta. Verkossa viestintä tapahtuu enimmäkseen sanoin, kuvin, lyhenteiden ja emojien avulla. Tällä tunnilla voit pohtia yhdessä nuorten kanssa tunteita ja vuorovaikutusta verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä laajentaa tunnesanastoa emojien avulla. 
Toisen auttaminen on ihmiselle luontaista, ja hyvän tekemisen on sanottu olevan jopa inhimillinen perustarve.  Tällä tunnilla voit pohtia ryhmän kanssa auttamisen eri muotoja, hyväntekemistä sekä hyväntahtomisen motiiveja. Tunnilla pohditaan myös sitä, miksi ihmiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä.